Nový rok víta novú hierarchiu

Predstavenie duchovnej hierarchie planéty Zem v štvrtej a piatej dimenzii
 
Kozmická hierarchia cez Karen Danrich

10.1.1998

 

 

My, Kozmická hierarchia, by sme radi oboznámili našich čitateľov s novou Duchovnou hierarchiou planéty Zem. V máji 1997 sa Zem presunula do štvrtej dimenzie a v súčasnej dobe sa nachádza vo vibráciách tretej aj štvrtej dimenzie. Duchovná hierarchia štvrtej dimenzie (ktorá bola ukotvená v auguste 1996 ako príprava na zvýšenú vibráciu Zeme) získala vedúce postavenie ako vládny orgán Zeme, spolu s Hierarchiou tretej dimenzie v Šambale. Pre tých, ktorí to nevedia, Šambala je sídlom Duchovnej hierarchie Zeme, alebo v istom zmysle slova, hlavným mestom vládnych rád Zeme v éterických rovinách reality.
 
Pri súčasnom tempe vývoja sa predpokladá, že od februára 1998 Zem úplne prestane existovať v tretej dimenzii a bude mať výlučne vibráciu štvrtej dimenzie. Pre tých, ktorí nedokončia ani šieste zasvätenie a majú "staršiu" formu svetelného tela, sa stane život na Zemi rozhodne ťažkým. Nechceme opakovať čo je už napísané inde, ale tým, ktorí nie sú oboznámení so zasväteniami procesu vzostupu, odporúčame dva články: Nadobudnutie stavu "Krista" a Nové zasvätenia zo starobylého Egypta.
 
Okrem Hierarchie štvrtej dimenzie bola v decembri 1997 ukotvená taktiež Hierarchia piatej dimenzie, ako príprava na vzostup Zeme do stavu Hviezdy. Hierarchia piatej dimenzie sa takisto dostáva do vedúceho postavenia ako vládnúci orgán, ale len pre tých ľudí, ktorí prijali myšlienkové formy piatej dimenzie, avšak neprevezme plnú zodpovednosť za všetky ich záväzky pokým Zem niekedy na prelome storočia, prípadne neskôr, nevzostúpi.
 
Nové hierarchie štvrtej a piatej dimenzie pozostávajú z obdivuhodných bytostí, ktoré sa líšia od bytostí zastávajúcich v Šambale po státisíce rokov najvyššie posty ako Hierarchia tretej dimenzie na Zemi. Veľa bolo napísaného o Hierarchii tretej dimenzie a my nechceme opakovať to čo bolo o týchto bytostiach uvedené niekde inde, až na to, že v súčasnosti opúšťajú Zem a sú nahradzovaní novými členmi, ktorí udržiavajú vibráciu štvrtej a piatej dimenzie. Chceme tiež poďakovať každému členovi Hierarchie tretej dimenzie za mnohoročnú službu a lásku, zaželať im všetko dobré v ich evolúcii a duchovnom rozvoji.
 
Mnohí sa môžu diviť tomu prečo máme novú hierarchiu a prečo stará hierarchia nepostúpi vpred do štvrtej a piatej dimenzie s nezmenenými pozíciami vo vládnych orgánoch Šambaly. Dôvod je prostý. Zaujímanie určitej pozície v hierarchii štvrtej a piatej dimenzie si vyžaduje úplnú rovnováhu mužskej a ženskej stránky duše a úplné prijatie bezpodmienečnej lásky a spolupráce.
 
