Tarot keltských draků - Velká arkána

 draci_11_spravedlnost  

11. Spravedlnost

Právní záležitosti

Velký bílý drak sedí na kamenné cestě u lesa. Drak má na hlavě korunu a v jedné tlapě drží hůl. V druhé tlapě třímá rozbalený svitek (karmické záznamy). Přísný a urozený drak neuvolní cestu, dokud muž a žena stojící před ním neuslyší celý záznam své karmy a duchovní spravedlnosti, který jim tento vznešený drak udělí. Bílý drak je čisté, nestranné duchovní stvoření, podvědomá část každého z nás, která nás jemně žádá, abychom uznali duchovní zákony a žili v souznění s nimi. Můžeme mít za to, že jsme splatili všechny dluhy našeho pyšného odmítání takovýchto zákonů, ale někde po cestě zjistíme, že se nemůžeme pohnout kupředu, dokud nepřijmeme následky minulých činů.

Drakova zlatá koruna symbolizuje duchovní osvícení, jeho hůl vůli dělat změny. Les za ním představuje události každodenního života, kterými člověk dosud prošel, a mentální a emocionální vlastnosti mysli, které si z těchto životů přinesl. Všichni ti, kteří si přejí postoupit dále na stezku příjemnějšího života, musí přijmout výzvu tohoto draka.

Je zde možnost setkání s právníky, soudci nebo policií. Jedině logické uvažování a fakta vám umožní pohnout se dopředu. V nějaké soudní při můžete očekávat dobrý výsledek, pokud se této záležitosti budete dostatečně věnovat. Tato karta může poukazovat na podepsání smluv nebo právních dokumentů.