Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (5)

 
03.09.08   Michael Tsarion
 

Také dnes máte příležitost nahlédnout do další části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.

I v tomto díle budeme prezentovat velmi provokativní hypotézy a teorie, které se dotýkají Atlantidy, pre-diluviální historie a příchod (skutečně velmi zjednodušeně a lidově řečeno) destruktivních sil na naší planetu. Obzvláště pak Bible obsahuje poměrně velké množství poměrně velké množství odkazů na jisté klíčové události.

Celá řada moderních spisovatelů a badatelů jako Brinsley La Pour Trench, Barbara Marciniáková a nebo Bramley se hlásí k velmi závažným teoriím, které se snaží vysvětlit původ těchto destruktivních sil v našem světě. Celá řada těchto hypotéz se přiklání k myšlence opakovaných návštěv cizích inteligencí v prostředí naší planety anebo dokonce možné kolonizace.

Ve všech těchto případech jsou útoční cizí návštěvníci nazývání velmi příznačnými názvy jako například "Hadí Lidi" anebo "Bratrstvo Hada". V tomto ohledu je zřejmé, že archetypální symbol hada v mnoha různých provedeních je nejrozšířenějším archetypem na naší planetě. Jeho existenci v různých časech nalezneme snad u všech kultur na světě. Již selským rozumem přijdeme na to, že klasický biologický druh hada v tom jen těžko bude mít prsty.

I když se mnozí badatelé zcela neshodují v otázkách potencionální negace a charakteru přítomnosti mimozemské inteligence, vesměs se ale shodují v tom, že v historických pramenech výrazně převažuje hodnocení ve smyslu přítomnosti výrazně pochybného druhu, ale s velkým duševním a technickým potencionálem. V čem se ale pisatelé vesměs shodují, je jejich centrální operační bod, který byl s největší pravděpodobností umístěn právě v geografickém prostředí Atlantidy.

Stále zřetelněji vychází najevo, že v prostředí této země byly na domorodých lidech páchány velmi intenzivním způsobem genetické experimenty s využitím technologického vybavení, které sem bylo v podstatě dovezeno z cizích planet. Finální rasa, která byla výsledkem jmenovaných genetických produktů, byla nazývána "Synové hadů". Vlastnili částečně genetický potenciál svých tvůrců, stejně tak jako původních domorodých obyvatel. Tuto rasu dnes nazýváme "Homo Sapiens".

(Je velmi zajímavé sledovat, jak se u tzv. Homo Sapiens vlivem DNA zcela zjevně objevují agresivní militantní sklony zděděné zřejmě po svých tvůrcích. Pozn. J.CH.).

Naneštěstí pro "Hadí Pány" se tento prvorozený potomek začal záhy bouřit proti zcela nepřijatelným životním podmínkám. V tuto dobu u nich přece jen stále převládala mravnost a výrazný duchovní potenciál. Na druhou stranu nebyli obdaření výrazným intelektem. Výsledkem tohoto rozporu byly postupně narůstající vzpoury a revolty namířené proti svým tvůrcům. Jisté historické prameny popisují toto období jako velmi konfliktní.

Vše nakonec vyústilo v odchod Homo Sapiens ze "Zahrady Eden" (Atlantis) a přes oblasti Jižní Ameriky přešly na kontinent, který se stal později známý jako "Lemurie" jež se nacházela hluboko na území dnešní Oceánie.. Zde založili velmi prosperující civilizaci, která rozvíjela celou škálu duchovních disciplín. Odsud později vzešlo obrovské množství kulturních prostředků a filozofií včetně vynálezů.

(Výše uvedené informace jsou samozřejmě diskutabilního charakteru. Osobně nejsem zastáncem teorie vzniku Lemurské civilizace jakožto odnože Atlantidy. Ovšem jde o velmi vážnou teorii, kterou je potřeba náležitým způsobem prozkoumat. Jen pro doplnění uvádím, že Lemurie je v mnoha písemných pramenech také známá jako země Mu či "Mu-Devi". Jde o paralelu k hindské bohyni mateřství a plodnosti - Šivě. Tamilské texty "Silappadikaran" popisují ztracený kontinent v Pacifiku a Indickém oceánu jako "Kumai Nadu" nebo také "Kumari Kandam". V překladu to znamená zhruba toto: "Drak vystupující z nesmrtelného hada". Pozn. J.CH.).

 

Adamická Rasa

Poté co povstalo jejich prvorozené potomstvo, "Hadí Lidé" byli nuceni začít znovu s genetickými experimenty se snahou ustanovit novou rasu, která by však byla poslušná a loajální vůči svým tvůrcům. Velmi zajímavé pojednání na toto téma se nachází v materiálu "Popol Vuh":

"Byli jsme nuceni znovu přistoupit k stvoření těch, kteří nás budou živit a kteří se o nás budou starat. Rozhodně nechceme, aby si pamatovali svůj původ. Již jsme se o to jednou pokusili, ale tato "zvířata" nás nectila a byla velmi vzpurná. Poučili jsme se a to v tomto druhém pokusu uděláme vše proto, abychom vytvořili stvoření poslušné a oddaně se o nás starající."

"Hadí Pánové" pochopili, že v prvním kole genetických experimentů učinili velmi zásadní chybu. V potenciálu svých protogenů, které předali svému uměle vytvořenému potomstvu, se nacházel potenciál významných schopností, které člověk dokázal dále rozvíjet a díky tomu se směle postavit svým "tvůrcům".

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v tomto druhém kole genetických experimentů bude vzniklému stvoření tento neocenitelný potenciál znalostí odepřen. Znamená to, že jisté genetické faktory začaly být uměle blokovány. Stav oproštění od tohoto potenciálu byl v archetypálním vyjádření označen  slovem "nahý". Tato nová otrocká rasa byla nazvána "Adamická" a nacházela se "nahá" v "Zahradě Eden".

 

Zdroj: Matrix2001