Osho Zen Tarot - Malá arkána - Oheň

 zen044
Šestka ohně (činy): Úspěch
 
POZORUJ VLNY V OCEÁNU. Čím vyšší vlna přijde, tím hlubší prohlubeň za ní následuje. V jednom okamžitou jsi vlnou, v dalším okamžiku jsi  prázdnou prohlubní, která za ní následuje. Raduj se z obojího - nepoddávej se ani jednomu. Neříkej: Vždy bych byl rád jen na vrcholu. Uvědom si, že to není možné. Nikdy se to nestalo, a nikdo se to nestane. Je to proti přirozenosti všech věcí. Co tedy dělat? Těš ze z pobytu na vrcholku dokud trvá - a pak se těš z údolí, když přijde. Co je špatného na údolí? Co je špatného na pobytu dole? Je to relaxace. Vrchol je vzrušení, a nikdo nemůže existovat v neustálém vzrušení.

 Osho Návrat ke zdroji Kapitola 4

 

Komentář:

Tato osobnost je očividně právě na vrcholu slávy, a celý svět oslavuje její úspěch. Díky své ochotě přijmout současné výzvy tvého života, těšíš se nyní (nebo mohl bys) z opojné jízdy na tygru úspěchu. Vítej ji, těš se z ní, rozděl se o svou radost s ostatními - a pamatuj, že všechna sláva má začátek a konec.

Když na to nezapomeneš, vychutnáš si každý okamžik právě prožívaného štěstí a budeš schopen přijmout budoucí události bez lítosti. Nepokoušej se udržet okamžiky hojnosti za každou cenu, uložit je do schránky, aby vydržely věčně. Největší moudrostí je udržet v mysli vědomí, že všechno pomíjí i přes všechny okamžiky slávy, ať už jsi na vrcholu nebo v údolí. Pak můžeš oslavovat a užívat si jízdy na tygru.