David Icke - Děti Matrixu

Kapitola 101-148

 

 

OBSAH:

101. SATANISMUS JE HADÍ KULT

102. STARÝ PŘÍBĚH

103. VLASTNICTVÍ SKRZE SEX

104. OVLÁDANÍ PEDOFILOVÉ

105. SATANISTICKÉ SÍDLO

106. OSTROV SVĚTLA – A TMY

107. ZPÍVÁNÍ SATANOVI

108. HITLER – DÉMONICKÝ HOSTITEL

109. DVĚ STRANY V IRSKU

110. TRPÍCÍ MALÉ DĚTI

111. STEJNÉ POKRYTÍ

112. ZAKŮV PŘÍBĚH

113. ILUMINÁTI JSOU VŠUDE

114. SPIRITUÁLNÍ SATANISMUS A KŘESŤANSKÝ DIKTÁT

115. KRUPOBITÍ Z YALE

116. PODPORA CHUDOBY A POTŘEBNÝM – PAT ROBERTSON

117. KOSTEL JEŽÍŠE KRISTA – POZDNÍCH DNŮ HYBRIDŮ

118. MORMONSKÝ SATANISMUS

  

 

101. SATANISMUS JE HADÍ KULT

Ilumináti – Satanisti – hadí kult = ve starodávných textech jsou to ty samé organizace. Hierarchie Iluminátů je reflexí interdimenzionální hierarchie démonů. Tito démoni bojují jeden s druhým pro sílu stejně jako Ilumináti. Války mezi démonickými entitami jsou pro právo být na vrcholu. To vše je zobrazeno ve starodávných textech jako rivality mezi bohy.

Naše pozice je určena podle čistoty naší krevní linie.

Satanistická síť je rozsáhlá. Jsou velmi organizovaní, extrémně bezohlední, mají zakódovaná jména a mají všude své lidi tam, kde potřebují v případě prozrazení něco zakrýt. Jsou posedlí ohromnými vnitřními boji mezi sebou. Nenávidí jeden druhého a nenávidí lidstvo. Každý slabý jedinec je zničen. Slabošství je považováno za nejvyšší hřích satanistů. Celá satanistická síť je ovládána strachem. Děti členů jsou mučeny a ubiti k smrti. Ostatní jsou obětováni. Satanisté jsou klamáni, že vládnou démonům, ale je to právě naopak. Démoni vzaly satanistům lásku a porozumění. Mají v sobě hlubokou nenávist.

Tavistock Institut v VB – centrum iluminátské myšlenkové kontroly.

Lidské obětování je na celém světě. Mnoho obětovaných dětí je produkováno ženami „ploditelkami“, které rodí děti potají. Někteří dobrovolně, ale mnoho je jich uvězněno. Jsou rozeny doktory a sestrami, které jsou součástí sítě. Děti nemají dokumentaci a nikdy oficiálně neexistovali, proto nejsou postrádáni. Ostatní oběti jsou unesení. Část obětí jsou dokonce dobrovolníci z kultu.

Je běžné, že obzvláště satanisté navrhují zemřít při rituálu, aby se mohla jejich síla a síla démonů dostat do jiného člověka. Když zemřou, jejich vědomí se stává vlastnictvím démonů, stejně jak oni souhlasí při vstupu k satanistům = prodat duši ďáblu. Jindy je duše oběti přemístěna do účastníka rituálu. Oběť je zhypnotizována tím, kdo si bere její energii a sílu. Tak se vytváří vibrační magnetická spojka, po které se přemístí ( přetáhne ) duše do Satanisty po jejím uvolnění z těla po smrti. Děje se tak v mnoha hlavních rituálech na celém světě. Zbylé tělo je rozděleno mezi členy kultu, kteří pracují v krematoriu nebo ho mohou pochovat v masových hrobech. Jsou i trénováni „ďábelští psy“, kteří jsou cvičeni k krmení zbytků.

NEODMÍTEJME TUTO REALITU!!!!!!!

KREV
- je fyzický výraz pro životní sílu
- jde o klíčový aspekt rituálu
- pije se a jí se části masa pro získání energie
- nebo se pije ještě někdo živý, to potom vytváří vibrační spojení mezi 2 lidmi, které umožňuje fyzické manipulace
- je životně důležitá pro reptiliány, kteří drží otevřené DNA kódy, které udržují lidský vzhled. Reptiliáni také konzumují adrenalin, který se vytváří v krvi při terorech a při okamžicích smrti. Jezení srdce je centrem satanistických rituálů. Tato tradice sahá až k Atlantidě. Představuje naší vlastní esenci, kdo ve skutečnosti JSME. Je důležitá pro nemocné lidi.

 

 

102. STARÝ PŘÍBĚH

Aztékové z Mexika byli posedlí obětováním pro své hadí bohy. Zabíjeli tisíce lidí za den. Mayští kněží Nacoms a Chacs řídili ceremoniály, při kterých se za živa vytrhlo srdce a nabídlo bohům.

Co se vlastně stalo se srdcem Princezny Diany?

Dřívější forma satanistů bylo Sumer – Arkádie – Babylónské mysteriózní náboženství. Jejich podstatnou částí byla přítomnost a síla démonských duchů. Lidé se stávají závislí na síle démonů. Satanismus pronikl do západní civilizace, ovládá a má vliv na intelektuální život posledních několika století. Pronikl do politiky, umění, muziky. Má duchovně psychologický vliv skrze proces ODDĚLENÍ – SEPARACE – ODLOUČENÍ.

Manifestací Satanismu je PENTAGRAM.

- všechno je energie a všechny symboly způsobují vibrační frekvenci energie
- během rituálů se vytváří interdimenzionální brány nebo portály, které dovolují manifestovat se mimozemským rasám
- je v kole, které vytváří magnetické pole nebo zeď, která zabraňuje démonům, aby odešly
- je to nesmírně důležitý symbol, který dovoluje „Mistrům Vesmíru“ se objevit před Satanisty
- je na americké vlajce a ostatních
- logo EU
- centrum pentagramu je PENTAGON

Satanistické znamení pro peklo jsou vztyčené 2 prsty .
Mluvení má pro satanisty značný význam. Je to vibrace.
Démoni prostupují interdimenzionální portály. Jejich popis je důvěrně známý. Jsou velice vysocí, mají ohnivé červené oči. Reptiliáni mají navíc šupiny, tesáky ( kly ) a drápy.

Souhrn : démoni se manifestují v mnoha podobách.

