Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - petka poharu
Pět pohárů - Zklamání
 
Pětka pohárů ztělesňuje citové zklamání. Pokud zklamání podlehnete, cítíte se zranitelní a křehcí tak jako skleněné poháry na tomto symbolu. Zklamání jde ruku v ruce se vztekem, což naznačuje červená obloha. Vztek je posléze nahrazen pocitem sklíčenosti, který ilustruje tmavá barva moře. Zklamání nás zbavuje rovnováhy (pentagram postavený špicí dolů) a vyvolává pocit, že pro nás život ztratil smysl (opadávající lotosové květy). Avšak zklamání je hybnou silou, která nás může přivést i k vnitřní proměně, jak to ilustrují kořeny leknínu ve tvaru motýla, univerzálního symbolu transformace. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Štíru.

Mars je planetou spojovanou s energií, životní silou a prosazováním. Mars tedy naznačuje, že toto zklamání nás zasáhlo mocně v hloubi duše a proniká do nejhlubších úrovní našeho nitra (Štír). Znamení Štíra je vždy spojováno s hlubinami, a proto nemůže jít jen o zklamání, které by sklouzlo po povrchu duše. Mohlo být zapříčiněno před pěti měsíci, pěti lety nebo se v nás usadilo, když nám bylo teprve pět let. Mohlo by pro vás být zajímavé zjistit, který z vašich rodičů podobné hluboké zklamání zažil. Vy jste totiž právě připraveni zbavit se podobného dědictví ve formě neschopnosti přijímat zklamání jako výzvu, a to v období příštích pěti týdnů nebo měsíců. 

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích pěti týdnů nebo měsíců se budete snažit zbavit starých zklamání způsobených osobami zrozenými ve znamení Štíra a nebo zklamání, která jsou spojena se členy vaší rodiny, ať nejbližší nebo i vzdálené. Během příštích pěti týdnů nebo měsíců se pokusíte překonat všechna stará zklamání a vědomě je uvolnit ze své mysli. Na podporu tohoto procesu si můžete vyhledat kartu Velekněze (V), který je symbolem hluboké víry a rodiny, neboť schopnost rozpouštět zklamání spojená s minulostí dokonale ovládl.