Věda a spiritualita

medveda

Po dlouhou dobu šli po svém boku v historickém vývoji věda a spiritualita. Věda orientovaná na hmotu, a materiální koncepci myšlení, dovedla tento druh zaměření do zdánlivé dokonalosti. Při důkladném pátrání po jádru hmoty však tento směr narazil na problém. V základní stavební jednotce hmoty, atomu, je naprostá většina prostoru prázdná...Tři základní jednotky atomu proton, elektron a neutron, jsou nepatrnou částí prázdného prostoru. Co je to záhadné prázdno, které je stejným prázdnem ve vesmíru? Těmito otázkami se již dostáváme do oblasti duchovních otázek , která představuje druhou historickou větev, která byla a je zaměřena na světy za vnímání našich pěti smyslů, krze poznávání našeho vnitřního vesmíru. Tato větev poznala, že to co vnímáme našimi smysly, není vše, co existuje. Poznala krze poznání sama sebe, že existuje určitý typ energie, který je všemu společný. Energie, která prostupuje vším / i atomy/,a je hybnou silou veškerého života. V tomto bodě se vědecký směr a spirituální směr setkali a tím byl vytvořen prostor pro větev kvantové fyziky, která zkoumá principy a zákonitosti v podmínkách extrémního množství energie v extrémně malých prostorech a časových jednotkách. Poodhaluje takto pomalu úžasné zákonitosti mikrokosmu, které začínají razantně měnit náš pohled na naší realitu a smysl bytí. Ukazuje se, že na této úrovni subatomárního života jsme všichni jedno...

Při hlubším hledání zjistíme, že jsou si tyto dva proudy na hlubší úrovni velmi podobné, ba i ze stejných principů a základů vycházejí. Zjistíme, že na subatomární úrovni jsou pole nekonečných možností, čekající jen na pozorovatele. To podobné shledáváme i u duchovního vnímání. Fyzická realita je studna možností čekajících na uskutečnění prostřednictvím pozorovatele. To je velmi podobný princip pohledů obou větví, které se, jak je vidět, v tomto bodě setkávají, ale každá větev tento prostor popisuje na základě své terminologie. Proto se dá kvantová fyzika považovat za výsledek vzájemného obohacení obou směrů. Věřme, že v budoucnu tyto dva směry budou existovat ve vzájemném respektu a spolupráci, ku prospěchu Matky ZEMĚ.
 
 
Dokument - SPIRITUALITA KVANTOVÉ FYZIKY
 

http://www.youtube.com/watch?v=BFd3luPKPX4
 
 
 

 

 
 
Namaste.
 

zpět: Kvantův svět - Kvantová fyzika