Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_10  

Desítka holí

Astrologické znamení: Střelec

Planeta: Saturn

Název: Útlak

Kněz je ve svém chrámu, v zoufalství zvedá své ruce k hlavě. Bojí se, že se na něj zhroutí nebesa. Plameny jeho pochodní začínají hořet nekontrolovaně. Přecenil se a nyní je přemožen těžkostmi.

 Výklad

Tato karta značí stav zdrcujícího útlaku. Stav, kdy na sebe člověk vezme víc povinností, než je schopen úspěšně zvládnout. Je tu nátlak vykonávaný shora. Viktimizace a pronásledování. Touha zbavit se přílišného břemene závazků. Zdroje jsou rozptýleny do příliš velké šíře na to, aby byly efektivní. To vede ke ztrátě kontrol. Je tu naléhavá potřeba delegování – jestliže se toto plně nezpracuje, povede to nakonec k pádu. Ať už je příčina jakákoli, karta ukazuje na ztrátu kontroly nad vlastním životem nebo okolím.