Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Poháry

 49
Král pohárů
Osobnost: Na rozdíl od ostatních dvorních karet pohárů musí Král žít jak pod vodní hladinou, tak nad ní. Na obrázku působí, jako by se právě vynořoval z vln, ale přesto vidíme i hladinu nad ním. Jeho úkolem je přijímat pocity a intuitivní podněty, které k němu přicházejí z hlubin prostřednictvím sloupů za ním, a přenášet je do dění v reálném světě.
Jedná jako prostředník nebo rádce ve věcech citů. Jeho mimořádná schopnost vžít se do pocitů těch, kteří k němu přicházejí, z něj činí nesmírně cenného člena společnosti.
 

Na hlavě nemá korunu jako ostatní Králové, nýbrž čelenku, protože se pocitově ztotožňuje s těmi, jimž se snaží pomoci. Upřeně hledí na jediný, prázdný pohár. Ví, že ať máme jakékoliv představy o citovém životě, tak pokud nebudeme jednat a nepovzbudíme k tomu i ostatní, tyto představy se nikdy nevynoří v reálném světě a nikdy se nestanou významnou součástí našeho bytí.

Stupeň vývoje: Citová záležitost se dostala  do stádia, kdy je připravena projevit se jako vztah nebo nějaká jeho fáze. Dosáhli jste schopnosti mluvit o tom, co cítíte. Jste dostatečně vyspělí k tomu, abyste mohli být ostatním rádci nebo prostředníky.

Přístup: Králové mají kontrolu ve svých rukou. Král pohárů vás vyzývá, abyste se chopili svého citového života. Nebojte se mluvit o svých pocitech nebo nabídnout pomoc někomu, kdo ji potřebuje.

Sefina na Stromu života: 2. sefira Energie (Chochma). Králo pohárů používá svou vůli k tomu, aby do světa kolem sebe vnesl citovou vyváženost a harmonii.

Astrologie: Dvě třetiny Ryb, jedna třetina Vodnáře. Král plně chápe iracionální a nepřímé podoby emocionálního života (Ryby), touží však dát tuto znalost do služeb celé společnosti (Vodnář).