Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Poháry

 45  
Desítka pohárů
Základní význam: Nejvyšší citové naplnění. Štastný rodinný život (v biologické rodině nebo i ve skupině přátel). Radostné rodinné události nebo setkávání. Příjemné domácí činnosti. Příliš velká očekávání. Přání otcem myšlenky.

Hlubší obsah: Deset pohárů lemuje dlážděnou cestu a vede k otevřeným dveřím. Ve vchodu září obraz šťastné rodiny, který kartu naplňuje hřejivým světlem. Na cestičce nás vítá přátelský pes. Na této kartě se setkáváme s vrcholným citovým naplněním - šťastným rodinným životem. Samozřejmě se nemusí jednat o biologickou rodinu.

Vždy, když vytvoříme trvalé svazky přátelství a lásky s ostatními,  se zapojujeme do řetězu lidské soudržnosti, táhnoucího se ze vzdálené minulosti až do vzdálené budoucnosti. Bez ohledu na to, jaké spory či předsudky nás rozdělují, podstatné je to, že jsme všichni lidské bytosti. Jsme jedna rodina. Budování citových vztahů k ostatním je proto svým způsobem posvátný proces.

Ve výkladu může tato karta symbolizovat hezké rodinné soužití nebo cokoli příjemného, co se vztahuje k domovu.

Obraz na kartě může půspobit také poněkud idealizovaně. Možná jsou vaše očekávání přehnaná nebo se příliš necháváte strhnout svými přáními. Rodinný život může být stejně tak radostný, jako neuspořádaný, a uděláte lépe, když budete hledět do budoucnosti realisticky, než když si budete představovat, že všechno bude dokonalé.

Pes má zde zdobnou funkci jako kotě na kartě Blázen. Staví nás nohama na zem a připomíná nám, že ať jakkoli vymýšlíme, plánujeme, předpokládáme  a ujasňujeme, skutečný život je vždy rozmanitější, intenzivnější a plnější, než si dokážeme představit.

Sefina na Stromu života: 10. sefira Realita (Malchut). To, co obvykle považujeme za pevné, se v širší perspektivě ukazuje jako neustálý tok. Hory jsou z pohledu věčnosti zrnky písku. Přátelství a láska však nabývají trvalé platnosti, jíž hmotné předměty dosáhnout nemohou.

Astrologie: Mars v Rybách. Úsilí zajistit si své působiště nabo území (Mars) je zmírňováno soucítěním a uvědomováním si vyšší reality (Ryby), na nichž spočívá každodenní život rodiny.