Mnohí čítali o "páde človeka", ale boli by sme radi aby naši čitatelia pochopili, že hierarchia tretej dimenzie Zeme takisto podstúpila svoj "pád" (známy aj ako"Luciferova vzbura") pred asi 300 000 rokmi. Pád duchovnej hierarchie Zeme bol dôsledkom väčšieho problému, ktorý začal ďaleko za hranicami tohoto stvorenia a ktorý spôsobil nerovnováhu medzi mužskými a ženskými frekvenciami. Mužské energie začali byť nadhodnocované a nakoniec ich bol nadbytok. Ženské energie začali byť podhodnocované a nakoniec ich bol nedostatok. Nerovnováha týchto dvoch polarít vibrácie viedla ku skúsenosti súperenia, manipulácie a ovládania. S prefiltrovaním nerovnováhy mužských a ženských energií po interdimenzionálnej ceste smerom dole až po našu trojdimenzionálnu realitu, hierarchia tretej dimenzie namiesto spolupráce a vzájomnej pomoci taktiež začala medzi sebou súperiť. Navyše začali medzi sebou súperiť aj Hierarchie z iných planét a slnečných sústav, čo viedlo k tomu, že Hierarchie namiesto toho aby sa vzájomne podporovali, medzi sebou bojovali.
 
Ako dôsledok vibračných posunov medzi mužskou a ženskou polaritou, ktoré vyústili do skúsenosti súperenia, manipulácie a ovládania, Lucifer (anjel, ktorý bol pomocníkom Sanat Kumaru, nášho trojdimenzionálneho planetárneho logosa) sa vzbúril a stal sa protikladnou silou k Sanat Kumarovi, t.j. "silou temna". Navyše začali medzi sebou súperiť mužské a ženské stránky vládnych orgánov Šambaly, vrátane Sanat Kumaru. Nakoniec sa ženská stránka každej duše odtrhla a opustila Zem, aby pokračovala v svojom vývoji niekde inde v trojdimenzionálnej forme.
 
Naša terajšia hierarchia tretej dimenzie mala za posledných 300 000 rokov výrazne mužskú vibráciu.Mnohé kanály píšu o "návrate bohýň". Návrat božskej ženskej energie je výsledkom vyvážených mužských a ženských vládnych orgánov pomáhajúcich teraz udržať na Zemi vibráciu štvrtej dimenzie, riadiacich a vedúcich našu planétu. Súčasná hierarchia tretej dimenzie nemá potrebné informácie ani skúsenosti na to, aby sa dokonale zjednotila so svojou ženskou stránkou. Následkom toho súhlasili s tým, že budú pokračovať v svojom vývoji na inej planéte v tretej dimenzii. Táto planéta (ktorá sa nachádza v Plejádach) obsahuje tiež geneticky mutovanú rasu humanoidného života s podobnými biologickými a sociálnymi problémami ako na Zemi. Stará hierarchia aj táto humanoidná civilizácia budú mať 4 000 rokov na vyváženie vnútornej mužskosti a ženskosti. Potom budú stáť pred vlastným vzostupom do stavu hviezdy.
 
Mnohí môžu byť zvedaví prečo máme v súčasnosti obe hierarchie, tj. hierarchiu štvrtej dimenzie aj hierarchiu piatej dimenzie. Je to len preto, že sme v prechode a stav prechodu si vyžaduje spoluprácu mnohých bytostí udržiavajúcich mnohé vibrácie, ktoré podporujú Zem pokým nedokončí svoj vzostup. Štvrtá dimenzia je zostavená zo siedmich hlavných lúčov (alebo vibrácií) a vládne orgány hierarchie štvrtej dimenzie zodpovedajú za udržiavanie týchto siedmich lúčov, alebo vibrácií, na Zemi. V piatej dimenzii sa prvých sedem lúčov spája do ôsmeho lúča, ktorý je vibráciou bezpodmienečnej lásky. Preto sú v hierarchii piatej dimenzie bytosti, ktoré udržiavajú ôsmy lúč a nasledujúce lúče. V tejto dobe prechodu sú nutné obe hierarchie, keďže na zemi sú v súčasnosti prítomné (a potrebné) lúče jeden až osemnásť. Keď Matka Zem vzostúpi a úplne prejde do piatej dimenzie, prvý až siedmy lúč sa spoja do ôsmeho lúča a hierarchia štvrtej dimenzie opustí Zem, keďže už viac nebudú potrební.
 

