Archanděl Raguel

Raguel

 uvědomit si fyzické tělo, hlava v nebi, nohy na zemi, kontakt s andělem strážným, přátelství, práce na sobě, stabilita jemněhmotných těl, vážit si přírody, růst, materiální nadbytek, prostor pro sebe a ostatní, dýchání, překonat útěk ze Země

 

Jméno Raguel znamená "Boží přítel". Jeho hlavní úlohou v nebo je dohlížet na všechny osttaní archanděly a anděly. Stará se, aby dobře, harmonicky a řádně spolupracovali podle božského řádu a vůle. V důsledku toho se o něm často hovoří jako o archandělovi spravedlnosti a poctivosti." Raguel se rád zastává smolařů a pomáhá těm, s nimiž se špatně zachází nebo kteří jsou přehlíženi, a stará se, aby získali zpět sebevědomí a lidé si jich vážili.

Archanděl Raguel je přátelský a chová se jako "baterie" - což znamená, že vás nabije, pokud to potřebujete. Myslete si, že váš nejlepší přítel je kombinací právníka, duchovního rádce, terapeuta a motivačního kouče a budete mít představu o početných Raguelových schopnostech a rozsahu jeho možné pomoci. Raguel je láskyplný gentleman, který nebude nikdy nic dělat proti vaši vůli. Požádáte-li ho však o pomoc, okamžitě přijde.

Energie archanděla Raguela

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů.

Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla.

Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejdou dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistu. Božího Ducha a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně, nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách.

Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti, nedostatek pohybu, povrchové dýchání, nedostatek živin apod. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu.

Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. Když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní.

Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.

 

 

Hovoří archanděl Raguel

"Vítám tě v nebi, vítám tě na Zemi. Jsem ti přítelem, ochrannou rukou a prostorem, naplněným Světlem a léčivou energií.

Tak, jak se rozšiřuje koruna stromu lístek po lístku, roste i tvůj Duch ke Světlu. Piješ mízu Země a stáváš se silným, abys mohl obývat svá světelná těla a cestovat s nimi. Přijímám tě s požehnáním a tichou pravdou starých stromů. Vinu své paže okolo tebe ke tvé ochraně. Volej mne vždy, když potřebuješ ochranu a prostor a vždy, když ztratíš kontakt s nebem nad tebou a Zemí pod tebou. Jsi kmen, jímž vše protéká. Chci tě zaplavit Světlem.

Přijmi mne jako přítele. Jsem požehnáním v tobě."

 

Krystaly

Botswanský achát, akvamarín, angelit, aventurín, celestín, cinabarit, chryzokol, chryzokol a malachit, hnědý kalcit, modrý kalcit, kunzit, kyanit, larimar, lepidolit, vločkový obsidián, onyx, olivín, pouštní růže.

http://probud.se/index.php?page=shop.browse&category_id=334&option=com_virtuemart&Itemid=2