Tarot keltských draků - Malá arkána - Poháry
 draci_pohary_10  

Deset Pohárů

Dosažení cílů; uspokojení

Muž a žena stojí se svými dětmi u stolu a společně se dívají na deset pohárů. Hojnost pohárů symbolizuje jejich odměnu za úsilí vynaložené pro vytvoření pozitivního života. Duhy vycházející z pohárů jsou odrazem jejich duchovní radosti a vyrovnanosti emocí. Někteří malí Vodní draci šplhají po poblíž stojící váze, zatímco ostatní krouží kolem hlav manželského páru. Draci a jejich pohyby symbolizují neutuchající proud magické energie. Chlapec a děvče stojí na špičkách a s úsměvem se dívají na poháry, hojnost a pulsující aktivitu malých dráčků.

Na pozadí vidíme velkého tmavého draka. Tento drak představuje mír dosažený díky vyváženým emocím.

Cílů je úspěšně dosaženo. Do vašeho života přichází spokojenost a štěstí. Vaše bytí prozáří pevné přátelství nebo láska. Možná se bude konat rodinné setkání.