Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Meče

 54  

Pětka mečů

Základní význam: Ponižující porážka, kterou utrpíme my sami nebo ji přivodíme někomu jinému. Typ člověka, který musí mít vždycky pravdu.  Porážka, kterou nám přinese život či okolnosti, vůči nimž jsme bezmocní.

Hlubší obsah: Z mlhy se nám vynořuje přízrak s pozvednutým mečem. Jeho výraz je nemilosrdný a plný opovržení. V bitvách a sporech obvykle bývá vítěz a poražený. Zde vyhrál ten, který drží meč, a malá zrhoucená postava byla bez milosti poražena.

Tato karta vypovídá o osobě, která musí pokaždé vyhrát. Každý z nás už se s někým takovým setkal a také vy možná někdy projevujete tento sklon. Tetování na mužově obličeji napovídá, že jedná z primitivního, divokého popudu. Když se ve výkladu objeví tato karta, znamená to, že vás někdo snadno porazil a měl z toho velké potěšení - nebo jste vy zvítězili nad někým jiným. U této karty je vítězství důležitější než kořist, která byla získána. Pravděpodobně bude pomíjivé a nakonec zmizí jako pára, jako mlha, z níž vystupuje vítěz na kartě.

Někdy to není osoba, nýbrž sám život, kdo nám uštědří ponižující porážku. Této interpretaci odpovídají symboly planet na mužovývh rukou - jako kdyby se hvězdy přímo spikly proti nám, aby nás zničily. V tomto případě nemůžeme udělat nic jiného než se smířit se svou ztrátou a pokračovat v cestě.

Sefira na Stromu života: 5. sefira Náprava (Gevura). S touto kartou nemusíme napravovat svůj směr, protože už to za nás udělal někdo jiný nebo sám život. Na nás je, jak na tuto opravu zareagujeme.

Astrologie: Venuše ve Vodnáři. Venuše ukazuje, čeho si vážíme. Ve Vodnáři si ceníme věci, o kterou bojujeme, ovšem s minimálním nebo žádným soucítěním vůči těm, jejichž život byl našimi činy poznamenán.