Koule – prázdnota

sphere

Koule symbolizuje prázdnotu, přesto však je v ní všechno obsaženo. Nemá začátek ani konec. Je šestým elementem a základem univerza. Zahrnuje síly a vlastnosti země, univerza a veškerého života. Považujeme ji za matku platónských těles a proto je také nejdůležitějším tvarem.

Má několik zvláštností:

- symetricky v sobě sdružuje všechna platónská tělesa

- z koule mohou vzniknout všechna platónská tělesa

- má nekonečně mnoho symetrických rovin

- její rotace je symetrická ve vztahu k jakékoliv ose a jakémukoliv úhlu otáčení

- je středově souměrná ve vztahu ke svému středobodu

- nemá hrany ani úhly

- má nejmenší povrch ze všech těles s daným objemem

- toto rotační těleso se otáčí všemi směry a může stát na libovolném bodě svého povrchu

 

Uvnitř koule existuje pevná kulička, kterou označujeme jako centrum nebo střed.

Z této velké všeobjímající prázdnoty se zformovalo stvoření, tedy život. Naše Země má tvar koule a i ostatní planety mají tvar koule. Tvar koule najdeme například u bublin, vodních kapek, atomů a elektronů.

Nula v tarotu symbolizuje Blázna, hravý, zvídavý princip. Nula může energii zvýšit nebo sumu energie může naopak snížit (napřiklad 100 nebo 0,01). Představuje radost z nových poznatků, zakoušení a experimentování.

Obvodem koule je kruh, uzavřený prostor s centrem uprostřed. Mnoho rituálů, obřadů a tanců se pořádá v kruhu. Místa rutálu mají často tvar kruhu nebo čtverce, záleží na účelu a zaměření. Existují staré kamenné kruhy, staré shromaždiště jako například kivy (objekty s kruhovým půdorysem, sloužící americkým indiánům k nábožeským rituálům), kruhy v obilí a oblá místa na různých silových místech, představující prvotní obraz živoucího kamene. Koule a kruh nabízejí mnoho možností.

I v rámci hranic je možné neohraničené bytí. Veškerý život tady na Zemi se odehrává v cyklech a kruzích. I vznik života se oderává v kouli – v buňce. Koule patří k základnícm geometrickým tělesům. Může pronikat vším a se vším se spojovat. Zastupuje radost, hru a zábavu – jen si vzpomeňme, kolik her se hraje s předmětem ve tvaru koule.

Praktická práce s koulí: pohled a introspekce, vize, začátek stvoření, léčení energie, navrácení duše, posílení různých vlastností, ochrana a bezpečí, léčení duše, plodnost, léčení vnitřního dítěte, léčení mateřských témat, hojnost, semeno, plodnost, život, ovlivnění, vibrace.

V šamanské práci existuje opětovné přivedení ztracených částí duše, jež se z nejrůznějších důvodů odštěpily, například následkem traumatického zážitku. Když k tomu dojde, oddělené části duše se už sice neintegrují, ale stále zůstávají s člověkem spojeny. Projevuje se to různě – už se necítíme celiství, nýbrž rozervaní a neúplní, máme málo energie, jsme unavení, náchylní k nemocem, trpíme opakujícími se nočními můrami, necítíme se dobře apod.

Když se části duše oddělí, je to, jako by potemnělo její světlo. I po silném zážitku dokáže duše docela dobře žít. Lépe řečeno do jisté míry, protože něco konkrétního chybí. Vše jakž takž funguje do chvíle, než se rozhodneme získat v životě novou zkušenost. Najednou postrádáme odvrženou část, jež by nám pomohla na situaci vyrůst nebo jí opustit, pokud je pro nás nezdravá.

Odštěpené části duše mohou být přiveden zpět uznáním dramatické situace, aby se mohlo s ní spjaté emoční pole odpojit. Minulost sice nezměníme, ale uvolněním energie zážitek neutralizujeme, takže jsme schopni se nabněj podívat z jiného úhlu pohledu a nenechat se jím už dále zatěžovat při naplňování plánu duše.

Příváděné části mají často tvar energetickýh koulí. Jsou v nich uloženy určité síly, které tělo duše přijme a znovu ji integruje. Tímto způsobem může proběhnout i velmi hluboké léčení. Koule energie přinášejíí uzdravení také místům, zvířatům a rostlinám.

Rituály a obřady, jež se odehrávají v kruhu, zvyšují energii onoho místa, léčí ho, uvolňují a stabilizují.

Představte si, jak se ve vašem srdci tvoří nádherná koule z růžovo-zlatého světla. Uchopte ji do ruky. Vybavte si nyní přání svého srdce a vložte ho do koule. Nějakou chvíli ho ještě podržte a vnímejte jeho život v kouli. Pociťujte to smysly tak intenzivně, jak jen dokážete.

Naslouchejte, dívejte se, ochutnávejte, očichávete a dotýkejte se. Těšte se ze své vize. Nyní vložte kouli do prostoru srdce. Pusťte ji a dívejte se, jak pomalu stoupá do výšky. Letí do univerza, aby odtamtud přivedla energii.

Poproste své anděly a duchovní pomocníky, aby stáli při vás. Předají vám kouli s kvalitou, která ve vaše životě chybí, a usadí ji do vašeho energetického těla. Dívejte se, jak se otevírá a rozptyluje v něm energie.

Při léčivých sezeních nebo léčení na dálku se může léčivá energie přenášet přes koule energie. Zapalte svíčky, jednu pro vás a druhou pro adresáta přenášené energie. Když dostanete povolení, přizvěte k sobě svého léčitele nebo anděla léčení. Jakmile pocítíte jeho přítomnost, poproste ho, aby sezení vedl a řídil. Poslouchejte, co je vám sděleno, a poznamenejte si to. Převezměte energii potřebnou k léčení. Představte si, jak se otevírá léčivý kanál mezi vámi a bytostí, která tuto léčivou energii nutně potřebuje. Nyní pošlete této bytosti se vší láskou energetickou kouli a čekejte, až budete mít pocit, že energie dorazila.

Podle toho, jak moc jste zkušení, můžete použít koule všech velikostí a všechny formy energie, jež mohou svítit všemi barvami, jiskřit či zářit. Koule v sobě mohou nést symboly, slova, obrazy, pocity. Pocházejí z prázdného prostoru a prostoru neomezených možností. Z tohoto důvodu je i práce s nimi prakticky neomezená....

Přes křišťálovou kouli se lze zdokonalovat se vším existujícím. Můžete si ji jen představovat nebo ji reálně vlastnit. Máte-li otázku, zformulujte ji co nejpřesněji a nejjednodušeji. Poté se odeberte do ticha. Podržte křišťálovou kouli ve své mysli a čekejte, co se stane. Někdy to trvá déle, než se negie uvede do pohybu a vznikne zřtelný obraz, slovo nebo pocit.

Křišťálové koule, jež se tvoří – vždy po přenosu – v srdci nebo v hlavě, jsou zvlášť vhodné pro komunikaci s jinými formami života.