Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 33  
Rytíř holí

Osobnost: Rytíř holí je zosobněním prudkosti. Je svéhlavý a impulzivní. Je cílevědomý – soustředí se vždy na jeden záměr, na jednu záležitost. To ovšem nezna,mená, že této záležitosti zůstane věrný. Tak jako Rytíř pohárů je zamilovaný do toho, být zamilovaný, Rytíř holí je zamilovaný do toho, za někoho nebo za něco bojovat, a na této roli mu záleží více než na tom, za co bojuje. Všimněte si, že korouhev, kterou drží, je prázdná, protože může snadno reprezentovat cokoli. Za svými vášněmi jde s obrovskou energií, jak ukazuje drak, na němž sedí, jeho zájem má však krátké trvání a často jej vidíme, jak jednu záležitost opouští kvůli jiné, za kterou bojuje se stejným nasazením jako předtím za tu první.

Bez tohoto intenzivního, byť krátkodobého odevzdání bychom se asi těžko vzchopili k tomu, abychom vůbec něco uskutečnili.

Stupeň vývoje: Nejisté stádium podniku či úsilí, kdy musíme věnovat veškerou pozornost a být mu zcela oddáni, chceme-li mít naději na úspěch.

Přístup: Rytíři znamenají činění. Rytíř holí radí, abyste začali uskutečňovat své plány. Začnou tak nabývat reálnější podoby, než když o nich jen sníte.

Sefira na Stromu života: 6. sefira Celistvost (Tiferet). Po celou dobu, kdy se Rytíř věnuje jednomu poslání, věří v ně celým srdcem a celou duší, je jím naplněna celá jeho bytost a on je skutečně připraven za ne položit život – dokud neztratí zájem a nenajde si jiné.

Astrologie: Dvě třetiny Lva, jedna třetina Raka. Rytíř miluje okázalost své role (Lev) a udělá vše pro to, aby chránil to, čemu je oddán (Rak).