Jaké jsou projevy a jak rychle na sobě ucítíte účinky Somavedicu?

Účinky Somavedicu jsou individuální a jsou závislé na více faktorech. První pocity po spuštění Somavedicu závisí na citlivosti a vnímavosti každého jedince. Většina uživatelů zprvu žádnou změnu nepociťuje, ale citliví jedinci mohou cítit vliv Somavedicu téměř ihned po jeho spuštění.

Viditelné pozitivní účinky jsou závislé především na závažnosti potíží a jejich charakteru. Pokud jsou potíže akutní, zpravidla se zlepšení stavu dostavuje dříve než u chronických potíží, u kterých může docházet k viditelnému zlepšení často až po několika měsících.

Přesto dosud neznáme případ, kdy by se pozitivní účinky Somavedicu dříve nebo později neprojevily!

Rychlost účinků je závislá na míře znečištění organismu, ale také na disciplíně a dodržování správné životosprávy. Je logické, že pokud budete během působení Somavedicu svůj organismus jakkoliv nadměrně zatěžovat, bráníte vlastně Somavedicu konat svou práci a jeho pozitivní účinky tím minimálně oddálíte. Pokud tedy chcete maximálně využít účinků Somavedicu, doporučujeme chovat se ke svému zdraví co nejvíce zodpovědně. Tím naopak účinky Somavedicu urychlíte!

 

První účinky

Nejprve dochází ke zrušení vlivu geopatogenních zón, které nastává už během prvních 3 hodin po instalaci Somavedicu.

Většina lidí na sobě zprvu žádné okamžité viditelné změny nepociťuje.

Někteří citliví jedinci ale mohou jeho první účinky pocítit téměř okamžitě. Tyto účinky se projevují dvojím způsobem. V prvním případě můžete cítit pocitovou změnu atmosféry v daném prostředí (jakoby se vyčistil vzduch), větší pocit uvolnění, někdy dokonce až euforie.

U někoho se mohou naopak projevit „adaptační potíže“, které vyvolávají různé nepříjemné pocity (po psychické stránce)!* Jedná se o zcela obvyklou reakci, která není nijak nebezpečná! Tento stav je vždy dočasný a vymizí obvykle po několika hodinách, nejpozději do několika dní. Příčinou je, že Somavedic začne působit na blokády v našem organismu a ty se aktivují. Somavedic tyto blokády postupně odbourává a negativní pocity se zmírňují, až nakonec zcela vymizí.

*Princip reakce se dá přirovnat k různým formám detoxikace organismu, kdy může docházet k obdobným, často mnohem silnějším reakcím organismu, zpravidla ale spojeným i s fyzickými projevy, které jsou u Somavedicu jen vzácné. V případě Somavedicu také dochází k postupné detoxikaci organismu. Na rozdíl od většiny detoxačních metod je ale Somavedic velmi šetrnou a nenásilnou metodou s dlouhodobým účinkem.

 

3 - 5 dnů

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení Somavedicu se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

 

3 - 6 týdnů

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geopatogenních zón.

 

1 - 3 měsíce

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž (v závislosti na dietním režimu, životosprávě a dalších okolnostech).  Dále dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

 

3 - 6 měsíců

Po 3 – 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole Somavedicem pročištěné a pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy pouze na fyzické úrovni.   V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

 

6 - 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců.


Časové projevy pozitivních účinků Somavedicu se mohou individuálně lišit - opět v závislosti na zmíněných okolnostech! 

Tyto projevy byly mnohokrát ověřeny terapeuty pracujícími s biorezonancemi BICOM a dalších, zmíněnými na úvodní straně.  

Upozornění: SOMAVEDIC nenahrazuje lékařskou zdravotní péči! Výrobce doporučuje kombinaci s biorezonančními přístroji BICOM a kontroly u lékařů.

Somavedic si můžete koupit v našem e-shopu.

Video - Harmonizace těla a prostředí díky Somavedicu - rozhovor s Ivanem Rybjanským na Cestách k sobě

Video o Somavedicu na portálu osobního rozvoje Příznaky transformace (2018)

Video - Somavedic a MUDr. Josef Pekárek

Zdroj: https://www.somavedic.cz/