Egyptský tarot - Malá arkána - Poháry
 
 egpt_pohary_kral  

Král pohárů

Živel: Oheň vody

Titul: Král mořských zástupů

V mělkých vodách sedí vzpřímeně Král pohárů na svém bílém koni. Na jeho pásu je vyobrazen šlechtic předkládající obětinu z vodních rostlin bohu Nilu v podobě hrocha. Pokrývka koně je červená a modrá a je ozdobena postavami držícími kalichy. Za Králem je mohutný vodopád. Na oblázkovém břehu vystavuje páv své peří.

Výklad

Tato karta ukazuje na bezstarostného člověka. Jeho entusiasmus rychle vzplane, ale stejně tak rychle pomine. Rozsah jeho zájmů je omezený. Chybí mu vytrvalost a žízní po neustálém přílivu podnětů. Je otevřený myšlenkám druhých a raduje se z novátorských nápadů. Je chtivý nových zkušeností, ale touží jít zase dál k jiným věcem. Ve světském prostředí se mu nevede dobře.