Dočasně manipulují s energií, shromažďují hmotu. Jejich transformace může být do jakékoli formy - vlk, kočka, dům, loď, jiné děsivé tvary

Mohou se objevit v hadrech nebo ve zlatých korunách. Hrají s námi nejrůznější hry. Manipulují s naším strachem a vírou, vedou nás do válek. Mnoho z New Age věří, že se spojili se světlem, Aštarem……Jsou to však 4.dimenzionální démoni.

Alladin pochází z uctívání od Assassinů, kteří působili s Templáry. Byl také nazýván Starý muž z hor.

Silné entity nepotřebují rituály, ale většina z nich k prostupu ano. Manifestují se v ohni, kouři, plamenech, na ohňových hranicích, kde poté pokračují v sexu s účastnicemi rituálů.

OHEŇ – mnoho ohně vytváří vibrace, které umožňují interdimenzionální prostupy.

Historické prameny říkají, že kněží tvrdí, že mají schopnost komunikovat s mimozemskými bytostmi stejně jako králové a vládci ( J.Ceasar, Napoleon ). Ti tvdí, že se potkali s bytostmi, kteří se materializovali a odmaterializovali. Dnes se to děje v tajných společnostech, kde démoni dávají příkazy a řídí své následníky, aby spáchali vraždy nebo aby politicky manipulovali. Ti, kteří jsou neposlušní, jsou zabiti entitami nebo společníky. Dále kontrolují lidi skrze muže dychtící po moci.

Pouze s pochopením nekonečných frekvencí nebo dimenzí naší existence můžeme začít vidět ohradu ( plot ). Výsledkem je, že jsme kontrolováni a manipulováni z jiných dimenzí po tisíce let. Jsme ve styku s paralelním vesmírem, kde žijí lidské rasy ( jsou to pololidi ). Aby nás kontaktovaly, potřebují se křížit s lidstvem na naší planetě. Můžeme se rozšířit do paralelního vesmíru, ale pak se nemůžeme nikdy vrátit do přítomnosti. Symbolismus Panny je okultismus a náboženství. Potomci pozemských žen byly obři. Všichni lidé v tajných společenstvech ( Clinton, Al Gore…. ) jsou lidské bytosti s X a Y chromozony. Skrze ně se manifestují démoni. Antikrist a falešní démoni nejsou lidé, ale opravdový Nefilim s X chromozómem od matky. Y chromozóm je od otce – andělů. Tito lidé jsou vtaženi do uctívání satanistů.

Uctívání hadů
- Egypťané
- Máyové
- Inkové
- Polynésané
Jde o nejběžnější lidské modlářství ( had a drak ). Satanistické a tajné rituály jsou organizovány pro démony ( reptiliány ), pro které je obsazení těla hlavní motto. Ve filmu „Ďáblův advokát“ hraje AL Pacino. Zde velmi přesně je zobrazeno, jak se pole vědomí “Pekla“ přemísťuje z těla do těla. Clinton, Bushové, Kissinger, Britská královská rodina jsou prázdné nádoby obsazené těmito povahami.

  

 

103. VLASTNICTVÍ SKRZE SEX

Během sexu 2 energetické pole splývají ( zejména při orgasmu ). To je běžná cesta, jak mimozemské entity vezmou lidi do svého vlastnictví. Když má ovládaná osoba sex s jiným partnerem, tak přes otevřené energetické kanály se stane i on ovládaný ( vlastněný ). To je důvod, proč Ilumináti povzbuzují k volnému skupinovému sexu. Nic proti sexu. Je důležitý, ale je nutné se vyhnout vážným následkům.

Reptiliáni se objevují v ložnicích a mají s lidmi sex. Mnoho románských a katolických kostelů jsou vhodná místa pro sexuální zneužívání. Reptiliáni a ostatní démonické entity jsou posedlé sexem, protože jim to dovolí uchvátit oběť a vysát jejich životní sílu.

Narkomani a alkoholici také otevírají možnosti, aby je někdo vlastnil. Stejně jako strach a deprese. To je vibračně spojuje s démonickými dimenzemi. Proto Ilumináti chtějí držet alkohol a drogy. Když má někdo sex s démonicky vlastněnými lidmi po konzumaci drog nebo napití se alkoholem, je to jako pozvat démony do otevřených dveří. Mnoho nemocí a smrtí tak bylo zapříčiněno. Přežijí jen ti s velmi silným duchem a duchovní ochranou. Lásku démoni neumí ovládat a manipulovat s ní.

 

 

104. OVLÁDANÍ PEDOFILOVÉ

Sex s dětmi byl provozován již od dávných časů. Ilumináti a Satanisté je zneužívali. Sex vytváří energetické spojení mezi 2 částmi. To umožňuje démonickým entitám převzít kontrolu nad jejich obětmi. Reptiliáni ( bytosti z nižší 4.dimenze ) chtějí absorbovat energii z dětí před pubertou a orgasmem, protože je ještě čistá a tím pádem více využitá. Proto vlastní lidi a stimulují je k sex.touze pro děti. Když vlastní osobu, která má sex s dítětem, entity sají jejich energii a vytváří vibrační spojení, které umožňuje kontrolovat děti.

Anální sex s dětmi vytváří v dětech reakci = vasovagální šok ( bolest a vzedmutí energie postupuje po páteři a exploduje v mozku, zvyšuje míru, v které je mysl rozdělena do amnestických bariér ). Toto energetické vampýrství a myšlenková kontrola vzrostla za poslední desetiletí a s tím i pedofilie. To je také důvod, proč mnoho iluminátských krevních linií ( G.Bush, H.Kissinger ) mají sex s dětmi. Navenek se však dostane jen zlomek. Z historie je to však popsáno ve starých legendách.

Každý rok zmizí v USA 2000 dětí během dne. Jsou použity v satanistických rituálech a v podzemních základnách. Tyto děti nejsou nikdy nalezeni.

A.Crowley zdůrazňoval, proč lidské oběti jsou důležité pro chorobné mysle a proč děti jsou časté oběti.

„ Je to teorie starodávných šamanů, že jakákoliv žijící bytost je zásobárna měnící se v kvantitu podle velikosti a zdraví a v kvalitu podle mentálního a morálního charakteru. Při smrti se tato energie náhle uvolní. Pro vysoce spirituální práci se musí vybrat oběť, která má největší a nejčistší energet.sílu“. jsou to zejména chlapečci, kteří jsou nevinní a jejich vysoká inteligence je velice uspokojivá a vhodná pro obětování

 

 

105. SATANISTICKÉ SÍDLO

Některé z nejvíce důležitých center pro satanistické rituály jsou gotická sídla a zámky královských rodin, aristokracie a jejich odnoží v USA ( např. Hearst Castle v Kalifornii ).

Stanley Kubric natočil film „Eyes wide shut“ s N.Kidmen a T.Cruisem. Zemřel ihned po natočení. Zde popisoval některé skutečnosti.

