Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (6)

 
07.10.08   Michael Tsarion
 

Také dnes máte příležitost nahlédnout do další části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.


Sir Leonard Woolley ve svém spise "Ur Chaldees" píše:

"Existuje velmi mnoho bílých míst ve výzkumu prvních obyvatel oblasti Mezopotámie. V podstatě jsme v přesvědčení, že šlo o novou lidskou rasu, která se právě v této oblasti postupně rozvinula do velmi širokého měřítka."

Další známí autoři Christopher Knight a Robert Lomas ve svém materiálu "Urielův Stroj" naznačují:

"???neandrtálci nepřispěli mitochondriální DNA modernímu člověku, neandrtálci nejsou naši předci."

James Shreeve ve své knize "Nenadrtálská hádanka" poskytuje čtenářům zabývající se hádankou vývoje lidské bytosti:

"V jistém období lidské prehistorie došlo k nevysvětlitelnému skoku ve vývoji lidského předchůdce. Tento skok se nepodařilo doposud dostatečně dobře vysvětlit. Je čím dál tím více zřejmé, že naše bádání o původu člověka se dostává do slepé uličky".

Harwardský vědec John A. Ball uvažuje o celé záležitosti takto:

"Většina evolucionistů věří, že život vznikl velmi, velmi dávno. Možná tomu tak ale nebylo. Možná, že se život na naší planetu dostal zcela jiným způsobem."

Špičkový vědec Gunther Rosenburg píše:

"Člověk je jedinečné zvíře. Vystupuje velmi podrážděně, když je srovnáván se svými bratranci - opicemi. Jak vidno rozdílů je podstatně více jak podob. Darwinova evoluční teorie je prostě nepotvrzená."

Velmi svérázný vědec a odborník na analýzu prehistorických katastrof Imanuel Velikovsky, pravděpodobně jeden z nejvíce zneužívaných vědců v historii, napsal:

"Nejvíce spornou je evoluční otázka. Věnoval jsem skutečně velmi mnoho času studiu Darwinovi teorie a mohu s dostatečným ujištěním sdělit, že Darwin pro svou teorii nečerpal z přírodních zákonů, ale spíše na této přírodě superponoval jistý filozofický světový názor a pak, po dvaceti letech se snažil soubor zjištěných faktů publikovat."

Poměrně zajímavý názor přidává i známý Laurence Gardner:

"Existuje několik velmi významných skoků v evoluci lidské bytosti. Okolností této evoluční akcelerace nejsou doposud známé a věda, která vychází ze svých osvědčených pilířů Darwinovi teorie, prostě tápe. První nepochopitelný skok nastal zhruba před 500 000 lety ve chvíli, kdy neandertálský člověk zvládl práci s kamennými nástroji. Druhý skok se odehrál zhruba před 50 000 lety, kdy člověk položil základ zemědělství a metalurgie a pak tu máme období zhruba před 7000 lety. Tyto skutečnosti jsou více jak znepokojující. Na místě by měla být otázka, odkud jsme zdědili svou moudrost?"

Ale jednu z nejvíce tajuplných odpovědí získáváme z úst jednoho velmi uznávaného spoluzakladatele "Evoluční teorie" - Alfréda Wallace, který říká:

"???nějaká inteligentní síla prostě řídí a předurčuje vývoj člověka."

A ve velmi fascinující knize "Lidstvo - Dítě hvězd", Max H. Flint a Otto O. Binder popisuje velmi důležitou anomálii:

"?..molybden je poměrně velmi vzácný kov, který hraje důležitou roli jako stopový prvek ve fyziologii všech pozemských zvířat. Jde o velmi překvapující zkušenost, když přijmeme fakt, že život je tak závislý na tomto vzácném kovu."

Všichni tito uznávaní vědci včetně mnohých jiných specialistů mají velmi vážné pochybnosti o vztahu evoluční teorie k původu a vývoji lidské bytosti. Další specifickou hádankou je období před 35 000 lety kdy zcela náhle došlo ke skoku od Neandrtálce ke Cro-Magnonskému typu člověka. V tomto ohledu došlo před několika lety ke zcela fascinujícímu zjištění. Tento náš předchůdce již v tomto období vlastnil kovové peníze. Z touto, ale i mnoha dalších zjištění evidentně vyplývá, že neandrtálec nemohl být přímým předkem cromagnonského člověka. Šlo o dva zcela odlišné druhy člověka. Fyzicky i mentálně.

Nenadrtálský člověk přežil dvě klimaticky velmi chladná a dvě mírná období a v prostředí dnešní západní Evropy žil až do období před 35 000 lety, aby zcela náhle zmizel. Dnes je poměrně velké množství badatelů přesvědčeno o tom, že v prehistorických dobách muselo dojít k opakovaným biogenetickým zásahům a hybridizaci, které vyústily ve výše uvedený evoluční skok.

Možná, že je na tomto místě vhodné poukázat na důvod proč termín a symbol "hada" byl tak často používán jako přezdívka pro Nephilim a jejich potomstvo. V podstatě se jedná o velmi tajemný druh, který byl opakovaně v jistých časech aktivní v prostředí naší planety a který byl definován vysokým technologickým mistrovstvím. V hebrejštině je existuje pro tento aspekt speciální kořenový výrazový základ ve významu "NHSH". Různé pozemské civilizační frakce používali symbol hada v různých formách a s jistými rozdíly.

V další části si o této zajímavé symbolice povíme podstatně více.

 

Zdroj: Matrix2001