Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - trojka holi  
Tři hole - Ctnost
 

Trojka holí je symbolem mohutné vnitřní síly neboli celistvosti. Této celistvosti je dosaženo jednotou mysli, srdce a činů, které vystupují v naprostém souladu, jak to na kartě vyjadřuje trojice lotosových květů. Astrologickým aspektem této karty je Slunce v Beranu. Tento aspekt dodává oslnivou dynamickou energii (Slunce), která je připravena vydat se novými směry (znamení Berana). Vše se může odehrát až z pozice vnitřní celistvosti, jež vzedme mohutnou vnitřní sílu. Takový stav nastane jedině tehdy, když se mysl, srdce a činy spojí a společně se vydají za svým novým cílem. To nám má také připomenout, že bychom se neměli pouštět do ničeho nového a že je třeba vyčkat, dokud nepocítíme, že mysl, srdce a činy jsou v jednotě.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích tří týdnů nebo měsíců pocítíte potřebu vydat se novými směry pouze ve stavu vnitřní celistvosti. Měli byste si na všech úrovních, které představuje mysl, srdce a vaše činy, ujasnit, jak se chcete postavit ke svým vztahům s lidmi narozenými v Beranu (21. března - 21. dubna). Vnitřní celistvost vám dává sílu vystupovat s přirozeným vědomím cíle, což symbolizuje ostře řezaná struktura tvořící pozadí holí. Stejně tak vám dovoluje, abyste obecně uznali zákon, který všemu poskytuje právo na vlastní prostor a čas, což naznačují ohnivé plameny v pozadí. Trojka holí také upozorňuje, že pro vás bude důležité, abyste jednali z pozice účinné síly neboli vnitřní celistvosti, a že je potřeba jakékoli rozhodnutí, které se chystáte učinit, konzultovat na všech úrovních svého „já“. Jedině tak zajistíte, aby mysl, srdce i činy mohly vystupovat v jednotě. Toto platí obzvláště v měsíci Berana nebo při kontaktu se zrozenci Berana (21. března - 21. dubna).