Tarot keltských draků - Velká arkána

 draci_5_veleknez  

5. Velekněz

Vypořádání se s komickými záležitostmi

Velekněz studoval velmi dlouho, než získal své dnešní znalosti. Stejně jako Velekněžka se naučil vyvažovat pozitivní a negativní energie, které jsou symbolizované bílým a černým drakem na tapisérii, a umí se napojit na mnoho z těchto mocných sil, aby mohl tvořit a zhmotňovat. Avšak jeho oblast učení se vztahuje spíše k fyzickému světu a fyzickým zákonům, které přinášejí užitek celému lidstvu. Bílá tunika a zlaté kalhoty značí jeho pozici soudce a prostředníka. Modrý plášť se zlatým lemováním představuje Veleknězovo duchovní spojení s energiemi Boha a Bohyně.

Berla v levé ruce, obtočená zeleným vínem, ukazuje na schopnost navázat kontakt s astrálními a duchovními vědomostmi, zatímco Velekněz zaměřuje svoji vůli pomocí hole s křišťálovým zakončením, kterou drží v pravé ruce. Povznesl se nad přání používat svoji vůli k sobeckým účelům a vstoupil do oblasti rovnováhy ve všech věcech pro dobro všech na Zemi. Šedivý, tmavý dráček, který sedí na vrcholu tyče, je jeho společník a přítel, průvodce v astrálním světě, kam cestuje, aby získal více moudrosti a vědomostí.

Řiďte se fyzickými a duchovními zákony, jinak ponesete případné následky. Možná se dostanete do situace, kde bude potřeba slíbit nebo podepsat smlouvu; vše si pečlivě přečtěte, zejména poznámky psané malým písmem, a ujistěte se, že rozumíte podmínkám. Poznáte svého vnitřního učitele. Sny a vize při meditaci či nějaké události vás donutí postavit se tváří v tvář vaší odpovědnosti.