V Belgii je zámek Mothers of Darkness Castle, kde se konají hlavní rituály Britské královské rodiny a iluminátské elity. Na zámku Balmoral Castle ve Skotsku, kde tráví Britská královská rodina dovolenou, probíhají také.

 

 

106. OSTROV SVĚTLA – A TMY

Na ostrově Wight je perfektní spojení hlavních vířivých bodů a Satanismu. Zde probíhají ceremonie na potlačení frekvence, čímž se lidstvo drží ve vibračním vězení. Je to svaté místo pro ty, kdo vědí o zemské energetické síti a jedno ze tří center Druidů na Britských ostrovech ( kromě ostrova Man a ostrova Anglesey v S.Walesu ). Byl zde postaven první křesťanský kostel na pohanském místě vířivých energetických bodů. Dříve byl nazván Dračím ostrovem. Je otáčecím bodem pro sev. část sítě. Bylo zde nalezeno mnoho koster dinosaurů a je zde i jejich muzeum. Satanismus je zde velmi rozšířen, sdružují se zde známá jména politiky, médií, policie…..Ostrov má 2 tváře. Tu, kterou vidíme – krásná příroda a tu, kterou nevidíme – temnota. Je zde rozsáhlá síť Svobodných Zednářů a je zde hlavní město Satanistů v Anglii. Je zde mnoho negativní energie lidí, kteří zde žijí. To je důvod, proč energetické pole ostrova rezonuje s nižší 4.dimenzní frekvencí. Jejich snaha je držet nás v odpojení od vyšší úrovně bytí. Je zde také centrum satanistických pedofilů. Nachází se zde velký dům na venkově, kde jsou vychováváni děti po únosech. Dalším rituálním centrem je jachtařský klub a Sea hotel. Křídový útvar, který se táhne ostrovem je velice důležitý pro nižší frekvenci. Svědectví o strašných rituálech je umlčeno.

Ted Heath a Peter Mandelson jsou vrchní Ilumináti. Ted Heath spolu s Tom Cruisem a Nicole Kidman jsou členy odloučené Priory Bay Hotel na východě ostrova. Také Britská královská rodina s ostrovem má silné spojení. Královna Victorie a její manžel Albert ( vysoce postavení v německé větvi Svobodných Zednářů ) také. Princ Charles a Princ Filip jsou členy elitního jachtařského klubu. Mnoho známých tváří ostrov navštěvuje pod záminkou plachtění na moři.

 

 

107. ZPÍVÁNÍ SATANOVI

Ostrov Wight je jen jeden z mnoha, které jsou pro veřejnost neznámé ve své pravé podstatě. Satanův kostel v USA byl založen 30.4 1966 Antonem LaVey ( objevil Marilyn Monroe v striptérském klubu a udělal z ní hereckou hvězdu, byla však myšlenkově ovládaný otrok ). V noci z 30.4 na 1.5 je konán jeden z nejvíce důležitých rituálů v Satanismu. Matka Tareza pocházela z Transylvánie, která je legendárním domovem vampýrů. Je to oblast Drákuly a mnoho velice důležitých Iluminátských krevních linií je s ní spojeno.

Holly – Wood - ------Helle – Wood = svaté dřevo Druidů. Navenek se jeví jako zábavné centrum. Mělo vždy styky s politikou – J.Kennedy, F.Sinatra ( ovládal a zneužíval myšlenkově ovlivněné otroky ), Jayne Mansfield ( herečka, která se zabila v roce 1967 v autě, vysoká kněží Satanismu ).

Satanismus je založen na ovládání skrze mysl.

Michal Aquino pracoval s Lavey v kostelu Satana, potom se odtrhl a založil Sethův chrám. Byl to významný myšlenkový kontrolor ( např. u Cathy O´Brien ), vrcholový muž obrany USA, kde pracoval v psychologické divizi. Byl chladný, arogantní a ošklivý. Jeho záliba byla v mladých chlapcích. Byl také začleněn do mnoha vědeckých experimentů ( mind kontrol ). Jeho majetek byl v Německu, kde také zneužíval děti. Manželka, Lilith Sinclair, s ním pracovala. Byla to představitelka reptiliánské krevní linie. Pocházela ze skotské rodiny. Vztahuje se k symbolismu Setha ( děti Lilith ). Byla členkou rady 9.

Satanův kostel – „jsme ti praví, kdo jsou pověřeni přijmout lidskou pravdivou povahu“. Je to přijmutí tělesného zvířete, které žije ve vesmíru, je prostoupeno a ovládáno Temnou silou = SATANEM. Ten způsobuje separaci od existence ( zdroje ), ovládá nás ( posedlost závistí ). Satanisté mají symbol Pána Temnot. Kdo rezonuje se Satanem, je nepřátelský, často odpadlík, který hledá útěchu ve vnějším světě. Satanisté jsou svým vlastním Bohem, jsou objevitelé Levé Stezky. Nesklánějí se před mýty a „fikcemi“ důchovních následovníků Pravé Stezky, ale sklánějí se před direktivou mimozemských entit.

 

 

108. HITLER – DÉMONICKÝ HOSTITEL

Byl tím nejlepším příkladem, jak může být někdo vlastněn démonickými entitami ( jako Rothschildovi ). Vytváří to magnetické osobnosti. My všichni jsme vytvořenou energií ( pozitivní a negativní, které jsou spojeny ). Někteří lidé propouštějí více magnetismu než jiní. Extrémní negativní vibrace je velmi magnetická. Vysoce negativní lidé mají až zhoubnou přitažlivost.

Hitler, když stál před davem, byl přes channeling ovládán. Předával démonické vibrace do davu, kde způsobily vibrační stav lidí, který je obratil k nenávisti.

„Jeho síla uhranutí davu je připodobněna umění afrických šamanů, ostatní byli vystupňovány do citlivosti média, magnetismu a hypnózy“.

„Nemůžeme pochopit, že byl médium. Většina médií jsou nevýznamní lidé, jsou obdařeny nadpřirozenou silou a drženi odděleně od společnosti. Médium je vlastněno. Potom je po transu vráceno do normálního stavu. Je nejvíce zřejmé, že Hitler byl vlastněn ( ovládán ) vnější silou. Byl pro ni dočasným nástrojem. Měl dvě tváře“.
Žil v ustavičném strachu ze supermana. Trpěl strašnými nočními můrami a mnohdy se budil ve křiku z neviditelných entit.

„V budoucnu zde bude třída nadlordů, pod nimi bude řád členů v hierarchickém pořádku a potom bude masa anonymních následovníků, sluhů a dělníků. Pod nimi budou podrobené rasy, moderní otroci. A nad nimi bude vládnout zvelebená šlechta, o které já nemohu mluvit. Moderní člověk již žije mezi námi. Je zde. Řeknu ti tajemství : viděl jsem ho. Je neohrožený a krutý. Obávám se ho.
( Hitler ke Konradovi, svému sluhovi )

Je to společnost plánována reptiliány a Aryany ( mistrovská rasa ), jestliže jim dovolíme jejich Nový Světový Řád globální kontroly vybudovat.

Hitlerovi šéfové byly démoničtí reptiliáni. Posedlost hierarchií a rituály jsou charakteristický rys reptiloidního mozku. Hitlerův hrdina byl spisovatel H.S.Chamberlain. ten si vzal Evu, dceru R.Wágnera ( další Hitlerův hrdina ). Přiznal, že byl ovládán démony a jeho Antikrist napsal v transu a horečce. Nedokázal rozpoznat, co je jeho vlastní výtvor. Ta samá síla uchvátila i Hitlera. Trpěl epileptickými záchvaty, v noci se budil, křičel, měl křeče a byl napůl paralyzován. Křičel : „Je zde, tam v rohu!“

Po přestěhování do Německa strávil mnoho času v Bavorsku odkud pocházeli Bavorští Ilumináti. Bavorsko je obrovské centrum Iluminátů. Hitler se po 1 sv.válce stal členem malé nevýznamné strany ( Německá strana dělníků ), která byla odnoží esoterické tajné společnosti Německého řádu.

- nacionální a antikristová
- vznikla z něj neznámá Thulská společnost
Zednářská lóže = Společnost Vrilu

Hitler byl členem obou.
Thule = řecky / římsky pojmenovaná zmrzlá severní část Země
Vril = síla v krvi, která probouzí v lidech jejich opravdovou sílu a potencionál stát se supermanem ( podle Lyttona ). Podle hinduismu se jedná o hadí sílu a vztahuje se ke genetice těla, která dovoluje shape – shifting a vědomé interdimenzionální cestování. Vztahuje se k reptiloidní a lidské krevní linii.

Bulwer – Lytton :
- blízký přítel britského premiéra a Ch.Dickense
- Velký Patron Anglické rosukruciánské společnosti, která zahrnovala Ilum.agenty jako byl Fr.Bacon, John Dee
- byl také Velmistrem Skotských Svobodných Zednářů stejně jako H.Blavatská
- jeho práce „Rasa přichází“ ovlivnila Hitlera, psal v ní o velké civilizaci v Zemi, pokročilé, plné supermanů, jde o téma, které je v mnoha tajných společenstvech pravdou ( např.Řád Zlatého úsvitu )


založen D.Wymnem Westcottem ( Svob.Zednář )
své vůdce ( mistry ) mají tajné, jsou s nimi v kontaktu přes
rituály
mají své chrámy – Edinburg, Londýn, Paříž
jeden z jejich symbolů je salutování ( převzali nacisté )
část se přetvořila v Satanisty

A.Crowley – Satanista ze Řádu Orientálních Templářů
Nacisté a Vril byly stejně zaměřeny na supermany v podzemí. Používaly stejné učení a ovládání mysli z esoteriky. Věřily v znovuoživení spícího Vrilu v sílu v krvi. Vril inicioval Himmlera a Goeringa. Členové Vrilu byli přesvědčeni, že Vril má spojení s mystickou lóží v Tibetu a s jedním neznámým supermanem = Králem Strachu.
HESS byl zástupce Hitlera. Byl zasvěcen do okultismu. Nacisté věřili v existenci Nordické mistrovské rasy ( Aryany ) a uctívali Hitlera jako mesiáše. Byli však manipulováni démonickými mistry a podněcovány ke křížicím programům mezi nositeli blond vlasů, modrých očí a nordických krevních linií.

Rudolf Glauer byl astrolog, zakladatel Thule společnosti, změnil si jméno na Baron von Sebottendorff. Byl to antisemita a antimarxista. Díky němu se z Německé dělnické strany stává Nacistická strana.

Dietrict Ekhart byl jeho přítelem, bral drogy, byl spisovatel a věřil, že přišel objevit diktátora – Mesiáše. V roce 1919 potkal Hitlera. Každému říkal, aby Hitlera následovali.

Guido von List + Lanz von Liebenfels byli esoteričtí černí čarodějové, kteří ovlivňovali nacismus. O letním slunovratu List použil lahve vína a udělal z nich symbol = hermetický kříž , znám jako Thorovo kladivo, byl to odznak síly a moci Řádu Zlatého úsvitu. Známe jej jako svastiku, starodávný symbol Slunce Atlanťanů a Féničanů. Původní svastika je pravotočivá, znamená světlo a tvoření = Pozitivum. Nacisté to obrátili – levá stezka, černá magie a destrukce. Liebenfels použil svastiku na vlajku, která vládla nad jeho templem, vyhlížejícím Danube. Byl to symbol konce křesťanství a čas rozbřesku Aryan supermužů ( blond vlasy a modré oči ). Oba dva věřili v podřízenost těch, které nazývali temnými silami – Židy, Slovany a Negry. Liebenfels doporučoval jejich kastraci.

Všichni ti měli obrovský vliv na Hitlera a považovali jej za svoji loutku.

Heinrich Himmler
- hlava SS a její zakladatel
- zasvěcen do esoteriky
- zabýval se runami ( základ učení pro nacisty ), dvojité SS = dvojitá runa SOWILO
- převzali rituály od Jezuitů a Templářů
Nejvyšší iniciace = 12 členů Velké Rady Králů, vedená třináctým Velkým Mistrem H.Himlerem. Nacisté měli rituály jako nordičtí pohané ( letní slunovrat ). Uctívali Satana / Lucifera / Setha. Princ Bernard z Nizozemí byl členem SS. Byl to jeden ze zakladatelů iluminát.fronty – skupiny Bilderberg a velice blízký přítel Prince Filipa.
Esoterika pronikla do nacismu. Kyvadélkem identifikovali, kde jsou na mapě pozice nepřátel. Manipulovali s lidskou psychikou. Co bylo aplikováni dříve, je aplikováno nyní. Esoterika byla užita k masové hypnóze na německých lidech. To se děje i dnes na celém světě.

J.Geobbels byl ministr propagandy. Věděl, že lidé budou věřit čemukoli, jestliže je jím to často opakováno. Používal často opakované mantry. Lidé tak byli programováni. I dnes nás stále krmí upravenými informacemi.

