Seminář - Komunikace s nadsmyslovým světem aneb jak se spojit s vyšším já (20.-22.5.2022)

higher self7 

Po úvodu do meditace jsme zde s dalším tématem z našeho cyklu seminářů o duchovním světě. Tentokrát se seznámíme s tím, jaké praktiky existují pro spojení s nadsmyslovým světem. Vysvětlíme si termíny jako dimenze, co to znamená, když je bytost multidimenzionální a jak je možné, že běžně lidé nejsou schopni cokoliv z vyšších světů vnímat.

Naučíme se, že je zapotřebí tréninku, změněného stavu vědomí a jak se do tohoto změněného stavu vědomí dostat. Kdo se už naučil meditovat, půjde mu to jistě o mnoho lépe. Člověk se totiž pro spojení s nadsmyslovými světy musí naučit - NEBÝT! Co tím myslíme? Že se naučíme, jak být tiší, prázdní.....neprožívat sebe, nebýt plní rušivých myšlenek, prostě jen být.....být zticha....abychom se mohli stát kanálem pro to, co k nám přichází z vyšších sfér.

Nejen, že si budeme povídat o různých možnostech, ale rovnou si je budeme i zkoušet. Opět jako vždy - každý si musí najít, co mu půjde nejlépe, jelikož jsme každý jiný. Budeme zkoušet např. práci s kyvadlem, vyzkoušíme si základ práce s tarotovými kartami, automatické psaní, automatickou kresbu a podle toho usoudíme, k čemu máte vlohy a jaká praktika by pro vás byla ta nejlepší.

Osvětlíme si, co to je channeling a jak se státi dobrým médiem pro přijímání vzkazů od bytostí světla. Povíme si, co je to přesně vyšší já a to, jak je nezbytně důležité, získat s ním spojení, pokud se chcete na duchovní cestě někam dostat. Uděláme si meditaci a naučíme se cvičení pro spojení s vašim vyšším já. Povíme si něco málo o snech a o tom, jak se i ve snech můžou objevovat vzkazy od našeho vyššího já. Představte si, že jste něco jako živé rádio. Jde jen o to - umět se naladit na správnou stanici, nic vic. A když už jednou zažijete stanici, která se vám líbí, není problém, si ji naladit znovu. Jakmile ji totiž budete mít "osahanou", bude se vám tam vracet snadněji a časem se to stane tak automatické, jako když zmáčknete knoflík na rádiu se svou oblíbenou stanicí.

Pro to, aby bylo tohle všechno možné, je nezbytná rovnováha. Musíte se naučit být ve stavu harmonie a udržet svou "nádobu" pokud možno co nejčistější, abyste přirozeně navyšovali vibrace. Vysvětlíme si, co je pro to v našem životě nezbytné - jak se správně starat o své fyzické tělo, které je chrámem naší duše. Naučíme se, z  kolika těl se skládáme, jelikož máme kromě našeho fyzického těla i těla jemnohmotná. Vysvětlíme si, jak jsou na sobě závislé a že když je problém v jednom těle, projeví se časem i na těch ostatních.

Stejně jako u meditace ovšem nemůžete očekávat, že se vám spojení povede okamžitě. Je to velice komplikovaná záležitost, která se musí odehrát postupně. Berte proto tento seminář spíše jako úvod do tématu. Časem uděláme další seminář, kde už půjdeme více do hloubky. Ale jelikož je to téma spletité a navazuje na spoustu dalších témat a budeme mít k dispozici jen jeden víkend - dotkneme se všeho spíše jen tak okrajově, abychom vás příliš nemátli a nezahltili vás informacemi. Proč?

