Egyptský tarot - Malá arkána - Hole
 
 egpt_hole_princ  

Princ holí

Živel: Vzduch ohně

Titul: Princ ohnivého vozu

Princ holí stojí ve svém voze, který je tažen plameny. Oheň pochází z hořících klacků. Princ drží v ruce červenou vladařskou berlu vas. Na kamenné vyvýšenině za ním stojí lev.

Výklad

Vlastník rychlosti a síly. Vypadá jako nerozhodný, ale to je dáno jeho schopností ocenit obě strany každého argumentu. (Skutečně, často vyjadřuje názory, které sám nezastává – může to být proto, že sám je hluboce přesvědčen jen o velice málo věcech.) Proto mu často dlouho trvá, než se pro něco rozhodne. Ve snaze rozhodovat se rychleji může Princ budit dojem, že je impulsivní a snadno ovlivnitelný. V jádru je ušlechtilý a ke svému okolí štědrý. Má rád romantické aspekty historie a tradice, zabývá se jimi velice intenzivně, někdy možná až příliš.