Tarot keltských draků -  Velká arkána

 draci_0_blazen  

0. Blázen

Nečekaná změna směřování

Blázen je Snílek, novic, který je na počátku cesty v novém cyklu. Tato osoba stojí na křižovatce svého duchovního růstu. Je oblečen do bílého oděvu nevinného hledajícího a v rukou drží symboly svých magických a duchovních studií: hůl nahoře zakončenou krystalem a svitky sepsaných vědomostí. Malí dráčci poletující před Bláznem jsou v roli průvodců a pomáhají mu tím, že odpoutávají jeho pozornost od všedních věcí a vedou ji k oblastem nevšedním, astrálním a duchovním, kde začíná veškerá magie a změna před tím, než se manifestuje ve fyzické rovině. Blázen zažil poznání, že draci nejsou výtvorem fantazie, ale že jsou mocní astrální učitelé a společníci při kouzlení.

Dále v lese jsou vidět napůl skrytí další draci, zvířata a ptáci, kteří čekají, zda bude Blázen následovat svoji intuici a vybere si pro sebe tu správnou cestu, cestu, jež vede k větším duchovním a magickým znalostem. Tato duchovnost je symbolizována spirálami vyrytými v kamenech. Pokud Blázen dovolí své kritické mysli, aby nad ním znovu získala kontrolu, sejde ze správné cesty a bude bloudit pouští materialismu.

Přicházejí k vám nové a překvapující možnosti, které se naprosto vymykají z obvyklého běhu vašeho života. Rozjímáte nad rozhodnutím, zda se rozloučit se starým způsobem života a oddat se nové cestě. Učiníte nenadálé rozhodnutí, které by lidé z vašeho okolí nečekali. Jste naplněni naléhavou touhou prozkoumat magii nebo jiné duchovní oblasti. Nový cyklus nebo neplánovaná změna směru leží přímo u vašich nohou.