Ikosaedr – element vody

20sten pruhledny

Pozitivní kvality: jemný, nežný, omývající, očistný, posvěcený, žehnající, léčivý, oceňovaný, nechat téci, pustit, přizpůsobivý, skromný, reflexe, duchovní úhel pohledu, oddanost, důvěra, intuice, soucit, radost, smyslnost, schopnost milovat, uznání, citlivost, senzibilita, plodnost, měkkost, hloubka, duše, porozumění, získat vize, vnitřní vidění, jasné vědomí, propojenost, flexibilita, hloubka, introspekce, poznání

Negativní kvality: vzdát se, obětovat, melancholický, nestálý a proměnlivý, závislý, náladový, nechat se honit, vzdát se, nemoci se rozhodnout mezi sebou a ostatními, trávit dlouhý čas sněním, zanedbávat, pochybnosti o sobě, potíže s rozhodováním, nebezpečí závislosti, svedení

Ikosaedr je přiřazen elementu vody. Jeho název pochází z řečtiny a znamená „dvacetistěn“.

Skládá se ze:

- 30 hran

- 20 stěn tvořených rovnostrannými trojúhelníky

- 12 úhlů

Všechna tělesa skládající se z rovnostranných trojúhelníků, stejně jako kapaliny, na něž nepůsobí žádná vnější síla, se nejvíce blíží útvaru koule. Když si pořádně prohlédneme stěnu ikosaedru, rozpoznáme šestiúhlý obrys, neboť jeho tvar tvoří pětiúhelník inklinující k šestiúhelníku.

To odkazuje na určitou tendenci vody vytvářet šestiúhlé sněhové vločky a šestiúhlé vodní krystaly, na něž upozornil Masaru Emoto. Proto je ikosaedr, který podporuje energii vody v člověku, přičleněn elementu vody.

Tvary podobné ikosaedru nalezneme v různých minerálech, vícekvětých rostlinách, v jádru hvězdice, či u mnoha virů. Tento tvar vícero trojúhelníků se používá obzvlášť v technice, oblasti telekomunikací při letech do vesmíru. Mísy satelitů, vysílače nebo vesmírné stanice mívají často podobu ikosaedru. Tvar je ukončený, ale nabízí bezpočet možností připojení v mnoha směrech.

Ikosaedr má dvacet stěn. Dvojka symbolizuje vše ženské, přijímání, pasivitu, bytí a polarity. Připomíná volný prostor, vytvořený dvěma póly. Každou část doplňuje její protějšek, všechno má minimálně dvě strany. Nula za dvojkou násobí vše deseti, což dokazuje, že pocity zvyšují energii nebo ji také ubírají – podle toho, které pocity si připustíme a uznáme je, aby se mohly uvolnit.

Pocit, který určuje naše jednání, byl dosud v podřízené roli. Naše společnost měla ve zvyku pocity ovládat a odstavovat je na vedlejší kolej. Jenže pravda je taková, že skutečný vnitřní pocit může určovat jednání a realizovat sny. Teprve až si dovolíme cítit a vciťovat se, zažijeme věci v jejich hloubce – a čím hlouběji to bude, tím spíš získá myšlenka sílu stát se skutečností.

V ikosaedru rozeznáváme rovněž strukturu pocitů radosti (světla) a lásky, jež nás osvobozují z kruhu karmy. Uznáme-li, že stvoření je čistá láska, můžeme se jí nechat nést. Vše, co vytušíme, má tendenci stát se skutečností. Ikosaedr připomíná, že láska a světlo se prolínají, aby nás zahrnuly a obtékaly nás. To je řeka života, jež nás nese a sjednocuje s oceány radosti a bytí.

Ikosaedr posiluje prožívání a obeznamuje nás s těmi pocity, jež ještě nejsou vykoupeny a svazují duši. Osvobodí nás práce se stíny, odpuštění, milosrdenství a láska.

Když ikosaedr rozložíme, získáme vlnu houpající se nahoru a dolů. Také v životě jde vše nahoru a dolů, existují v něm výšky a hloubky, příliv a odliv, uvnitř a vně, nádech a výdech. Všechno má svůj čas. Získáváme dalekosáhlý způsob nazírání na život, pojímající ho ve výškách i hlubinách.

Měsíc ovlivňuje vodu a je s ní odjakživa spojen. Zastupuje intuci, podvědomí, magii, vnímavé a citlivé a ženský princip. Vlna popisuje pohyb vody, rytmus přílivu a odlivu, vnějšího světa a vnitřního, hloubky a výšky a symbolizuje věčný návrat.

Voda pokrývá větší část naší planety, ustavičně koluje v rúzných skupenstvích v zemi a okolo ní. Vede magnetický a elektrický proud a je důležitým nosičem informací. Voda svou silou zásobuje přírodu, neboť je elixírem života, zdrojem všeho živého. Stará se o potravu, růst, rytmus, pohyb, osvěžení, výměnu, čištění, léčení a odlehčení. Dává člověku radost, požehnání a očištění.

Voda v různých skupenstvích nás obklopuje po celý život. Vedle podzemní vody, pramenů, jezer, močálů, rybníků, řek a moří nám dává mlhu, mraky, déšť, led a sníh.

