Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 31  
Desítka holí
Základní význam: Snažení dospělo do fáze, kdy člověk klesá pod vahou komplikací, překážek a tlaků. Někdo je otrokem své ctižádosti. Projekt ztrácí smysl a je čas vydat se za něčím novým.

Hlubší obsah: Muž klečí, hlavu skloněnou. Na svých bedrech nese tíhu deseti vzájemně se křížících holí. Trojúhelník, symbol ohnivého živlu, vyzařuje žluté světlo. V průběhu každého snažení přichází chvíle, kdy celý podnik začíná klesat pod svou vlastní vahou. Počáteční zápal a inspirace, které jej živily, jsou již témeř uhašeny komplikacemi, překážkami a složitostmi vzniklými v jeho průběhu.

V Desítce holí se muž zdá být přemožen beznadějí. Jeho ambice a vize jej vynesly na čestné místo. Avšak tato pozice, vznešená a vysoká, je současně značně nepříjemná a tlaky reprezentované holemi na něj těžce doléhají.

Muže ovšem lze vidět i jinak, totiž že se poslušně sklání před svými cíli, které se zde staly tím, kdo zadává úkoly. Už není svébytným jedincem, nýbrž se stal otrokem svých ambic.

Tomu všemu je společné rostoucí přesvědčení, že to, o co se snažíme, již ztratilo své opodstatnění a je nyní více na obtíž než k užitku. Asi by bylo vhodné zamyslet se nad možností ukončit tento projekt a nechat se nadchnout něčím novým.

 

Sefira na Stromu života: 10. sefira Realita (Malchut). Vše, co stoupá, musí zase klesnout. Ať je množství energie, která dílo pohání vzhůru, sebevětší, přesto nutně přijde moment, kdy jeho váha nabude vrchu a stáhne ji zpět na zem.

Astrologie: Saturn ve Střelci. Velkorysé a svobodomyslné tendence Střelce jsou omezovány Saturnem.