Životopis OSHO

 

Osho9
 
 
 
 
 
 
 

"Všechno, co znáš, je tento malý život a v tomto malém životě znáš pouze dvě věci - ubohost a utrpení života a způsoby a metody jak zapomenout na tuto ubohost a utrpení. To nazýváš zábavou, pobavením - chození do kina, do cirkusu. To jsou tvé metody, jak zapomenout na svůj život. Tam v jiném světě, se na dvě tři hodiny zabavíš. Jistě je pro tebe těžké pochopit osvícenou osobu ... Když přemýšlíš o osvícení, problém je v tom, že nechápeš, že člověk, který je osvícený, už není ego. Můžeš ho urážet, ale nemůžeš ho zranit, můžeš ho zneužít, můžeš ho odsoudit, ale v jeho bytí nenastane žádná změna. Dokonce i když ho zabiješ, zůstane stejný. Je pro tebe těžké pochopit, jak může osvícený člověk nechodit do cirkusu, kin... a všech druhů hloupostí, které existují. Ale existovalo tak málo osvícených lidí, že je o nich známo jen velmi málo. A mnohé z toho nepochopíš, dokud to sám nezažiješ. Pro osvícenou osobu je vše, co se kolem ní děje, cirkus. Nemá žádnou potřebu obstarávat si vstupenku - její problém je, jak z cirkusu odejít!

Nechce se do kina dostat, chce z něj odejít!"

 

 

Dětství

1931

Osho se narodil 11. prosince 1931 v indické Kuchwandě ve státě Madhya Pradesh. Prvních sedm let žil u svých prarodičů, kteří mu poskytovali naprostou volnost a plně ho podporovali v jeho úsilí dobrat se pravdy o životě.

1938

Po dědečkově smrti se Osho odstěhoval ke svým rodičům do Gadawary. Tam ho následovala i jeho babička, která byla celý svůj život jeho šlechetnou přítelkyní a která se považovala za jeho žačku.

1946

Ve čtrnácti letech zažil Osho svoje první satori. V následujících letech se jeho pokusy s meditací prohlubovaly. Intenzita duchovního hledání však zanechala stopy na jeho fyzickém zdraví. Rodiče i přátelé se strachují o jeho život.

Univerzitní léta

 
 

1953

 
 

21. března 1953, ve věku jednadvaceti let, dosáhl Osho osvícení, nejvyššího vrcholu lidského vědomí. Jak sám uvádí, tímto okamžikem skončilo období jeho vnější biografie a od té doby žije v souladu s vnitřním zákonem života bez vědomí vlastního ega. V r. 1956 promoval z filozofie na univerzitě v Saugaru.

 

 
 

1957

 
 

Osho vyučuje na Vysoké škole sanskrtu v Rajpuru, o rok později přijímá místo profesora filozofie na univerzitě v Jabalpuru. V šedesátých letech putuje po Indii, všude se však setkává s odporem úřadů. Odhaluje totiž pokrytectví lidí, kteří jsou u moci, a jejich úsilí zabránit člověku, aby dosáhl svého nejvlastnějšího lidského práva - práva být sám sebou.

 

 
 

Bombajské období

 

1968

 

Usazuje se v Bombaji, pořádá pravidelné "meditační tábory", většinou v horách, a přednáší o své revoluční myšlence dynamické meditace - technice, která pomáhá uklidnit mysl skrze očistu.

 
 

 

1969

 

 Přijíždějí první lidé ze západu, mezi nimi mnoho odborníků. Jsou pořádány každoměsíční meditační tábory, pro které se r. 1974 podařilo najít výhodné místo ve městě Poona, kde se výuka ještě dále zintenzívnila.

 

 

 

1970

 
 

Bhagwan Shree Rajneesh, tak se v této době nazývá, začíná iniciovat nové sannyasiny. Tyto lidé se odevzdávají cestě sebeobjevování a meditace a nezříkají se při tom okolního světa. Oshovo chápání "zříci se" je radikálně odlišné od tradičního východního pohledu. Pro něj to není materiální svět, kterého bychom se měli zříci, ale naše minulost, podmíněnost a systémy víry, které se předávají z generace na generaci.

 
  

Púnské období

 
 

1974

 
 

V Púně byl založen ašrám, který si během dvou let získal pověst nejlepšího světového centra pro sebezdokonalování a terapii. Oshovo zdraví se však začalo vážně zhoršovat. Většinu času trávil v soukromí svého pokoje a ven vycházel jen k ranním přednáškám a k večernímu zasvěcování a poradám.

 
 

 

1980

 

Během jedné z přednášek se člen jisté tradiční hinduistické sekty pokusil Osha zavraždit. Navzdory tomu, že oficiální náboženství a církve na západě i na východě Osha odsuzují, má v té době již více než čtvrt miliónu stoupenců po celém světě.

