Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Poháry

 43  

Osmička pohárů

Základní význam: Opustit cestu a s pomocí intuice si určit novou. Vrátit se ke zdroji. Zkoumat skryté aspekty. Neklid. Pocit, že máme něco opustit.

Hlubší obsah: Pokaždé, když si vybíráme cestu, nutně to znamená, že nějakou jinou musíme opustit. Postava na kartě odchází od osmi pečlivě seřazených pohárů. Kráčí po řadě sloupů, která stoupá do nebe a končí (nebo začíná) na měsíci. Poháry, jež muž nechává za sebou, lze chápat jako nějaký plán, úsilí, vztah nebo situaci, které začaly náznakem či intuicí, reprezentovanými měsícem.

Šachovnicový vzor; na němž poháry stojí, reprezentuje vědomý plán nebo strategii, které sledoval a nyní je opouští. Hra v šachy znamená taktizování, zatímco čtverce odkazují na tendenci naší mysli rozdělovat zkušenost a pozorování do kategorií černá-bílá. Muž je nahý, což ukazuje, že racionální výbavu nechal za sebou a podobně jako postava na kartě Hvězda se obrátil k původnímu spojení se svou intuicí.

Když se tato karta objeví ve výkladu, znamená to, že jste šli touto cestou tak dlouho, jak to bylo možné, a teď se obracíte a znovu hledíte k měsíci, to znamená vracíte se k prameni své intuice, abyste se opět mohli inspirovat a tentokrát se vydat po jiné cestě.

Obecněji řečeno, tato karta může znamenat návrat ke zdroji něčeho nebo zaměření pozornosti ke skrytým nebo méně zjevným aspektům nějaké věci, a nikoli k jejím vnějším projevům. Může se však také jednat o neklid nebo o zvláštní pocit, že máte něco opustit.

Sefira na Stromu života: 8. sefira Rozum (Hod). Muž na ilustraci postupoval podle svého cítění až k logickému závěru. Nyní se racionálně rozhoduje odvrátit se od původního záměru a hledat něco, co by jej více naplňovalo.

Astrologie: Saturn v Rybách. Něco nejasného, prchavého a těžko uchopitelného (Ryby) vás vede k tomu, abyste ukončili své současné aktivity či priority (Saturn).