Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - eso holi  
Eso holí
 
Eso holí je symbolem duchovního sebeuskutečnění či probuzení a je spojováno s principem pravdy. Na znamení neutuchající životní síly v našem nitru je Eso holí zobrazeno jako plápolající pochodeň. Blesky představují probuzení k duchovní pravdě a k vnímání nejhlubší podstaty našeho „já“.

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že se vám otevřela brána pro vnímání vyšší Bytosti, která dlí v nitru každého člověka. Tato karta předznamenává, že v příštím roce byste se měli vyhnout jakékoli cenzuře svého projevu.
 
Stejně tak bude v tomto období nepřijatelná snaha něco si ve svém chování předstírat nebo cokoli, co je vaší neoddělitelnou součástí, potlačovat. Eso každé barvy představuje období trvající jeden rok. Bude pro vás důležité, abyste během ohnivých měsíců ve znamení Lva, Berana a Střelce a nebo při kontaktu se zrozenci těchto znamení zůstali sami sebou. Tento symbol prozrazuje neochotu zradit sebe sama, ale také nechuť podrobit své projevy cenzuře, cokoli předstírat nebo potlačovat. Je to obrázek intuice, které se konečně dostalo důvěry a která je vysoce ctěna. Eso mečů zosobňuje probuzení a schopnost prohlédnout všechny aspekty svého „já“ s jasností, kterou doprovází odhodlání vymýtit všechno, co je negativní. Jde o snahu překonat jakékoli bloky, zábrany a překážky, které nám mohou stát v cestě, až budeme chtít využít plný potenciál své energie v období ohnivých měsíců nebo během příštích dvanácti měsíců, případně při komunikaci se zrozenci ohnivých znamení.
 
Pokud si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během těchto dvanácti měsíců je pro vás důležité zůstat sami sebou a sami sebe nezradit. V ohnivých měsících Lva, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení.