Archanděl Raziel

Raziel

sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištěni a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jako Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt, tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch

Energie archanděla Raziela

Energie archanděla Raziela ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán „pra-třesk“ v srdci a ve vědomí.

Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakrumimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.

Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.

Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčení, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.

Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.

Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: „Já jsem.“ Zkušenost „Já jsem“ je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já – svět kolem nás se nově uspořádává.

Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.

Tím, že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený – tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.

 

 

Hovoří archanděl Raziel

"Já jsem dokonalý nositel Světla, já jsem dokonalé Světlo z centra slunce. Přináším vám pravdu slunečního bytí. Já jsem ve vás a vy jste ve mně. Ve mně a v Lordu Maitreyovi získáte vědomí o původu neomezeného Božího Já ve vás a o nižší přirozenosti, na kterou se stále všichni vážete. Projděte se mnou branou osvícení. Oheň slunce spálí vaše myšlenky, plné utrpení a z nich zrozené projevy, aby se pozvedlo mistrovské Já ve vás. Je to východ slunce duše.

Ve skutečnosti již jsi své osvícené mistrovské Já. Slunce tvého nebe stojí vysoko. Jsme jednotou ve Světle."

 

Krystaly

Ohnivý achát, apofylit, azurit, čaroit, danburit, diamant, fluorit, jadeit, krémový kalcit, labradorit, lapis lazuli, lemuriánský křemen, duhový obsidián, onyx, platina, safír, smaragd, bílý topaz, vltavín.