Tarot keltských draků - Velká arkána

 draci_14_mirnost  

14. Mírnost

Nové perspektivy

Tři draci jsou stočeni v jeden celek a otáčejí se na nebesích v dokonalé harmonii a svými drápy tkají proudy duchovní energie. Samotné nebe nese opakující se motivy spirál, které symbolizují primární hmotu tvoření a destrukce, která je všude kolem nás. Jeden drak je modrý, druhý je v odstínu červené, třetí drak nese odstín zelené. Červená symbolizuje vibrující energie života a sexuální náboj; zelená produktivnost mysli; modrá vodě se podobající nestálost emocí. Všichni musí být navzájem rovnoměrně propleteni, aby mohli zjemňovat a měnit životní zkušenosti tak, aby to co je nerovnovážné (prudké) mohlo být napraveno.

Dlouhý, zlatý proud energie věčného života (číslo osm), vinoucí se spleteným kruhem draků, naznačuje skutečnost, že vyrovnaný život nemůže existovat bez důležitého prvku duchovna.

Tato karta může předpovídat období tvořivé inspirace nebo čas harmonie a klidu. Sebekontrola a vnitřní vedení vás provedou všemi obtížemi. Výlet vám přinese nový náhled na starý problém. Musíte se přizpůsobit novým okolnostem.