Hitler chtěl držet esoterické znalosti pro sebe. Nacisté byli vytvořeni a kontrolováni tajnou společností v podzemí a vedeni démonickými reptiliány. Nacisté věřili, že sumerští bohové byli ve skutečnosti mimozemské civilizace. Vypravili expedice do S.Afriky, Rennes le Chateau, Kataru a Tibetu, kde věřili, že v podzemí žijí superlidstvo. Potvrdilo to mnoho buddhistických mnichů, kteří byli nalezeni v Berlíně po skončení II.světové války. Nacisté nezanikli v roce 1945, ale odešli do podzemí nebo změnili svá jména. Jejich jádro tvoří ČERNÝ ŘÁD, tvoří dnes jádro CIA, která ochránila klíčové nacisty ( J.Mengele – v projektu Paperclip ) a vzali je do Ameriky. Norimberk byl zinscenován, aby nás přesvědčili, že je s nimi konec.

 

 

109. DVĚ STRANY V IRSKU

Civilní válka v S.Irsku – 2 strany – katolická IRA a protestantská militantní skupina UVF. Členové obou jsou členové stejné satanistické skupiny. Stejně jako všude na světě jsou zde stejní členové ( Ilumináti ).

Kinkora je belfaský chlapecký domov se skandály se zneužíváním. Prořezávají malým chlapcům hrdla. Za vším stojí reptiloidní hybridi. Nic se však nevyšetřilo. Po skandálu byli děti převezeni do Birr Castle v hrabství Offally.

 


110.TRPÍCÍ MALÉ DĚTI

„To se zde nemůže stát“ je jedno z mnoha používaných slov. Děti jsou hlavní cíl, protože reptiliáni preferují čistotu krve a energie. Nejvíce efektivní pro traumatické ovládání mysli je věk do 5 – 6 let. Změny v krvi při pubertě jsou pro reptiliány méně vhodné. Mnoho škol a školek jsou pod vlivem Satanistů a jejich myšlenkovou kontrolou, kde jsou děti mimo dosah rodičů. Reptiláni využívají dětskou sexualitu. Dokonce se vyměňují i skupiny dětí se zahraničím. Jde o globální výměnnou síť. Lidské oběti a únosy pokračují skrytě a když se odkryjí, tak se hlavní jména chrání proti zvěřejnění ( stejně jako u Kinkory ).

Jeden z nejznámějších případů: McMartin Day Care Centre v Los Angeles, kde bylo sexuálně zneužito 369 dětí. Mnoho zvířat zde bylo zabito a vysáto. Děti byli pohřbeni za živa, zavřeni ve tmě. Byli nuceni pít krev a moč. Nemluvňatům byli vytrženi oči a jejich těla zpopelněna. Před dětmi zabíjeli králíky, aby je varovali, že takhle skončí, když to řeknou rodičům.

Vyšetřování trvalo 4 roky, soudní líčení 2 roky. 124 svědectví, 50.000 stránek, denní náklady 23000 USD a nakonec vše bylo ztraceno. Lokalita byla uzamčena. Amatérský archeolog potvrdil, že se pod budovou nacházejí podzemní tunely, skrz které byli děti uneseni.

Nikdo nechce věřit, že je to možné,
ale už se jednou musíme PROBUDIT.

 

 

111. STEJNÉ POKRYTÍ

Zednáři jsou vázáni mlčením o druhých Zednářích. Chrání je dokonce i když spáchají zločin. Na některých stupních je zrada a vražda vyloučena. Na jiných – vysoké stupně – není odmítáno skrýt pravdu. Je povinnost pro ostatní vydat falešné svědectví a soud dát falešný verdikt, aby se ochránil Zednář. Odmítají následky za případné porušení chování a slibů ostatním lidem ( ne Zednářům ). Obsazují své lidi do vysokých pozic, aby měli přippravenu půdu pro zmaření vyšetřování, aby se soud nezdařil……..Kontrolují jen ty nejvyšší, oni zase kontrolují lidi pod nimi.

 

 

112. ZAKŮV PŘÍBĚH

Zak byl malý kluk, který navštěvoval mateřskou školu v S.Karolíně pod vedením organizace KINDERCARE. Byl odvezen do Centra, kde byl svázán a musel se dívat, jak jsou mučeni malí chlapci. Musel pít krev a jíst maso mrtvých dětí. Vzali mu vlastní krev a dali mu do těla jehlici. Viděl velké pavouky jsko ve filmu. Měli ve školce zelenou párty, kde podávali zelené maso a džus. Dostávali také dárky ( autíčka …. ). Měli také krev v ovesné mouce. Pod školkou se nacházeli tunely, kde bylo všechno studené a chladné. Jeden člověk jménem Kamelot se změnil v draka. Zak v 5-ti letech začal mluvit o Anunnaki a říkal, že to jsou bohové, kteří jedí lidskou kůži, pijí krev a jedí lidské kosti. Přeměňují se ve vampýry.

Podle Zakeho je ENKI = špatné slovo, ENLIL = ryba, všichni jsou z Marsu a přišli zničit svět. Mimozemšťané rádi přicházejí o Halloweenu a Velikonocích. Zakovi pohrozili, že pokud vše řekne, tak zabijí rodiče a že rodiče jsou stejní a vědí o všem, co se děje ( byla to lež ). Detektiv Hoya řekl, že Zakovo chování je normální. Dvě osoby z centra odešly neznámo kam a po prozrazení skandálu byl dosazen nový ředitel. Nebylo dovoleno, aby Zak prošel detektorem lži.

Kindercare začalo v Montgey , Alabamě, v roce 1969. Nyní mají kanceláře v Portlandu ( Oregon ). Zaměstnává 22000 lidí v 1.149 centrech v 39 státech. Mají kontakty Disney a Lego organizacemi. Je vlastněno Henry Kravisem ( blízký přítel G.Bushe, jednoho z nejznámějších pedofilů a vrahů dětí ). Je také blízký Henry Kissingera a Rockefellerů. Je to republikán, podporoval prezidentskou kampaň G.Bushe.

 

 

 

113. ILUMINÁTI JSOU VŠUDE

Mají síť organizací, kterou rozšiřují od dávných časů. Mezi nimi je Skupina Bilderberg a Rada pro zahraniční vztahy ( Council on Foreign Relations ). Členem Skupiny Bildenberg je Kravis. Jeho druhá žena Marie Josee Kravisová je senior partner v Hudson Institutu a je zároveň členka Rady. Je ve spojení s kanadskou finanční poštou a ředitelka kanadské národní banky, Ford Motor Company a dalších. Publikuje mnoho ekonomických prací ( Lekce o mexické krizi pesety ).

Proč mají zájem na mateřských školkách? Aby jim pomohly?????

Kindercare používají Horovo oko ( oko Boha Ra ), starodávný symbol Iluminátů.