 

 

 

Nové období - Rajneeshpuram v USA

 

1981

 

 V březnu, po téměř 15tiletém každodenním přednášení, vstupuje do tříletého období mlčenlivosti. Jeho tělo se zatím zotavovalo po vážném onemocnění páteře. Lékaři a jeho ošetřovatelé převezli Osha do Spojených států. Oshovi američtí stoupenci koupili v Centrální oregonské poušti ranč o rozloze 64 000 akrů, kam Osha pozvali a kde se velmi rychle zotavoval. Neúrodná a zpustošená půda se před očima měnila z pouště v zelenou oázu, která brzy uživila městečko o 5 000 obyvatelích a zároveň se stalo ekologickým modelem pro ostatní svět. Osho zažádal o povolení stálého pobytu ve Spojených státech, avšak vláda žádost zamítla. Zároveň se na nové město stupňoval tlak oregonské vlády a křesťanské většiny ve státě. V říjnu 1984 začal Osho přednášet malým skupinám a od července 1985 obnovil v Rajneesh Mandiru veřejné přednášky.

 
 

 

1984

 

 V říjnu ukončil tří a půlroční mlčení a začíná přednášet malým skupinkám posluchačů, kteří se shromažďují v jeho domě.

 
 

 

1985

 
 

14. září opustila neočekávaně komunu Oshova osobní sekretářka spolu s několika členy z vedení komuny, načež vyšla najevo celá řada nelegálních machinací, kterých se dopouštěli. Osho pozval na místo vyšetřovací komisi, aby se celá záležitost prošetřila. Americké úřady však této příležitosti využily k tomu, aby zintenzívnily svůj boj proti komuně.

 

 29. října byl Osho bez jakéhokoli oprávnění zatčen a uvězněn v Severní Karolíně. Cesta zpět do Oregonu, kde měl být postaven před soud - v běžných podmínkách je to pětihodinový let - trvala osm dní. Několik dní byl Osho nezvěstný. Později vyšlo najevo, že byl vězněn v oklahomské státní věznici pod jménem David Washington.

 

 V polovině listopadu přesvědčili Osha jeho právní poradci, aby se přiznal ke dvěma z 34 menších "přistěhovaleckých přestupků", z nichž byl obviněn, a vyhnul se tak dalšímu možnému ohrožení svého života ze strany americké justice. Osho se podvolil a přiznal se v rámci tzv. Alfredovy klauzule, která podle amerického soudního systému umožňuje obviněnému přiznat se při současném podržení neviny. Osho dostal pokutu 400 000 dolarů a byl na pět let vypovězen z USA. Tentýž den odletěl svým letadlem do Indie, kde se zotavoval v Himalájích. O týden později byla oregonská komuna rozpuštěna.

 

 
 

 

Cesta kolem světa - studium lidských práv

 
 

prosinec 1985

 
 

Oshova nová sekretářka, jeho společník a lékař byli vypovězeni z Indie a byla jim zrušena víza. Osho odcestoval do nepálského Káthamandú, kde pokračoval ve svých každodenních přednáškách.

 
 

 

únor 1986

 

Osho odletěl do Řecka. Tamní ortodoxní církev pohrozila vládě krveprolitím, pokud nebude Osho vykázán ze země.

 
 

 

5. březen 1986

 

Osho byl protiprávně zatčen a dopraven do Athén. Bylo třeba zaplatit úřadům sumu 25 000 dolarů, jinak by Osho musel doplout první lodí do Indie.

 

 

 6. březen 1986

 

 Osho odletěl svým letadlem do Švýcarska, kde na něho při příletu čekali ozbrojení policisté a jeho sedmidenní vízum bylo prohlášeno za neplatné. Byl požádán, aby okamžitě opustil švýcarské území. Odletěl do Švédska, kde byl přivítán stejným způsobem.

 

 

7. březen 1986

 

Osho se svými společníky odletěl do Irska, kde jim byla udělena turistická víza. Ubytovali se v hotelu poblíž Limericku. Ráno dorazila do hotelu policie a přikázala jim, aby okamžitě odletěli. Karibská Antigua zrušila Oshovi povolení k pobytu, Holandsko Oshově žádosti nevyhovělo. V Německu byl již mezitím schválen "preventivní dekret", který nepřipouštěl Oshův vstup na území státu. Žádost o turistické vízum do Itálie byla úmyslně zdržována nejméně 10 měsíců.

 

 

19. březen 1986

 

19. březen 1986 Osho odlétá přes senegalský Dakar do Montevidea. Uruguayské úřady dokonce zvažovaly nabídnout Oshovi stálý pobyt. Zde vyšlo také najevo, proč byl Oshovi odmítán vstup do každé země, kterou hodlal navštívit. Telexy s "tajnými diplomatickými informacemi" (všechny ze státních zdrojů NATO), které uváděly zvěsti Interpolu o "pašování, obchodě s drogami a prostitucí", týkajících se lidí z Oshova okolí, byly posílány do všech zemí předem a načasovány tak, aby policie již byla připravena. Také Uruguay byla brzy vystavena stejnému tlaku.

