Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 69  
Šestka mincí
Základní význam: Dobročinnost. Sdílení. Nastolení rovnováhy. Nerovný vztah, v  němž jeden dává a druhý bere.

Hlubší obsah: Bohatě oblečený mladík drží v jedné ruce váhy a druhou nám předkládá jejich astrologický symbol - znamení Vah. Tato karta představuje dobročinnost nebo snahu nastolit v nespravedlivém světě znovu slušnost a poctivost. Ve svém hmotném směřování často propadáme snaze získat toho pro sebe co nejvíce. V Šestce mincí prožíváme radost ze sdílení toho, čeho jsme nabyli.

Vyrovnané váhy nám ukazují, jak důležité jsou v materiálních záležitostech vyváženost a spavedlnost. Máme toho příliš? Má někdo jiný příliš málo? Je možné být vyrovnanou osobou, když žijeme v nadbytku, zatímco našemu sousedovi chybí i to nejnutnější? Odpovědi na tyto otázky budou u každého jiné, ale tato karta nás vyzývá k tomu, abychom si je alespoň položili.

V mezilidských vztazích může tato karta vypovídat o nerovném vztahu, v němž jedna osoba stále dává, zatímco druhá vždy jen přijímá. Všimněte si, že zatímco muž jednou rukou předkládá rovnost, váhy v jeho druhé ruce ještě vyrovnané nejsou.

Sefira na Stromu života: 6. sefira Celistvost (Tiferet). Ve světě, který je nespravedlnivý, se muž na kartě snaží učinit své okolí co nejvíce zacelené.

Astrologie: Luna v Býku. Všichni máme jede přirozený sklon (Luna), který může být působením naší osobnosti jak podporován, tak i potlačován, a sice trpělivě a neúnavně projevovat své mateřské a ochranitelské instinkty (Býk).