KKR – Kohlberg, Kravis, Roberts. Vlastní 85% podílu Kindercare. Je to investující firma do vah. Používají masivní částky vypůjčených peněz, ze solventních společností dělají bankroty nebo je rozdělují. Ovládají média, PRIMÉDIA ( zahrnují časopis „Nová žena“ ), Regal Cinemas ( 4.100 jeviští ve více než 430 divadlech ve více jak 30-ti státech ), TV Network, Channel One….Naskýtá se otázka, proč taková firma má zájem na podílu v organizaci mateřských škol?

John W. DeCamp – bývalý senátor Nebrasky, napsal knížku o dětském zneužívání, kde popsal lidi zapletené do této kauzy ( např. otce G.Bushe, šéfa Policie… ). 20 lidí, o kterých psal a kteří byli zneužity, jsou zabiti.

Billy Budd – knížka napsána Hermanem Melvillem ( Moby Dick ). Billy byl teenedžer, který sloužil na lodi Británii. Zde našel sám sebe prostřednictvím nadřazeného kolegy. Ten však zemřel při neštěstí. Obvinili ale Budda a postavili ho před vojenský soud. Shledali jej však nevinným, ale nemohli celý případ ukončit, protože nebyl znám pachatel. Tím by dali najevo, že nemají věci pod kontrolou a byla by vzpoura. To je klíčový moment stejný na celém světě. Nevinní jdou do vězení, aby ostatní byli chráněni.

 

114. SPIRITUÁLNÍ SATANISMUS A KŘESŤANSKÝ DIKTÁT

„Není nic snadnějšího v manipulaci než skutečnost, že to není logické“.

Křesťani tvrdí, že se brání síle zvané „Satan“. Křesťanství obsahuje mnoho popisů satanist.rituálů a ceremonií. Rituál Eucharist ( Přijímání ) je vzorcem starodávného rituálu lidských obětí a pití krve. Symbolicky se zde jí tělo a pije krev ( červené víno ). Z toho vyplývá, že křesťanství je předchůdcem Satanismu.

Dnes jsou světová náboženství hlavním nástrojem Iluminátů. Udržují ovzduší bez otázek, myšlenek, s ignorancí a s jejich pseudomorálními cíly, pokrytectvím, za kterým je skryto zneužívání dětství. Jde o vymývání mozků ( brain – wash ). Někteří právníci si uvědomují příšernost všeho, ale jsou stlačeni v pyramidě organizací.
Satanismus a dětské zneužívání je rozsáhlé v náboženských institutech. Zde je nikdo hledat nebude, jsou zde přece šlechetní uctívači Ježíše. Jsou postaveny na energeticky příhodných místech pro satanistické rituály. Mnoho těch, kteří přežili tyto rituály, měli rodiče pastory. Mnoho satanistických rodičů bylo ve vysokých pozicích v kostelích. Většina z nich je pod myšlenkovou kontrolou Iluminátů tak, aby vedli jejich věřící do spárů Anunnaki nebo Nového Světového Řádu.

Billy Graham je jeden z nejznámějších evangelistů na světě. Zastává 33.st. Svobodných Zednářů ( od roku 1948 ), je to praktikující Satanista a přítel G.Bushe. Řekl, že UFO mohou být božští andělé. Je přítelem H.Kissingera a satanistického ředitele CIA Allana Duplexe, jednoho z hlavních architektů neznámého projektu MKUltra ( myšlenková kontrola ). Je podřízen Mnohonásobnému osobnostnímu programu ( Multiple Personality Disorder programming ). Navenek působí jako persóna. Mnoho ostatních jako on jsou osídleny mimozemskými bytostmi, kteří kontrolují jejich mysl. Měl mocnou sílu v hlase, dokázal u uzdravených obětí myšlenkové kontroly spustit svými slovy a frázemi znovu jejich program

David Berkowitz = masový vrah z New Yorku, přiznal, že byl částí satanistické skupiny, která organizovala vraždy.

„Satanisté jsou zvláštní lidé. Nejsou to venkovští balíci nebo polodivoši. Spíše jsou to lékaři, právníci, obchodníci. V zásadě vysoce odpovědní občané. Nejsou neopatrní a způsobilí dělat chyby. Ale jsou tajní a svázáni dohromady běžnou potřebou a touhou dělat zmatek ve společnosti. Byl to A.Crowley, kdo řekl: Chci se rouhat, vraždit, znásilňovat, dělat něco špatného“.

Osoby jako Billy Graham vedou dvojí život. Jsou to v podstatě 2 osobnosti. Jedna vede „normální“ život ve vnějším světě a druhá je hluboce včleněna do podzemní mimozemské společnosti na noční bázi. Jeho původ sahá k Jakobu Frankovi, vůdci židovských Satanistů = Sabatistů, později Františkánů. Učil své následníky přeběhnout ( konvertovat ) k náboženství a ukrýt do nich Satanismus ( satanistické programy ). Např. Baron Philips Eugene de Rothschild vystupoval jako zbožný křesťan, který kryl satanistické programy. Měl za úkol infiltrovat se do křesťanských kostelů. Sám vše potvrdil na internetových stránkách. „V křesťanství pracuje mnoho kontrolorů a silných center pro Anunnaki“. „Byl jsem energií Satana v těle Kristově a tak mě brali ostatní Satanisti. Byl jsem Luciferova ranní hvězda v kostele“. Byl však jen pěšákem.

William Randolph Hearst je novinový magnát, vysoce postavený Iluminát. Jeho sídlo v Kalifornii je vybaveno stovky artefakty z Egypta a Blízkého a Dálného Východu, většina z nich je originál, všechny byly enormně drahé. Podporoval Roosevelta při prezidentských volbách ( Roosevelt byl jeden z největších Iluminátských frontmenů 20 st.)

Stvořili Billy Grahama a zároveň tak jej mohou i zničit. On to ví. David Hill ( jeho přítel ) byl zavražděn, když chtěl zkompletovat manuskript, který popisuje Iluminátské plány.

G.Bush a Madelein Albright jsou vysoce postavení Ilumináti.

Oral Roberts je podporován Grahamem do funkce ministra. Zastává 33.rd degrese Svobodných Zednářů. Je tajný kněží starého Sumero-Akkadian mystického náboženství ( druh Satanství ). Je vyznavačem současného amerického křesťanství, duchovní rádce, blízký Rothschildům a Princi Filipovi. Předával spirituální dědictví. Je to tajný čaroděj par excellence zplnomocněný k odpadlictví od současného amerického a západního křesťanství

Jižní Baptisti ( Graham ) jsou kontrolovány Svobodnými Zednáři.