 

PREDSTAVENIE DUCHOVNEJ HIERARCHIE ZEME V ŠTVRTEJ DIMENZII
 
Teraz chceme našim čitateľom predstaviť tieto obdivuhodné bytosti, ktoré súhlasili s pomocou pri udržiavaní vibrácie Zeme v prechodnej fáze jej vzostupu. Tieto bytosti môžete vzývať počas meditácie, alebo pri liečení a ony pomôžu pri uvedení vibrácie, ktorú udržiavajú do vášho tela, domova, pracoviska, alebo do tých, ktorých liečite.
 
 
Planetárny Logos: Lord a Lady Buddha
 
sú naším planetárnym logosom štvrtej dimenzie. Udržiavajú energiu Zeme spolu s Lady Gaiou - vedomím našej Matky Zeme. V istom zmysle slova je obloha v štvrtej dimenzii obopnutá aurickým poľom Lorda a Lady Buddhu. Môžete ich vyzvať o osobné duchovné vedenie podporu.
 
 
Planetárny Učiteľ: Lord a Lady Kuthumi
 
sú našimi planetárnymi učiteľmi štvrtej dimenzie. Zavolajte na nich kvôli poznaniu súvisiacemu s ďalším krokom na vašej duchovnej ceste. Po dokončení vzostupu Zeme sa chopia postavenia Vesmírneho Učiteľa tretej dimenzie.
 
  
Kronan prvého lúča: Lord a Lady Sanai
 
nesú prvý lúč, ktorý vibruje červenou farbou. Prvý lúč "Plodí život". Ľudia prvého lúča sú priekopníci a vynálezcovia objavujúci nové územia, alebo presadzujúci nové výrobky. Volanie na tento lúč pomôže dosiahnuť zmenu v živote človeka, alebo v jeho prostredí.
 
 
Kronan druhého lúča: Lord a Lady Hollanda
 
nesú druhý lúč, ktorý vibruje modrou farbou. Druhý lúč "prináša do života systém". Ľudia druhého lúča zavádzajú poriadok do našej reality. Volanie na tento lúč spôsobí poriadok, alebo vnesie systém do života človeka, alebo do jeho prostredia. Modrý lúč je užitočný pri transmutácii zdravotných problémov, keďže po ochorení pomáha prestavať telo.
 
 
Kronan tretieho lúča: Lord a Lady Sushi
 
nesú tretí lúč, ktorý vibruje oranžovou farbou. Tretí lúč "vnáša do života múdrosť". Ľudia tretieho lúča sú pedagógmi a politikmi. Volanie na tento lúč pomôže pri začlenení zmeny do života človeka.
 
 
Kronan štvrtého lúča: Lord a Lady Adoni
 
nesú štvrtý lúč, ktorý vibruje zelenou farbou. Štvrtý lúč "vnáša do života harmóniu". Ľudia štvrtého lúča sú liečiteľmi, lekármi, šamanmi a šamankami. Volanie na tento lúč pomôže pri zavedení harmónie a rovnováhy do života človeka, alebo do jeho prostredia.
 
 
Kronan piateho lúča: Lord a Lady Octoya
 
nesú piaty lúč, ktorý vibruje fuchsínovo ružovou farbou. Piaty lúč "vnáša do života tvorivosť". Ľudia piateho lúča sú komikmi, hercami, hudobníkmi a tanečníkmi. Volanie na tento lúč vyvolá v živote človeka, alebo v jeho prostredí nadšenie a tvorivosť.
 
 
Kronan šiesteho lúča: Lord a Lady Ano
 
nesú šiesty lúč, ktorý vibruje žltou farbou. Šiesty lúč "prináša do života predstavivosť". Ľudia šiesteho lúča sú vizionármi a jasnovidcami. Volanie na tento lúč spôsobí jasnejšie pochopenie ďalšieho kroku na duchovnej ceste človeka.
 
