Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - petka holi
Pět holí - Spor
 
Pětka holí je symbolem úzkosti a frustrace. Úzkost je pocit, který prožíváme jako klesající hladinu vnitřní energie, vznikající tím, že klademe překážky do cesty něčemu přirozenému.
 
Jde o stav frustrace neboli blokády na cestě k cíli, tedy stav, kdy oplýváte energií, ale nevíte si rady, jak ji využít. Nebo se pokoušíte zkrotit či potlačit záplavu vnitřní energie, která se dere ven za určitým účelem a chce být vyjádřena. Taková blokáda musí vyvolávat stavy úzkosti a pocit vnitřního střetu.
Astrologickým aspektem této karty je Saturn ve Lvu. Saturn je planetou disciplíny, uvědomění si svých mezí a hranic, který nás učí je i vymezovat. Saturn nás nabádá postupovat vždy krok za krokem. Lev je astrologickým znamením, jež je spojováno s tvůrčí energií, která nesnese ve svém projevu žádná omezení ani překážky a která touží po svém plném vyjádření.

Když si vytáhnete tuto kartu, znamená to, že během příštích pěti týdnů nebo pěti měsíců se vám dostane příležitosti zbavit se úzkosti a pocitu frustrace. A to buď v měsíci Lva, nebo prostřednictvím zrozenců ve Lvu, případně cestou vlastní tvořivosti, která je jedním z hlavních rysů astrologického znamení Lva. Během příštích pěti týdnů nebo měsíců nastane správný čas, abyste se vydali novým tvůrčím směrem, který vám umožní plně vyjádřit svou pravou podstatu, aniž abyste svůj potenciál svazovali. Tato karta může také naznačovat, že během tohoto období máte možnost zbavit se svých starých vzorců myšlení a chování spojených s úzkostí a frustrací, které se objevily před pěti měsíci a které mají své kořeny v době před pěti roky, nebo dokonce v době, kdy vám bylo teprve pět let. Během příštích pěti týdnů nebo měsíců jste odhodláni se zbavit svého rodinného zatížení právě ve formě úzkostných stavů a frustrací. Mohlo by pro vás být zajímavé, kdybyste zjistili, který z vašich rodičů měl sklon neustále se omezovat ve svém přirozeném projevu anebo se cítil omezován ve své práci a tvořivosti do té míry, že často podléhal velké úzkosti a vnitřnímu konfliktu. Tento symbol naznačuje, že už nebudete chtít dále nést tuto rodinnou štafetu úzkosti a že se jí během příštích pěti týdnů nebo měsíců pokusíte vzdát. Aspekt rodiny tady představuje číslo pět, které má také Velekněz (V), jenž je archetypním symbolem rodiny a duchovního učení sebe i druhých. Právě karta Velekněze vám v tomto období může poskytnout podporu.