 

 

14. květen 1986

 

Uruguayskému prezidentovi Sanguinettimu bylo telefonicky z Washingtonu oznámeno, že jestliže zůstane Osho v Uruguai, bude zrušena již udělená půjčka na šest miliard dolarů a do budoucna nebudou žádné další půjčky poskytovány. 18. června musel Osho Uruguay opustit.

 

 

19. červen 1986

 

Osho obdržel desetidenní vízum na Jamajku. Příští ráno byla Oshovi a lidem z jeho doprovodu zrušena víza. Osho odletěl přes Madrid do Lisabonu, kde zůstal nějakou dobu "nezvěstný". O pár týdnů později začali kolem vily, kde byl Osho ubytován, hlídkovat policisté. Osho se rozhodl k návratu do Indie.

 

 

29. červenec 1986

 

Osho přicestoval do Bombaje, kde strávil šest měsíců jako host u jednoho indického přítele. V soukromí hostitelova domu obnovil své každodenní přednášky.

 

 

4. leden 1987

 

Osho se přestěhoval do svého domu v púnském ašrámu. Okamžitě po příjezdu mu policejní zástupce města Púny nařídil, aby město opustil, a to na základě tvrzení, že Osho je "rozporuplná osobnost", která by mohla "narušit klidný chod města". Tento rozkaz byl ještě týž den zrušen Bombajským nejvyšším soudem.

 

 

 

Osho Commune International

 
 

červenec 1988

 

Osho poprvé po 14ti letech vede na konci každého večerního diskurzu meditace. Představuje novou meditační techniku "Mystickou růži".

 

 

leden - únor 1989

 

Přestal používat jméno "Bhagwan", ponechává si pouze jméno Rajneesh. Jeho žáci jej oslovují jménem "Osho", které přijímá. Osho vysvětluje, že toto jméno znamená rozpouštějící se v oceánu.

 

 

březen - červen 1989

 

Osho se oddává odpočinku, aby se uzdravil z následků otravy jedem, který silně poškodil jeho zdraví.

 

 

srpen 1989

 

Osho každý den přichází na večerních darshany do haly Gautama Buddhy. Zatímco hraje hudba, sedí v tichosti. "To, co nemůže být vyřčeno, musí být prožito. Je to obrovská zkušenost dostat se do vnitřního meditativního prostoru." Také uvádí novou meditaci "Osho White Robe Brotherhood." Všichni sannyasini i nesannyasini, kteří přicházejí na večerní darshany, si oblékají bílé róby. Osho říká, že "v těchto róbách dochází k mystickému hromadění energie; den ode dne se vytváří větší a větší potenciál."

 

 

září 1989

 

Osho se vzdává jména Rajneesh, čímž demonstruje úplné odtržení se od minulosti. Je znám jednoduše pod jménem Osho. Ašrám se přejmenovává na Osho Commune International.

 

 

leden 1990

 

Během druhého lednového týdne Oshovo tělo viditelně zesláblo. 18. ledna je natolik fyzicky sláb, že nemůže dojít do haly Guatama Buddhy. 19. ledna má nepravidelný puls. Jakmile se jeho doktor zeptal, zda-li má připravit vše pro srdeční resuscitaci, Osho odpověděl: "Ne, nechte mě jít. Existence rozhodla, že nadešel čas." V 5 odpoledne opustil své tělo. Za dvě hodiny bylo jeho tělo přeneseno do haly Guatama Buddhy, kde probíhaly oslavy. Pak bylo přeneseno ke kremaci. O dva dny později byl jeho popel přemístěn do Oshovy mezinárodní komuny do Samadhi v hale Chuang Tzu.

 

V r. 1980 na otázku "Co se stane, když opustíš své tělo?", odpověděl: "Rozplynu se ve svých lidech. Tak jako lze ochutnat moře z různých míst, přitom je všude slané, budete moci vnímat kohokoli z mých sannyasinů a naleznete stejnou chuť: chuť Požehnaného.... Připravuji své lidi pro radostný, extatický život. Až nebudu ve svém těle, nebude to pro ně žádný rozdíl. Budou žít pořád stejně - a možná jim má smrt přinese ještě větší intenzitu."

 

V r. 1989 odpovídal na podobnou otázku pro italskou televizi. Říkal: "Absolutně důvěřuji existenci. Je-li v tom, co říkám nějaká pravda, tak ta přežije. ... Budu pro mé lidi zdrojem inspirace, a to je to, co pocítí většina sannyasinů. Chci, aby rostli samostatně. Kvality jako je láska, kolem které se nestaví žádný chrám, kvalita vědomí, kvality, které nejsou ničím monopolem, oslava, veselí a zachování si čistých dětských očí. Chci, aby lidé věděli, kým jsou a nežili podle někoho jiného. Ta cesta je dovnitř.

Osho22

 

 

OSHO

 

Nikdy se nenarodil - nikdy nezemřel

 
 

Pouze navštívil tuto planetu Zemi mezi 11. prosincem 1931

a 19. lednem 1990