Crowleyho tarot  - Malá arkána - Disky

 

 Crowley - princ disku
Princ disků
 
MISTROVSTVÍ TĚLESNÉHO CVIČENI A BUDOVÁNI NOVÝCH SVĚTŮ
 
Princ disků je architektem, návrhářem a stavitelem nových struktur. S pevným odhodláním (vůz z oceli) staví nové světy, které oplývají krásou a bohatstvím (květina a ovoce na zlatém goblénu) a je v nich méně překážek a těžkostí (hromada zlatých valounů na voze).

Je to sportovec, který pomocí cvičení zvládl schopnost vytvářet nové struktury, které zahrnují změnu stavby těla pomocí fyzického cvičení. Královna disků mění strukturu těla výživou. Princ disků tak činí cvičením.
Princ disků se propracovává kupředu jako býk (astrologické znamení Býka), aby naplnil struktury a formy, které jsou stabilní, bohaté a plné krásy. V ruce drží kouli na znamení, že si je vědom své schopnosti uskutečňovat tyto nové světy konkrétním, estetickým způsobem (helmice s okřídlenou hlavou býka).

 

 
Výklad Prince disků
 
Princ disků zosobňuje mistrovství těla, které máte pod svou vládou, obzvlášť cestou sportu a cvičení. Pokudvás tato karta přitahuje, znamená to, že jste obdařeni vlohami souvisejícími s fyzickou aktivitou - architekturou, návrhářstvím, stavebnictvím a sporty.

Během znamení Býka (21. dubna - 21. května) a nebo s osobami narozenými v tomto znamení se můžete vydat novou cestou, na které dáte podobu novým, plodnějším formám vztahu. Princ disků může také naznačovat touhu cestovat buď v období pod vládou Býka, a nebo od nynějška do jeho začátku. Může také předznamenávat, že se potkáte s novými lidmi, což vás bude inspirovat k tomu, abyste jako důsledek svého cestování nepoznaným prostředím zvolili nový směr, kterým se chcete dál v životě ubírat.

Princ disků představuje mladšího muže nebo osobu narozenou ve znamení Býka, kterou inspirujete k tomu, aby byla aktivnější ve fyzickém cvičení, a nebo ji podněcujete k tomu, aby se vydala zatím nepoznanými cestami, které pro ni budou plodnější. Stejně tak může mladší muž nebo zrozenec v Býku jakéhokoli věku motivovat vás.

Pro ženy je Princ disků symbolem mladistvosti plné života. Projevuje se tak mužský aspekt jejich duše, zvaný animus, který je rozhodnut budovat stabilní struktury oplývající hojností.