Jesse Jackson je iluminátský kazatel, přítel Grahama, Princ Hall Svobodný Zednář, člen Řádu černých lidí.

33 stupeň Scottish Rite Svobodných Zednářů je ctihodný stupeň, je to nejvyšší vedení v hadím vyzdobeném chrámu ve Washingtonu. Členové jsou prominentní lidé ( švédský Král Gustav, mezinárodní duchovní… ).

 

 

115. KRUPOBITÍ Z YALE

Pat Robertson – známá iluminátská tvář v křesťanském hnutí, televizní americký evangelista, blízký přítel Bushovi rodiny, produkt Yale univerzity ( stejně jako Bill a Hillary Clintonovi, Bizon, Bush ). Ti všichni jsou členové Společnosti lebek a kostí. Má mausoleum v školských prostorách Yale. Iniciace probíhá pitím krve z lebek ( podobně jako iniciace do 33 Scottish Rite – pití vína z lebek ).

Narodil se v roce 1930. Roku 1961 byl vysvěcen v Jižním Baptistickém kostelu, v roce 1981 začal spojovat křesťanství s politikou. Podporoval volby Bushe tím, že ovlivňoval celou evangelickou církev ( cca 40 mil. lidí ), aby pro něj hlasovala. Na oplátku získal peníze pro evangelickou organizaci.

Organizace, které ovládají křesťanství a židovství jsou samotné ovládány tou samou a stejnou silou.

Z Templářských Rytířů vznikli Svobodní Zednáři. TR byli obviněni, že v roce 1307 použili ve svých rituálech lebky. Dále používali lebky a kosti na vlajkách svých lodí.

Sláva Robertsona sahá do koloniálních dní šlechtické Anglie. Jeho otec byl jeden ze zakladatelů cesty Adolfa Hitlera k Hariman Empire. Hariman company = UBC ( United Banking Corporation ), obchoduje s ocelí a s bankovním systémem Fritze Thyssena, který byl Norimberkem usvědčen jako hlavní finanční podporovatel nacistických válečných strojů ( skrze UBC, které šéfoval tehdy Prescott Bush ). Ilumináti všeobecně podporovali Hitlerovu vojenskou expanzi. Robertson podporoval volby G.Bushe. tvrdí o sobě, že je vyjímečný. Založil CBN ( Christian Broadcasting Network ) v roce 1961, dalšími spoluzakladateli jsou iluminátské rodiny. Má jejich logo : str.318

TBN = Trinity Broadcasting Network = televizní kanály. TBN má starodávné symboly lva, bílého koně ( symbol Slunce ) a holubice ( iluminátský symbol božství ). Je to další doklad iluminátů v dnešním světě.

 

116. PODPORA CHUDOBY A POTŘEBNÝM – PAT ROBERTSON

Používá televizní diváky pro podporu obchodu s chudobou. Operuje s masovými médii a obchodní říší. Notoricky známý obchod je v Kongu ( dříve Zair ), který je pustošen válkou Iluminátů. Zde vládne přítel Robertsona – Mobuto Sese Seko, diktátor, který vyplenil státní peníze a bilióny USD převedl na skrytá švýcarská konta. Robertson použil Zair jako baštu antikomunistického křesťanství, která drží linii proti marxistickým guernillas v Africe s podporou amerických zájmů. Dále zřídil African Development Company pro těžbu v diamantových dolech. Sám však přesvědčuje diváky, že investuje peníze pro potřeby Afriky. Piloti dosvědčili, že měli sice limitované lety s lékařskou pomocí, ale že nesly z větší části miny pro Robertsonovu African Development Company. Státní úředníci to však odmítají potvrdit.

Robertson dostal z příspěvků od voleb 35.000 USD jako soukromá osoba. Koupili by jste si pak jeho Bibli? Milióny lidí ano! Nakonec odsoudil Mobutu, že se chtěl od tohoto skandálu distancovat.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že Rodinný televizní kanál ( IFE ) byl vytvořen Pat Robertson International. Poté jej prodal za 1,7 biliónu USD, část rozdělil pro CBN, část uložil do roku 2010.

Křesťanství a ostatní náboženství jsou všeobecně vytvořeny pro podvádění a klamání v jejich nadacích. Jde jim jen o peníze a moc. Vše probíhá pod taktovkou Iluminátů.

 

 

117. KOSTEL JEŽÍŠE KRISTA – POZDNÍCH DNŮ HYBRIDŮ

Na vrcholcích náboženských postů jsou Satanisti, kteří jednoduše manipulují s okolím. Mají jednoduchou filozofii : „ Budu říkat, co já potřebuji říci a bude, co já potřebuji, aby bylo a dostanu tak, co já potřebuji dostat“.
Nejvíce jasně viditelných satanistických kostelů je mormonských a kostelů Ježíše Krista Svatého pozdního odpoledne založeném v Salt Lake City ( Utah ). Zde je i mormonské ústředí, které je hlavním centrem iluminátské myšlenkové kontroly. Ilumináti ( vysoce postavení Svobodní Zednáři ) vytvořili Mormony. Podporováni byli Rothschildem.

V Knize Mormonů se tvrdí, jak „ztracené kmeny z Izraeli“ přišli do Ameriky. J.Smith také tvrdí v jeho vymyšlené pohádce, že Ježíš navštívil Ameriku podívat se na civilizaci jeho vybraných lidí, která se vytvořila. Smith se stal 15.3 1842 Svobodným Zednářem – Mistrem. Mormonské rituály pochází od Zednářů stejně jako architektura na Mormonských kostelích. Mormonství je tak Zednářství jen pod jiným jménem.

Přísaha : „Slibujeme jeden druhému, že neprozradíme tajemství – Druhé znamení Aaronic kněžství s doprovodnými jmény, znameními, rukojeťmi nebo tresty. Když ano, souhlasíme otevřít naše hrudě a naše srdce a orgány dát ptákům a ostatní Zemi“. ( Mormoni )

Přísaha : „Já slavnostně a upřímně slibuji a přísahám, že nedám stupeň druha Zednáře nikomu ze spodního stupně a jinému na známém světě….pod tímto se svazuji k potrestání ne menšímu než nechat si otevřít hruď a svoje srdce a orgány dám Zemi a supům“. ( Zednáři ) - podobné

Na šatech Mormonů jsou zednářské symboly jako kompas se středovým symbolem potrestání v případě porušení mormonského tajemství. Spodní oblečení je jejich štít a ochrana.

Souhrn : Smith si mnoho vypůjčil od Zednářů.