Jaký význam má zdravý úsudek a jasné, logické školení, to se ukazuje zvlášť výrazně na tomto vývojovém stupni. Uvažme jenom, že vyšší já, jež dosud v člověku dřímalo jako zárodek, neuvědomováno, tady procitá k vědomé existenci! Ne snad jenom v obrazném, nýbrž v docela reálném smyslu zde dochází k zrození v duchovním světě! A bytost, jež se má narodit, vyšší já, musí přijít na svět se všemi potřebnými orgány a vlohami, má-li být životaschopná. Jako příroda se musí postarat o to, aby dítě přišlo na svět s dobře vyvinutýma očima a ušima, tak se musí zákony vlastního vývoje člověka postarat, aby jeho vyšší já vstoupilo do života s nezbytnými schopnostmi. A tyto zákony, které zajišťují rozvoj vyšších orgánů ducha samého, nejsou jiné než zákony ducha zdravého rozumu a zákony zdravé mravnosti, jak platí ve fyzickém světě.

Jako se vyvíjí dítě v lůně matčině, tak zraje duchovní člověk ve fyzické osobnosti. Zdraví dítěte závisí na normální působnosti přírodních zákonů v mateřském lůně. Zdraví duchovního člověka je obdobně podmíněno zákony obyčejného rozumu a soudností působící ve fyzickém životě. Nikdo, kdo nežije a nemyslí zdravě ve fyzickém světě, nemůže zrodit zdravé vyšší já. Život podle přírody a soudného rozumu je východiskem pro jakýkoli pravý duchovní vývoj. Jako dítě už v lůně matčině žije podle sil přírody, které bude vnímat po narození svými smyslovými orgány, tak žije vyšší já člověka podle zákonů duchovního světa už během fyzického života. A jako si dítě osvojuje příslušné síly z temného životního pocitu, tak se může člověk vybavovat silami duchovního světa, ještě než se zrodí jeho vyšší já. Ano, musí to dokonce činit, má-li toto já přijít na svět jako plně vyvinutá bytost. Nebylo by správné, kdyby někdo říkal: Nemohu přijmout nauky duchovní vědy, dokud sám nejsem vidoucí. Neboť bez důkladného zahloubání do duchovního bádání nemohl by vůbec dospět k pravému vyššímu poznání. Byl by pak ve stejné situaci jako dítě v matčině lůně, které by odmítalo používat sil, jichž se mu dostává od matky, a chtělo by čekat, až si tyto síly opatří samo. Jako zárodek dítěte zakouší správnost toho, co je mu poskytováno, svým životním pocitem, tak může člověk, i když ještě není vidoucí, zakoušet pravdivost nauk duchovní vědy. Je možné pronikat do těchto nauk s plným pochopením, zbudovaným na jasném, zdravém, všestranně usuzujícím rozumu, i když člověk sám ještě nevidí nic z duchovního světa.

Mystické poznatky je třeba si osvojit nejprve učením, a právě tímto učením se připravovat na vlastní zření. Člověk, který by se dostal k zření dříve, než by prošel učením tohoto druhu, byl by jako dítě, které by se narodilo sice s očima a ušima, ale bez mozku. Rozprostíral by se před ním celý svět barev a zvuků, ale nevědělo by, co s ním. A abychom se takovýmto omylům vyhnuli - budeme mít témata rozdělena vždy na více stupňů podle hloubky, do které se ponoříme.  Na jednoho toho může být někdy moc a proto budeme opatrní.

 

***

Seminář se koná u nás doma – v domečku na Tachovsku, přímo v CHKO Český les. Ubytování a strava jsou v ceně semináře, jelikož žijeme v lese a žádné restaurace v okolí nejsou a také, abychom nezdržovali s výukou. Strava je vegetariánská.

Máme pro vás připravený pokoj pro hosty. Máme nějaké peřiny a spacáky, ale prosíme – kdo má, spacáky sebou! Dále si vezměte pohodlné, teplé oblečení a přezůvky. 

pokoj pro hosty pokoj pro hosty2
pokoj pro hosty3 pokoj pro hosty4

Příjezd na místo konání: pátek 20.5.2022

Prosíme účastníky, aby se dostavili nejpozději do 19. hodin, abychom stihli ještě program, který máme v plánu.

Doprava: vlastním automobilem nebo Vás můžeme vyzvednout u vlaku či autobusu v Plané u Mariánských lázní.

Cena semináře: 5.000,- Kč - platba předem převodem na účet!

Počet míst: max. 5 - proto neváhejte a hlaste se co nejdříve!

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..