Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Poháry

 40  
Pětka pohárů
Základní význam: Zklamání a sklíčenost s nádechem přehánění a sebelítosti. Poučná zkušenost. Negativní postoj.

Hlubší obsah: U zdi sedí zklamaná žena s hlavou v dlani. Před ní leží tři poháry, rozbité a poházené. Nad ní se vznášejí dva další, naplněné vínem. V průběhu našeho života a snažení přícházejí chvíle, kdy naše naděje a touhy narazí na tvrdou realitu. Vždy existuje napětí mezi tím, jaké věci ve skutečnosti jsou, a tím, jaké bychom je chtěli mít, a výsledkem je zklamání a skleslost, které vidíme na kartě Pětka pohárů.

Náš sklon přehánět a dramatizovat k tomu ještě přispívá, a proto se – stejně jako žena na obrázku – cítíme, jako kdyby se blížil konec světa. Ve skutečnosti jsou takováto zklamání zkušenostmi, z nichž se můžeme poučit, jsou úhelným kamenem citového zrání a bez nich by život postrádal rozhled a hloubku.

Tři poháry na zemi bezpochyby působí skličujícím dojmem. Jsou prázdné a jedna skleněná číše je rozbitá. Mořské panny na pohárech jsou popadané a rozházené, což kontrastuje s tím, jak dokonale uspořádané jsou na ostatních kartách.

Tato žena by mohla sloužit jako čítankový příklad negativního postoje. Je tak zaujata tím, jak zbědovaně se cítí, že si ani nevšimla dvou plných pohárů za sebou.

Sefira na Stromu života: 5. sefira Náprava (Gevura). Když žena vidí, že skutečný život je jiný, než jaký by si jej přála mít, musí korigovat svá očekávání, aby se do budoucna vyhnula dalšímu zármutku.

Astrologie: Mars ve Štíru. Jako slon v porcelánu se skutečnost přehnala přes vaši křehkou představu, kterou jste o ní měli (Mars), a nemilosrdně vás přiměla, abyste tuto představu přehodnotili a načrtli ji znovu (Štír).