Naše tělo je přibližně z 67% tvořeno z vody. V okamžiku zplození se podíl vody nápadně navýší. Prvních devět měsíců trávíme v plodové vodě. Voda nás zaopatřuje, vyrůstáme a prospíváme v ní.

Naše tělesné tekutiny mají různé úkoly – vyživují nás a čistí, přenášejí energii a také jsme díky nim plodní. Voda je spojena s naším emočním tělem, pocity a emocemi, s naší duší a duševním prožíváním. Stejně tak je s vodou úzce spojena důvěra a nedůvěra v životě. City nás mohou zušlechťovat a vyjevovat nádherné věci nebo nás ponižovat a vést do hlubin.

Křest, jenž se prováděl už dlouho před začátkem křesťanství, je cestou zasvěcení do elementu vody. Člověk se skrze něj podruhé narodí. Křest rozvíjí jeho duchovní a duševní přirozenost, jež má původ ve věčnosti a nepomíjivosti. V případě pokřtěného spojuje voda dva světy, u nepokřtěného je odděluje. Kdo je v lásce, rozpozná lásku ve všem, rozzáří ve světle i tu nejnitejnější podstatu.

Pro vyrovnání tohoto elementu v nás je dobré: tai-chi, floating, zen, kontemplace, meditace, sport, pohyb, obřady odpuštění, konstelační práce, pitné a pročišťující kůry, zábaly, ho´ oponopono, práce se sny.

Praktická práce s ikosaedrem: tok energie, emocionální léčení, emocionální stabilita, nabití, spojení a rozpuštění, nové napojení, čistit, projasňovat, poznání a hluboké vhledy, vysvobození, detoxikace, spoutanou energii lze uvolnit a vytvořit nové vazby, důvěra, posvěcení a požehnání, pochopení, proměna a uzdravení.

Ikosaedr pomáhá v práci s vodou a vodním elementem na všech úrovních a ve všech dimenzích. Spojuje různé záležitosti, uvolňuje zastaralé a zkostnatělé poměry, při léčení země přináší do zasažených oblastí novou osvěžující energii. Může být duchovně nasazen při lesních požárech. Vytváří spojení světla a je skvělým nosičem informací mezi dimenzemi a rovinami.

Disponuje mnoha možnostmi propojení a napojení, jež mohou být použity pro léčení emocí, znečištění a rovin. Dále urovnává staré záležitosti, vyjasňuje je a nechává znovu plynout. Můžete ikosaedr umístit do našeho energetického pole nebo do jiných energetických polí, jež si vyžádají vyladění, uzdravení, nabití a ochranu na emocionální rovině.

 

Praktické použití

Světlo zářící s čistotou diamantu,
jasnější než tisíc sluncí,
se vlévá do mého emočního těla
a zbavuje ho negativních energií.
Všechna tmavá místa se proměňují v proudící čiré světlo.
Vše, co neodpovídá božské dokonalosti,
je nyní odplaveno.
Jsem požehnán, milován a nesen.
Božské vedení působí skrze mě
a žehná mi vším, co dnes potřebuji.

 

Zde jsou příklady použití ikosaedru:

Instalace mřížky ikosaedru, otáčející se na všechny strany, vnese do našeho energetického pole nebo do uzdravujícího se emocionálního pole jiné bytosti či místa očištění, posílení, uzdravení, ochranu, průhlednost, obnovení, vyrovnání, vnitřní rovnováhu, harmonizaci a energetizaci. Ikosaedr vyjímá staré a dlouho ukryté emoce a otáčivými pohyby je harmonizuje a uzdravuje. Může se stát, že se určitým způsobem zbarví a se zvolenou barvou na sebe převezme i její kvality, které energetické pole ke svému uzdravení potřebuje.

Mřížku ikosaedru můžeme použít při každém setkání, každý den a tak dlouho, jak je potřeba, dokud se emoční tělo neprojasní a neočistí. Ikosaedr se využívá také pro očištění energetického pole po léčivých sezeních – to aby nás nepoutala žádná cizí energie. Naplňuje náš život radostí. S pomocí ikosaedru lze očistit pocitové pole zemřelých duší, aby mohly vejít do světla. Pro tyto případy se doporučuje použít více platónských těles.

Ikosaedr posiluje, energetizuje a aktivuje světelná a láskyplná spojení. Odhaluje zdroje, čistí vodu, mění podzemní prameny, utišuje vodu a znovu ji nechává proudit.

Nechte se vést vnitřním vedením. Udělejte si čas, sedněte si někam do ticha a proste vaše duchovní vedení, aby teď pracovalo s vámi. Vezměte si skutečný ikosaedr nebo si ho jen představte a dívejte se, jak se materializuje ve vašem energetickém poli a začíná se otáčet. Pozorujte, jakou barvu na sebe vezme, sledujte pohyb a to, co ve vás oživuje. Cítíte, jak světlo, které přijal, aby ho vložil do vašeho energetického pole, přivádí do míst, která teď potřebují energii.

Čeká-li vás nějaká po emoční stránce náročná situace, je dobré umístit do emocionálního pole ikosaedr a nechat ho rotovat. Tak zůstanete po celou dobu emocionálně stabilní, bystří a ve svém středu.