 
Kronan siedmeho lúča: Lord a Lady Vitala
 
nesú siedmy lúč, ktorý vibruje fialovou farbou. Siedmy lúč "prináša do života poznanie". Ľudia siedmeho lúča sú duchovnými vodcami a učiteľmi. Fialový lúč je považovaný za lúč transmutácie. Volanie na fialový lúč pomôže pri transmutácii planetárnej karmy a pri uvoľňovaní zbytočných modelov zo života človeka, alebo jeho prostredia.
 
 
Planetárny Kristus: Lord a Lady Maitreya
 
zastávajú post planetárneho Krista. Zodpovedajú za udržiavanie vibrácie bezpodmienečnej lásky, alebo ôsmeho lúča v Hierarchii štvrtej dimenzie. Zavolajte na Lorda a Lady Maitreyu, aby ste zakúsili vibráciu Krista, alebo bezpodmienečnej lásky. V ôsmom lúči sa zjednocujú lúče jedna až sedem.
 
My, Kozmická hierarchia, ďakujeme týmto úžasným bytostiam za pomoc Zemi pri jej prechode cez štvrtú dimenziu do stavu Hviezdy a za pomoc pri zrode zlatého veku.
 

 

PREDSTAVENIE DUCHOVNEJ HIERARCHIE ZEME V PIATEJ DIMENZII
 
Naším želaním je predstaviť našim čitateľom tieto úžasné bytosti, ktoré súhlasili s pomocou pri udržiavaní vibrácií piatej dimenzie na Zemi počas jej prechodu na hviezdu a ďalej. Môžete zavolať na tieto bytosti počas meditácie, alebo pri liečiteľskej práci a ony budú nápomocné pri uvedení vibrácií piatej dimenzie do vášho tela, domova, pracoviska, alebo k tým, ktorých liečite.
 
 
Planetárny Logos: Lord a Lady Sírius
 
sú naším novým planetárnym logosom piatej dimenzie. Ich aurické pole v súčasnosti obopína našu oblohu v piatej dimenzii. Súhlasili s úlohou pomôcť Matke Zemi pri jej vzostupe a pomôcť prestavať civilizáciu na Zemi v rokoch, ktoré prídu.
 
Skúsenosť dovedenia trojdimenzionálnej planéty do piatej dimenzie nie je pre Lorda a Lady Sírius nová. Zastávali funkciu planetárneho logosa v dobe keď planéta Sírius B Vzostúpila do stavu hviezdy, čo bolo približne pred 20 000 rokmi. Planéta Sírius (a humanoidná forma, ktorá existuje na nej dodnes) nemala v dobe svojho vzostupu problémy so znečistením, ani sociálne a zdravotné problémy súčasnej ľudskej populácie. Znalosti a skúsenosti Lorda a Lady Sírius pomôžu realizovať náš prechod do piatej dimenzie a do stavu hviezdy tak mierne, nakoľko to len okolnosti dovolia.
 
Lord a Lady Sírius prinášajú na Zem taktiež jedinečnú znalosť vibračného liečenia, ktoré pomôže Matke Zemi pri transmutácii nečistôt a toxínov a môže tiež pomôcť našim telám pri detoxifikácii a vibračných posunoch pri našom vlastnom osobnom vzostupe. Zasvätencom odporúčame zavolať na Lorda a Lady Sírius o pomoc pri osobnom vzostupe a pri integrácii prebiehajúcich vibračných posunov.
 
 
Planetárny Učiteľ: Lord a Lady Anu
 
zastávajú postavenie nášho planetárneho učiteľa piatej dimenzie. Aj oni k nám prichádzajú z hviezdneho systému Síria, kde za posledných 40 000 rokov zastávali veľa pozícií vo vládnych hierarchiách Síria. Lord a Lady Anu boli zaangažovaní do pomoci prestavby civilizácie na Síriu A a B, ktorá nasledovala po ich vzostupe do piatej dimenzie. Ašram Planetárneho Učiteľa sa nachádza v strede Zeme a ovláda duchovný vývoj človeka. Pozývame zasvätencov, aby v meditácii, alebo v spánku navštívili Ašram Lorda a Lady Anu.
 