Budovy Mormonů jsou ozdobeny Iluminátskými symboly. Mormoni používají převrácený pentagram = nejzřetelnější satanistický symbol používaný při rituálech. Je to znak Satana, Kozy, Bafometu ( Templářští Rytíři ).
U mormonského kostela NAUVOO je 30 ks 2,5 t kamenů líčící zářivé Slunce a 30 ks měsíčních kamenů.

CHRÁM V SALT LAKE CITY :
- zde jsou sluneční, měsíční, hvězdné, saturnské kameny
- zde je i vševidoucí oko ( nejvýznamnější symbol )
- zde je i vyprávění o Ursa Major
- zde je i symbol úlu jako genetického zdroje vybraných jedinců ( Smith + B.Young ), je to také symbol božství Artemis / Diany
- postaven ze žuly ( z ní jsou postaveny ostatní chrámy na Zemi, kde probíhala esoterická iniciace

Iniciace Wiccy, Svobodných Zednářů a Mormonů jsou stejné. Smith používal symbol holubice, který mu byl dán Anglickou Zednářskou lóží. Jde o iluminátských symbol pro Královnu Semiramis ( El ), ženské entity v Trinity a dračích královen.
Dnes jsou Mormoni důležitou větví Iluminátů, mají velký vliv ve Washingtonu a je jich mnoho v Kongresu. Zastavují lidi na ulicích, mají zamračené tváře, úzké obleky…..
Smithovi se zjevila žába / ještěrka ( toad ), když hledal na jakém základě postaví mormonské náboženství. Podle záznamů z roku 1884 v Momonské knihovně ( archivu ) popisuje Smith, jak se žába proměnila v člověka a ten jej udeřil ze strany do hlavy. Někteří Mormoni si myslí, že oni tuto ránu musí také postoupit.

 

 

118. MORMONSKÝ SATANISMUS

Podle svědectví ženy, která byla vychována v mormonské víře v Utahu, víra pochází z krevní linie Merovingiánů ( Ilumináti ). Snahou je vytvořit otrocké roboty ( repromamace - DNA ), myšlenkově ovládané ( skrze únosy dětí ). Jdou na to přes víru, která údajně lidi povzbuzuje. Vyhledávají rodiny, kde jsou děti zneužívány a naprogramují jejich zkušenosti a zážitky. Tak mají síť rodin, kde je genetický základ pro myšlenkovou kontrolu části populace, která je otevřenější než zbytek. Jsou lidé, kteří se narodili s otevřenější náchylností k myšlenkové kontrole a skrze jejich genetiku je to snadnější pro 4. dimenzionální entity se zmocnit jejich těl.

Mormonské kostely jsou využívány Ilumináty jako zdroj informací.

Alan Walton : „Moje genealogická linie je zkřížena s předchůdci Anglické královské rodiny, z které mnoho hybridních linií se spojuje v NEO Zednářskou lóži známou jako Mormon / LDS chudých, která slouží mnoha reptiliánským liniím. Zjistil jsem, že hrozný tlak na lidi je hlavně v Utahu ( zde je jedno z hlavních podzemních měst pro reptiliány a hybridy ), kde i v mormonských kostelích se učí o existenci mimozemských civilizací.

Mormonská informátorka Jane :
Poprvé šla na setkání Mormonů do Bountifulu ( Utah ). Žena jí bila větvemi a říkala : „Vidím Ježíši, že mě nemáš rád a nechceš mě zachránit“. To je časté pro navození traumatu, mysl se rozdělí. Někteří lidé jsou k tomu náchylnější ( geneticky, zkušenost se zneužíváním ). Žena, která ji bila, byla ta, která vítala děti do Nedělní školy. Když jí viděla za týden, nepoznala ji. Její chování bylo odtraumatizováno. Kopala a křičela a ona nevěděla proč. Navracely se jí vzpomínky plné obětí. Když se probrala ( po napíchnutí hrudi na cedr ), říkala, že Ježíš ji nemá rád, ale Satan ji přišel zachránit. To se opakovalo několikrát v jejím obrácení se k Satanismu. Často ve vzpomínkách byla bita. Byla držena o hladu ( je to klasická myšlenková kontrolní metoda, protože jsme mentálně a emočně vyčerpáni a tudíž náchylní k sugesci ).

Po II.světové válce byla globální populace nejvíce otevřená sugesci, protože lidé byli mentálně, emočně a fyzicky vyčerpáni. Rodina Jane se přestěhovala do Utahu. Zde ji 1x týdně sexuálně zneužíval sociální pracovník. Nesměla to prozradit. Hrozili ji stejně jako ostatním dětem, že jinak zabijí jejich milovaná zvířata nebo ty, které mají rádi. Zde fetovali a zabíjeli děti ( natočeno na videu ). Když prý neudělají, co chtějí, video ukáží Policii a ta je prý uvězní. Její rodiče ji sami dávali injekce, když měla záchvaty. Měla praskliny v rectu, nemohla se svěřit, musela trpět potichu. Pamatuje si, jak muž zneužíval její matku, ale ta si z toho nic nepamatovala. Ve 20-ti letech se účastnila tajných mormonských rituálů, vcházela do Salt Lake Temple skrze podzemní tunel. Chrám slouží jako reptiliánská základna. Zde viděla několik mormonských vůdců v černém, kteří uctívali Lucifera v rituálu Pravdivý Řád Kněžích. Jeden z nich, prezident Benson, byl svázán k židli, protože odmítl sledovat rituální obětování. Potom ho dali do bílého pytle a mlátili ho.

„Byla jsem 3-5 měsíců těhotná, poté jsem přestala cítit pohyby dítěte. V 7.měsíci jsem sice byla těhotná, ale až jsem dobrala nucené drogy, neměla jsem dítě, ale vypadala jsem jako těhotná. Jednou si pamatuji, že jsem porodila dítě. Navštívili mě 2 muži, které jsem neznala. Jeden mi řekl, že je otcem dítěte. Odebrali mi ho a já jsem ho již nikdy neviděla. Ani nevím, co se s ním stalo. Pamatuji si, že jsem měla 4 novorozence, které z mého těla odstranily, byli obětovány, zatímco já jsem byla uvázána u kamenného oltáře. Každý z postav měl černé roucho a kapuci. Viděla jsem 2 monstra, která spolu bojovala o to, co budou jíst z masa dětí a jakou budou pít krev. Byly to reptiliáni a vypadaly jako dinosauři“.

Stejné svědectví podala Arizona Wilder o Britské královské rodině v Balmoral Castle.

 

Citát:
Dělejte svou práci. Ne pouze svou práci a nic víc, ale něco málo navíc – to něco málo navíc, co stojí za celý zbytek.

 
 
 

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz/autori/david-icke-deti-matrixu/kapitola-101-148.htm