Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 74  
Páže mincí
Osobnost: Páže mincí je mladá žena, která na svět pohlíží zvědavýma očima. Protože s ním ještě nemá praktické zkušenosti, snaží se najít zdroje, z nichž by se mohla poučit a připravit se na to, co má v plánu. Zelenou zahradou na obrázku se ještě neprošla, ale zkoumá ji zpovzdálí. Dva sloupy za ní představují poznání, které zatím existuje jen jako obecný pojem. Její vážný výraz a střízlivý, vyrovnaný pohled svědčí o profesionálním a zodpovědném postoji k poznání a o analytickém, vědeckém přístupu ke světu a k lidem okolo.

Stupeň vývoje: Tato karta reprezentuje počáteční fázi nějakého hmotného snažení. Snad jste začali něco stavět nebo zahájili nějaký projekt týkající se zahradnictví, výživy či cvičení. Možná uvažujete o tom stát se rodiči. V ještě doslovnějším výkladu barvy mincí by se mohlo jednat o přípravu ového plánu spoření nebo investice.

Přístup: Pážata symbolizují učení se. Páže mincí poznává hmotnou realitu. Vyzývá nás tedy, abychom se učili chápat procesy, které se odehrávají ve světě kolem nás.

Sefira na Stromu života: 10. sefira Realita (Malchut). Pážatům přísluší 10. sefira, oblast skutečnosti, mince jsou barvou hmotného, a proto je Páže mincí obzvláště materiálně orientované, nohama pevně na zemi a realisticky uvažující.