 
Kronan ôsmeho lúča: Lord a Lady Hilirun
 
nesú ôsmy lúč, ktorý vibruje jasnou karmínovou farbou. Ôsmy lúč "dáva životu bezpodmienečnú lásku". Prichádzajú k nám takisto z hviezdneho systému Síria, kde toto postavenie zastávali 18 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže pri vnútornom zjednotení prvého až siedmeho lúča a spôsobí emocionálne pochopenie a prežitie bezpodmienečnej lásky. Ašram pre ôsmy lúč sa v súčasnej dobe nachádza pod Himalájami a je budúcim sídlom "Vzdelávania na Zemi". Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram kvôli liečbe, alebo vedeniu.
 
 
Kronan deviateho lúča: Lord a Lady Shoklan
 
nesú deviaty lúč, ktorý vibruje zlatou a striebornou farbou. Deviaty lúč "prináša do života česť". Lord a Lady Shoklan k nám prichádzajú z galaxie Andromédy, kde zastávali tento post 50 000 rokov v rôznych slnečných sústavách. Volanie na tento lúč pomôže pri učení ctiť si seba samého a všetko živé. Ašram pre deviaty lúč sa v súčasnosti nachádza pri Havaji a je budúcim sídlom "Vlády piatej dimenzie", alebo Šambaly. Práve v tomto Ašrame sa stretnú vládne orgány novej hierarchie, aby rozhodovali o budúcnosti Zeme. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram kvôli liečbe, alebo vedeniu.
 
 
Kronan desiateho lúča: Lord a Lady Miyuki
 
nesú desiaty lúč, ktorý vibruje pastelovo modrou a zelenou farbou. Desiaty lúč "prináša do života nádej". Lord a Lady Miyuki k nám prichádzajú zo Slnka slnečnej sústavy Zeme, kde zastávajú tento post 18 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže pri zmiernení depresie a beznádeje a pomôže telu zbaviť sa škodlivín a nižších vibrácií. Ašram pre desiaty lúč sa nachádza pod Luxorom a bude sídlom všetkých budúcich "záznamov planéty". Všetky životy žité v piatej dimenzii budú v budúcnosti zaznamenávané v tomto Ašrame. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan jedenásteho lúča: Lord a Lady Tsn Tsn
 
nesú jedenásty lúč, ktorý vibruje bledoružovou a zlatou farbou. Jedenásty lúč "prináša do života rovnováhu". Lord a Lady Tsn Tsn k nám prichádzajú zo Síria B, kde zastávajú tento post 20 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže pri vyrovnaní mužských a ženských energií u jednotlivca, alebo v skupine. Ašram jedenásteho lúča sa nachádza pod Egyptom a je budúcim sídlom "Vzájomných vzťahov, Manželstva a Božského zväzku". Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan dvanásteho lúča: Lord a Lady Voylant
 
nesú dvanásty lúč, ktorý vibruje pastelovo fialovou farbou. Dvanásty lúč "prináša do života transcendenciu". Lord a Lady Voylant k nám prichádzajú zo Slnka slnečnej sústavy Zeme, kde zastávajú tento post 9 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže pri prestúpení (transcendencii) starých modelov a pri uvoľňovaní solárnej, alebo vesmírnej karmy. Ašram pre dvanásty lúč sa nachádza pod Antarktídou a je budúcim sídlom "evolúcie Zeme ako planéty". Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan trinásteho lúča: Lord a Lady Bovalent
 
nesú trinásty lúč, ktorý vibruje pastelovo tyrkysovou farbou. Trinásty lúč "prináša do života harmóniu". Lord a Lady Bovalent k nám prichádzajú zo Slnka slnečnej sústavy Zeme, kde zastávajú tento post 5 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže pri uvedení harmónie do života človeka, do prostredia, alebo skupiny a pomôže zasvätencom nájsť stav vnútornej rovnováhy a vyváženosti. Ašram trinásteho lúča sa nachádza pod Čínou a je budúcim sídlom "harmónie v akcii" a má za cieľ dosiahnuť harmóniu na Zemi. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan štrnásteho lúča: Lord a Lady Santuno
 
