Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - devitka disku Devět disků - Zisk
 
Devítka disků je zásah do černého. Tato karta představuje fyzický užitek, přínos a zisk, který se projeví na všech úrovních - mentální, citové, duchovní, fyzické i finanční. Astrologickým aspektem je Venuše v Panně. Venuše je planetou lásky, krásy a tvořivé síly. Panna je astrologickým znamením spojovaným s rovnováhou, pořádkem a organizovaností. Devět disků nám připomíná, že pokud budeme následovat hlas svého srdce, jež nás učí a vede, abychom směřovali k tomu, co pro nás má hluboký význam (Venuše), a pokud propůjčíme životu systém a řád (Panna), dostaví se výsledky ve formě hmatatelného zisku.

Zisk se může dostavit tehdy, jestliže se nám podaří sjednotit tvořivým způsobem (zelená koule) moudrost (modrá koule) s naší milující podstatou (růžová koule). Tvořivá síla je jedním z projevů lásky, která spojena s moudrostí usnadňuje cestu k hmatatelnému zisku na všech úrovních. Mince na této kartě naznačují, že využitím své dynamické energie působení moudré tvořivé síly ještě zesílíme. Tuto dynamickou energii symbolizují tři mužské hlavy na třech mincích v horní části karty, které zastupují symbol Saturna, Marse a Jupitera. Saturn, zobrazen jako bojovník s helmicí na hlavě, nás učí, že zisk může přijít, pokud jsme si vědomi svých hranic a mezí a pokud postupujeme krok za krokem. Mars je zobrazen jako páže s čapkou ozdobenou perem. Připomíná, že zisk přivoláme prostřednictvím naší energie, vitality a schopnosti prosadit se. Jupiter je vyobrazen jako král a upozorňuje, že zisk se dostaví tehdy, jestliže jsme přizpůsobiví a otevření příležitostem, které by mohly zdokonalit naše vůdcovské schopnosti. Tři mince v dolní části karty zastupují ženský princip, který rovněž přináší zisk. První typ ženské energie zastupuje planeta Merkur, která je zobrazena jako žena v královském klobouku. Odhaluje nám sílu komunikace a vůdcovského umění, jež má také moc vytvářet zisk. Druhým typem ženské energie je Venuše, kterou symbolizuje mladá dívčí hlava. Ta nás učí, že zisk se dostaví tehdy, jestliže následujeme hlas svého srdce a hledáme hlubší smysl své cesty. A třetí typ ženské energie zosobňuje moudrá žena, jejíž hlava je zobrazena v půlměsíci na nejnižší minci. Ta představuje zisk jako důsledek důvěry ve vlastní opravdovost bez předstírání, což je aspekt Měsíce. Měsíc ztělesňuje ženský princip a dovoluje nám prožít zisk ve vnitřním i vnějším světě.

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích devíti týdnů nebo měsíců se může dostavit hmatatelný zisk ve vnějším světě jako důsledek toho, že jste šli za hlasem svého srdce (Venuše) a že jste svému životu dali řád (Panna). Tato změna je výsledkem dynamického principu sebeprosazování a magnetického principu, který radí, abychom naslouchali hlasu svého srdce.