Crowleyho tarot  - Malá arkána - Hole

 

 Crowley - desitka holi  
Deset holí - Útlak
 
Desítka holí ztělesňuje vnitřní útlak. Na této kartě jsou dvě hole zobrazeny jako posvátné tibetské předměty naplněné duchovní silou, zvané dordže. Jejich šedivá barva znamená, že trápíme sami sebe tím, že potlačujeme svou přirozenost a snažíme se své chování formovat tak, jak si myslíme, že bude lépe přijato druhými, a nebo tím, že ho podrobujeme své vlastní cenzuře jak na úrovni mentální, tak citové, ale i duchovní a fyzické. Astrologickým aspektem této karty je Saturn ve Střelci.
Saturn je planetou disciplíny a uvědomění si vlastních mezí a hranic. Ale učí nás také, abychom své meze a hranice i překračovali. Ve spojení se Střelcem může jít o sklon k omezování sebe sama nebo svých vnitřních vizí.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to že během příštích deseti týdnů nebo měsíců pro vás bude důležité, abyste se zbavili svých sklonů k potlačování sebe sama, mezi které patří snaha umlčet svůj vlastní přirozený projev nebo omezování se v jakémkoli směru. Tato karta může také naznačovat, že během příštích deseti týdnů nebo měsíců nastane vhodná doba k tomu, abyste se stáhli ze situací, které na vás mají deprimující účinek jako důsledek toho, že cítíte, že se musíte omezovat ve svém projevu a nebo vám naprosto brání plně vyjádřit svou osobnost. Desítka holí by mohla také naznačovat, že stejně dlouhého údobí byste mohli využít k tomu, abyste překonali stres, který pociťujete v kontaktu s osobami narozenými ve Střelci (21. listopadu - 21. prosince). Desítka holí je v podstatě obrázkem vědomí, jehož síle stavíme do cesty překážky a bráníme jí, aby se projevila.