nesú štrnásty lúč, ktorý vibruje apálovo bielou farbou. Štrnásty lúč "prináša do života realizáciu". Lord a Lady Santuno k nám prichádzajú z galaxie Andromédy, kde zastávali tento post 25 000 rokov v rôznych slnečných sústavách. Volanie na tento lúč pomôže človeku realizovať na Zemi to čo si želá. Ašram pre štrnásty lúč sa nachádza pod Albertou v Kanade a je sídlom"spolutvorenie s Bohom podľa Božského plánu". Tento Ašram má za cieľ vytvoriť novú formu evolúcie spočívajúcej viac na milosti než na karme a nový peňažný systém na zemi založený na princípe dostatku pre všetkých. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram kvôli pomoci, alebo vedeniu.
 
 
Kronan pätnásteho lúča: Lord a Lady Cloisee
 
nesú pätnásty lúč, ktorý vibruje zlatobielou farbou. Pätnásty lúč "prináša do života jasnosť". Lord a Lady Cloisee k nám prichádzajú z galaxie Andromédy, kde zastávajú tento post 10 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže v nájdení jasnosti smeru a účelu na Zemi. Ašram pre pätnásty lúč sa nachádza pod Bajou v Mexiku a je sídlom "vizionárstva a okultného poznania". Účelom tohoto Ašramu je odstrániť masovú ilúziu a znova dostať vizionárske a okultné techniky do formy založenej výlučne na bezpodmienečnej láske. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan šestnásteho lúča: Lord a Lady Gunmaker
 
nesú šestnásty lúč, ktorý vibruje pastelovo oranžovou farbou. Šestnásty lúč "prináša do života jednoduchosť". Lord a Lady Gunmaker k nám prichádzajú zo Slnka slnečnej sústavy Zeme, kde zastávajú tento post 8 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže človeku zjednodušiť vonkajšok tak, že jeho život riadi vnútorná pravda. Ašram pre šestnásty lúč sa nachádza v strede Zeme a je sídlom pre"duchovný vývoj ľudstva". Tento Ašram bude viesť zasvätencov cez tie zasvätenia, ktoré budú možné po našom príchode do piatej dimenzie. Tieto zasvätenia budú smerovať z formy bytia v piatej dimenzii k forme bytia v dvanástej dimenzii. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Kronan sedemnásteho lúča: Lord a Lady Hilandi
 
nesú sedemnásty lúč, ktorý vibruje striebornobielou farbou. Sedemnásty lúč "prináša do života pravdu". Lord a Lady Hilandi k nám prichádzajú z hviezdneho systému Síria, kde zastávajú tento post 25 000 rokov. Volanie na tento lúč pomôže človeku pri uznaní svojej pravdy a všetkých iných vyjadrení pravdy na Zemi. Ašram pre sedemnásty lúč sa nachádza v strede Zeme a je budúcim sídlom pre"duchovné vedenie na Zemi". Tento Ašram má za cieľ vybudovať novú formu duchovného vedenia založeného na bezpodmienečnom uznaní všetkých prejavov pravdy na Zemi. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram.
 
 
Planetárny Kristus: Lord a Lady Sai Baba,
 
ktorí sú v do istej miery vyšším ja, alebo aspektom človeka známeho ako Sai Baba inkarnovaného v súčasnosti v Indii, súhlasili so zastávaním pozície Planetárneho Krista. Post Planetárneho Krista zodpovedá za udržiavanie 18. lúča na Zemi. 18. lúč "prináša do života bezpodmienečné uznanie". Keď Zem spolu s ľudstvom dokončia vzostup do piatej dimenzie, budú dostupné ďalšie zasvätenia, ktoré povedú k stavu bytia v 12. dimenzii.
 
