Materiál RA - konečně i v českém jazyce

"Jsi vším, každou bytostí, každou emocí, každou události, každou situací. Jsi jednotou. Jsi nekonečnem. Jsi láska/světlo, světlo/láska. Jsi. Toto je Zákon Jednoty."

 

Rádi bychom vás upozornili na to, že Materiál Ra nebo-li Zákon Jednoty, který nabízíme na našich stránkách ke čtení v anglickém jazyce již mnoho let, existuje konečně také v češtině! Ne celá kniha, ale snad se toho časem dočkáme. Takže pro ty, kdo neumí anglicky dost dobře na to, aby tento materiál zvládli v angličtině, prosím, studujte zde: https://www.zakonjednoty.cz/.

Materiál Ra vznikl channelingem, ke komunikaci s mimozemskou rasou nazývanou Ra a povídá o Wanderers nebo-li Poutnících, kteří sem přichází pomáhat v době transformace a kteří jsou většinou 4D nebo 6D. Dozvíte se zde o tom, kdy jsme byli v minulosti v kontaktu s bytostmi Ra a kdo vlastně jsou. Vysvětlují pojmy jako lásko světlo, dimenze, popisují jednotlivé dimenze a jak se vědomí bytostí liší v každé z nich. Hovoří o vybudování pyramid, o tom, kolik Poutníků je na Zemi a že možná i vy - jste jedním z nich. Vysvětlují se zde pojmy Služba sám sobě a Službě druhým a jaký je mezi nimi hlavní rozdíl a důsledky z toho plynoucí.

Jak to začalo, aneb Donův úvod z první knihy: "15. ledna 1981 začala naše výzkumná skupina přijímat komunikaci od společenského paměťového komplexu Ra. Z této komunikace vyvstal Zákon jednoty a některé ze zkreslení Zákona jednoty. Tato kniha je přesným opisem z kazetových nahrávek dvacet šesti relací experimentu navrženém ke komunikaci s mimozemskou bytostí. S experimentem jsme začali v roce 1962 a tento proces vylepšovali po dobu devatenácti let. V roce 1981 se výsledky experimentu našeho snažení hluboce změnily jak v kvalitě, tak v přesnosti. Tato kniha je jednoduše zprávou začátku poslední fáze naší práce."

Zdroj: https://www.llresearch.org/