Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 71  
Osmička mincí
Základní význam: Pomalá, vytrvalá, náročná a intenzivní práce. Poctivá a oddaná snaha.

Hlubší obsah: Kouzelník (nebo vědec - záleží na vašem úhlu pohledu) sedí ve své pracovně a pilně sestavuje orloj (mechanické hodiny, které znázorňují pohyby nebeských těles). Muž na této kartě má cíl a pracuje zvolna a vytrvale, aby k němu dospěl. Teď není vhodný čas na prudkost ani na velkolepé plány a výboje. Naopak je třeba pustit se do obyčejné práce, do všech těch nezajímavých, ale nutných činností, kterým se již nemůžeme dále vyhýbat.

Muž postupuje přesně podle svých náčrtů a pečlivě skládá drahé kameny a součástky, aby jeho orloj fungoval hladce a přesně. Ačkoli budí dojem experta, vidíme, že je stále ještě spíše učedníkem než mistrem, i když schopným, protože k sestavení svého stroje potřebuje návod.

Jakkoli je zřemé, že dokážeme realizovat svůj plán, musí se spoléhat také na zdánlivě nadpřirozená vnuknutí, jak ukazují mince a krystaly, které působí dojmem, jako by lidskou rukou vyrobené součástky byly poháněny jakousi neznámou energií nacházející se mimo vědcův vliv. Hodinový stroj je tak ve své podstatě mystické povahy a patří stejně tak do fyzického světa vědy a reality, jako do tajemného světa magie.

Ve výkladu karta popisuje něco pracného, náročného. Toto není chvíle, kdy bychom měli očekávat okamžitou odměnu - vyplatí se naopak poctivé úsilí a oddanost věci.

Dalším zdrojem poznání mohou být pro vědce na kartě také knihy, které má na polici, zvláště ta v levém horním rohu.

Sefira na Stromu života: 8. sefira Rozum (Hod). Zobrazení kouzelník/vědec využívá možností svého rozumu, aby realizoval to, co vytvořila jeho mysl.

Astrologie: Slunce v Panně. Nejlepším způsobem, jak zvládnout náročný pracovní projekt, je ztotožnit se (Slunce) s touto prací, oddat se jí, stát se jejím služebníkem (Panna).