Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - eso disku
Eso disků
 
Eso disků je ztělesněným úspěchem, který je prožíván v nitru a který se zároveň odehrává i ve vnějším světě. V nitru prožívaný úspěch představují čtyři páry andělských křídel, jež symbolizují úspěch na čtyřech úrovních vědomí - na mentální, citové, ale i duchovní a fyzické. Úspěch ve vnějším světě ilustrují mince a krystaly uprostřed symbolu. Tato karta je obrázkem úspěchu, který se projevuje jak vnitřním naplněním, tak skutečností ve vnějším světě.
 
Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že už nejste nadále ochotni přijímat pocit nevyváženosti plynoucí z toho, že vnitřní pocit naplnění nedoplňuje úspěch ve vnějším světě, a naopak, že sice zaznamenáváte úspěch ve vnější realitě, ale ve vašem nitru je prázdno. Tato karta vám naznačuje, že úspěch, který prožíváte, má hmatatelný původ ve vnější realitě, aleje i pocitem niterného naplnění. Je nejvyšší kartou konkrétního uskutečňování vizí jak ve vnějším, tak i ve vnitřním světě. Zosobňuje tedy schopnost realizovat to, co si přejete, na všech možných úrovních.

Eso disků symbolizuje příležitost prožít, a to během období jednoho roku, vyvážené naplnění pocházející z vnitřního i vnějšího úspěchu. Stejně tak je možné, že se tento stav projeví v období měsíců zemských znamení Kozoroha, Panny a Býka, a nebo vám možnost prožít současně vnitřní i vnější úspěch zprostředkují osoby narozené v Kozorohu, Panně nebo Býku. Eso disků je úspěchem, jehož zdrojem je vnitřní i vnější řád a usebranost. Pokud si vytáhnete tuto kartu, znamená to, že během příštích dvanácti měsíců můžete využívat organizační schopnosti tohoto typu.