Egyptský tarot - Malá arkána - Poháry
 
 egpt_pohary_princ  

Princ pohárů

Živel: Vzduch vody

Titul: Princ vozu vod

Princ pohárů řídí svůj vůz mělkými vodami na kraji moře. Jeho oděv a lemovaná pokrývka jeho koně je červené a modré. Jeho zbroj je vyrobena ze stříbra a tvrzené kůže. V rukou drží červený lotos a kalich, z něhož zvedá svou hlavu kobra. Za orlem jsou na obzoru dvě lodě.

Výklad

Princ představuje klidný a pro svět neproniknutelný zevnějšek. Za ním jej však stravují ty nejintenzivnější vášně. Zdá se chápavý a připravený přijmout myšlenky druhých, ale potají pracuje na tom, aby je zdeformoval, a tak upopředil své vlastní ambice. Jeho a nakonec k nedůvěře ze strany druhých. Je bezohledný a necítí vůči druhým žádnou odpovědnost.