Osho Zen Tarot - Malá arkána - Mraky
 zen068
Desítka Mraků (mysl): Znovuzrození
V ZENU PŘICHÁZÍŠ ODNIKUD a jdeš NIKAM. Jseš tady a teď, nepřicházíš ani neodcházíš. Všechno tě míjí; tvé vědomí to odráží, a s ničím se neztotožňuje.

Když lev řve před zrcadlem, myslíš si, že řve zrcadlo? Nebo když lev odejde a přijde dítě a tančí, zrcadlo hned zapomene a tančí s dítětem - myslíš si, že zrcadlo s dítětem tančí? Zrcadlo nedělá nic, jednoduše všechno odráží.
Tvé vědomí je pouhé zrcadlo.
Ty nepřicházíš, ani neodcházíš.

Věci přicházejí a odházejí.

Jsi mladý, jsi starý; jsi živý, jsi mrtvý.

Všechny tyto stavy jsou jen odrazem ve věčném rezervoáru vědomí.

Osho Live Zen, Svazek 2, Kapitola 16

 

Komentář:

Tato karta zobrazuje vývoj vědomí, jak ho popsal Friedrich Nietzche ve své knize "Tak pravil Zarathustra". Mluví o třech stupních: o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii.

Z velblouda se vnořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí.

Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí.

Ať jsi nyní v jakémkoli z těchto rozměrů - ospalý, deprimovaný nebo řvoucí a vzpurný - věz, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíš. Je čas pro růst a změnu.