Tarot keltských draků -  Malá arkána - Hole
 draci_hole_2  

Dvě Hole

Soustřeďte svou vůli a energii

Muž drží v každé ruce hůl zakončenou krystalem a paže zvedá vzhůru ke dvěma Vzdušným drakům, kteří se nad ním vznášejí. Muž stojí na travnaté květy poseté louce s horami za zády. Poblíž jeho nohou jsou malé svaté kameny s vytesanými keltskými spirálami. Tyto spirálovité tvary se opakují i na jeho vestě. Dvě hole symbolizují mužovy schopnosti a sílu vůle pro využití jak pozitivních, tak negativních energií, aby dosáhl změn ve svém životě. Taktéž k materializaci jsou zapotřebí oba druhy energie.

Oba poletující draci jsou dalším emblémem ženského-mužského principu a pozitivních-negativních energií. Spirály na jeho oblečení i na kamenech představují stále se pohybující, nevyčerpatelné energie Univerza. Tento muž prošel několika duchovními branami (hory) a nyní se dostal až na tuto louku tvořivosti (tři kameny).

Zaměřte sílu své vůle a energie k dosažení vašich tužeb. Pomoc při realizaci vašeho snu přijde z daleka. Nový nápad vyžaduje odvahu a plánování budoucnosti.