Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - princezna poharu
Princezna pohárů
 
MISTROVSTVÍ CITOVÉ OBJEKTIVITY
 
Princezna pohárů je portrétem citového mistrovství poté, co se bolestně propracovala žárlivostí, snahou druhými manipulovat, potřebou druhé vlastnit, případně je podvádět. Princezna pohárů je nestranná v poskytování citové stálosti a věrnosti (želva v lastuře), bez potřeby druhé výměnou za svůj cit vlastnit. Cítí se být se svými city v bezpečí (labuť, která vzlétá nad její hlavou) a je schopná své city, touhy a znepokojení sdělovat srozumitelně, aby byly pochopeny (delfín).

Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar lastury, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi.

 

Výklad princezny pohárů
 
Tento symbol je obrazem nestranného srdce, které si nic nenamlouvá. Princezna pohárů zosobňuje cit, který je milující a který si uvědomuje, kde jsou jeho hranice.
 
Princezna pohárů je spojována s měsíci vodních znamení Ryb (21. února - 21. března), Raka (21. června - 21. července) a Štíra (21. října - 21. listopadu) a nebo s osobami v těchto znameních narozenými. Kdykoli se tato karta objeví, naznačuje, že se něco odehraje v měsících pod vládou vodních znamení a nebo se zrozenci těchto znamení. V těchto obdobích je potřeba, abyste se pokusili překonat svou žárlivost a touhu vlastnit. Měli byste se naučit nazírat své citové záležitosti nestranně tak, jak opravdu jsou. Princezna pohárů nám připomíná, že jakmile je uvidíme v jejich skutečné podobě, musíme se moc snažit, abychom své city nezatratili a neupadli přitom do starých vzorců myšlení a chování.

Pro muže představuje Princezna pohárů ženský aspekt jejich duše, zvaný anima, který je schopen poskytnout citovou stálost a věrnost (želva) bez toho, aby musel vlastnit a nebo zato žádat něco, co nemůže dostat. Obecně může tato karta předznamenávat ve vašem životě osobu stejně starou nebo mladší, která vám udělí lekci, jež vám má pomoci zbavit se citového lpění.

Kdykoli vás tento symbol přitahuje, znamená to, žc jste se právě propracovali svou žárlivostí a jste schopni hluboké lásky, která je odpoutanější a poskytuje více svobody. Princezna pohárů je obrázkem citového smíření, spolehlivosti a nestrannosti. Přemohla totiž své navyklé vzorce reakcí, plných pocitu ohrožení, touhy vlastnit a žárlivosti. Prohlédla strach ze ztráty a z toho, že bude opuštěna, a je vůči němu nemilosrdná. Už se nechce těmto ničivým stavům poddávat.