Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Hole

 35  
Král holí
Osobnost: Král holí hraje ve světě důležitou roli. Dělá vše pro to, aby učinil své okolí takovým, jaké by podle jeho přesvedčení mělo být, a k tomu patří i to, že pro svou vizi získá také ostatní, aby mohli být nápomocní při uskutečňování jeho ideálů. Toto platí pro každého vůdce, vládce či politika. Na kartě je egyptský vládce. V jeho pohledu vidíme neochvějné odhodlání a v rysech jeho obličeje se zračí dlouhá zkušenost.

Stejně jako Královna má nesmírné charisma; zatímco však ona užívá sílu své osobnosti k sebevyjádření, Králi pomáhá přesvědčit ostatní, aby společně s ním měnili svět podle jeho představ.

Má velké ego, nezbytné pro toho, kdo chce nahradit existující struktury takovými, jaké vytvořil sám. Ukazuje to jeho impozantní koruna,která symbolizuje siločáry vyzařující z jeho mysli do okolního světa.

Stupeň vývoje: Úsilí dosáhlo svého maxima a je ve fázi, kdy se jeho výsledky mohou reálně projevit.

Přístup: Králové mají kontrolu ve svých rukou. Král holí se snaží ovládnout své okolí a uskutečnit své ideály.

Sefira na Stromu života: 2. sefira Energie (Chochma). Král užívá své mimořádné energie a vůle k získání ostatních na svou stranu.

Astrologie: Dvě třetiny Střelce, jedna třetina Štíra. Král holí využívá moci a intenzity svého charismatu (Štír), aby realizoval své expanzivní a idealistické cíle (Střelec).