Ladislav Moučka

3. díl z pentalogie - Pět knih o kabbale a posvátné geometrii. Kniha logickým geometrickým postupem objasňuje a odkrývá skutečný tvar Stromu života. Jeho vztah ke Starému i Novému zákonu, stavbu pentagramu a hexagramu. V úplnosti vysvětluje rovnováhu živlů a jejich vzájemné vazby. Poměry řad posvátných čísel. Původ apokalyptického čísla 666 a jeho relace k pohybu jarního bodu. Strom života a strom poznání dobrého a zlého. Geometrické vysvětlení Boží Trojjedinosti.

 Zdroj: http://pudorys.firstnet.cz