Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 22  
Eso holí
Základní význam: Energie. Touha změnit něco ve svém životě nebo ve svém okolí.
Hlubší obsah: Sopka vybuchuje a barví nebe do ruda. Láva se valí přes skalnatou planinu směrem k nám. Na kovové obruči stvoření sedí ještěr. Hůl s krystalem na vrcholku září žlutým světlem.

Karty holí nám vyprávějí příběh o energii a nakládání s ní. Obecnou vlastností života je změna, a mluvíme-li o moudrosti, míváme tím na mysli schopnost přijmout pomíjivost života jako jeho přirozenost.

S energií holí se však dostáváme do situace, kdy máme možnost sami měnit své okolí. U Esa holí si uvědomujeme, že bychom chtěli uskutečnit nějakou změnu, a následující karty popisují naše pokusy a zkušenosti s používáním této energie. Eso holí se projevuje na různých úrovních intenzity. Někdy pocítíte slabý záchvěv nespokojenosti a dostanete chuť něco ve svém okolí pozměnit. Na druhém konci pomyslné škály najdeme neochvějnou touhu spasit svět nebo přehodit výhybku a vstoupit do Cizinecké legie. V každém případě Eso dává příležitost pocítit, jak vám v žilách proudí tento oheň, stejně jako láva na kartě. Pokud se podílíte na nějakém projektu nebo vynakládáte nějaké úsilí, úspěch bude často záviset na tom, jak si dokážete vybavit tento prvotní pocit, který pro vás představoval počáteční impuls.

Ještěr na kartě připomíná salamandra, stvoření příslušející ohnivému živlu. Touhu měnit, vlastní holím, ztělesňuje římský bůh Janus, který vládne začátkům, koncům a přechodům od minulosti k budoucnosti nebo od jedné situace k jiné.

 

Sefira na Stromu života: 1. sefira Vědomí (Keter). Začínáte si uvědomovat energetické a tvůrčí možnosti, které máte, a to jak v sobě, tak i ve světě, který vás obklopuje.