Osho Zen Tarot - Malá arkána - Oheň
 zen024
Král ohně: Tvořitel
 
NA SVĚTĚ JSOU DVA DRUHY TVŮRCŮ: jedni z nich se zabývají objekty - básníci, malíři, ti všichni pracují s předměty, něco vytvářejí; druzí jsou mystici, vytvářejí sami sebe. Nepracují s objekty, ale se subjekty; pracují sami na sobě, na své vlastní bytosti. A právě oni jsou skuteční tvořitelé, skuteční básníci, protže sami sebe utváří v mistrovské dílo.Ty sám v sobě nosíš skryté mistrovské dílo, jenomže si stojíš v cestě. Uhni trochu stranou, a mistrovské dílo se ti odhalí.
 
Každý je mistrovským dílem, protože ničemu nižšímu Bůh život nikdy nedává.

Každý z nás v sobě po mnoho a mnoho životů nosí ukryté mistrovské dílo, jenomže nevíme, kdo jsme, a tak se jen snažíme někým stát.

Odhoďte myšlenku na to, někým se stát, protže ty už mistrovské dílo jsi. Nelze tě vylepšit. Musíš k tomu jen dojít, poznat a uskutečnit. Stvořil tě sám Bůh, nemůžeš být dokonalejší.

Osho Ah, This!, Kapitola 1

Komentář:

Zenový mistr na této kartě spoutal oheň, a namísto destrukce dokáže jeho energii využít tvořivě. Zve nás, abychom s ním sdíleli jeho porozumění, porozumění vlastní těm, kdo ovládli oheň svých vášní, aniž by je potlačovali nebo aniž by je nechali ničit či narušovat rovnováhu. Je tak celistvý, že již není rozdílu mezi jeho vniřním a vnějším světem. Všem, kteří k němu přicházejí, nabízí svůj dar porozumění a celistvosti, dar tvořivého světla, pramenícího ze středu jeho bytosti.

Král ohně nám říká, že to, do čeho se nyní pustíme s porozuměním, které pramení ze zralosti, obohatí život nás i druhých. Je čas vyjádřit se jakýmkoli způsobem, jakoukoli dovedností, kterou jsi v životě získal.