Keď Zem spolu s ľudstvom dokončia vzostup do piatej dimenzie, budú dostupné ďalšie zasvätenia, ktoré povedú k stavu bytia v 12. dimenzii. Lord a Lady Sai Baba spolu s ostatnými členmi duchovnej hierarchie budú v nasledujúcich storočiach zodpovedať za vedenie zasvätencov týmito novými zasväteniami. Osemnásty lúč je kombináciou lúčov 8 až 17 a má žiarivo bielu farbu. Volanie na tento lúč pomôže človeku nadobudnúť bezpodmienečné uznanie každého a všetkého. Ašram pre Planetárneho Krista sa nachádza v strede Matky Zeme. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram kvôli pomoci, alebo vedeniu.
 
My, Kozmická hierarchia vrelo vítame novú Duchovnú hierarchiu Zeme a ďakujeme jej za pomoc Zemi pri jej prechode. Vieme, že každý člen novej hierarchie prichádza s mimoriadnymi schopnosťami, ktoré pomôžu ľudstvu v jeho prebudení. Vitajte!
 

 

PREDSTAVENIE NOVEJ DUCHOVNEJ HIERARCHIE NAŠEJ SLNEČNEJ SÚSTAVY A VESMÍRU
 
Naším prianím je predstaviť našim čitateľom niekoľko členov novej Solárnej a Vesmírnej hierarchie. Podobne ako Zem aj naše Slnko podstupuje proces vzostupu do dvanástej dimenzie. Veľa ľudí možno nevie, že na Slnku sa už 200 000 rokov nachádza humanoidná forma života v piatej dimenzii. Tí ktorí sú inkarnovaní na našom Slnku Vzostupujú spolu s ním.
 
Rovnako ako Zem, aj naše Slnko a bytosti inkarnované na ňom, prežili svoj "pád", ktorý takisto vyústil do nesúladu medzi mužskými a ženskými energiami. To viedlo časom k súpereniu, nielen vo vnútri Solárnej hierarchie, ale medzi Solárnou hierarchiou a Duchovnou hierarchiou Zeme.
 
Za posledných 300 000 rokov bola veľmi slabá spolupráca medzi hierarchiou Slnka a hierarchiou našej planéty. To sa konečne mení, keďže v našej slnečnej sústave a u všetkých členov všetkých hierarchií získavajú prvenstvo vedúce sily bezpodmienečnej lásky, bezpodmienečného uznania a skutočnej spolupráce.
 
V posledných rokoch sa vymieňajú informácie medzi tými z nás, ktorí stelesňujú nový genetický materiál a ktorí prechádzajú do piatej dimenzie a tými, ktorí sú inkarnovaní na Slnku a ktorí prechádzajú do dvanástej dimenzie. Veľká časť skreslenia ľudskej genetiky má paralelu u bytostí inkarnovaných na slnku a výmena informácií nám umožňuje vyvíjať sa spolu. Práve prostredníctvom výmeny informácií sa vytvoril most medzi Duchovnou hierarchiou Zeme a Duchovnou hierarchiou našej slnečnej sústavy.
 
 
Solárny Logos: Lord a Lady Holorama
 
sú solárnym logosom dvanástej dimenzie pre naše Slnko a našu slnečnú sústavu. Rovnako ako v prípade Zeme, menia sa aj hierarchie našej slnečnej sústavy. Lord a Lady Holorama k nám prichádzajú z hviezdneho systému Síria, kde stelesnili Slnko v dvanástej dimenzii okolo ktorého sa v súčasnosti otáčajú Sírius A a B. Rovnako ako Lorda a Lady Sírius aj Lord a Lady Holorama majú nesmierne skúsenosti s procesom Vzostupu, zastávajúc Slnko v hviezdnom systéme Síria pri Vzostupe celej slnečnej sústavy pred asi 20 000 rokmi.
 
Posledných 2 000 rokov sú Lord a Lady Holorama prítomní v našej slnečnej sústave a boli zainteresovaní do mnohých zmien nevyhnutných k tomu, aby sa mohol uskutočniť náš nasledujúci skok vo vývoji. Ašram pre Lorda a Lady Holoramu sa nachádza v strede slnka. Odporúčame zasvätencom v meditácii, alebo v spánku navštíviť tento Ašram kvôli uvoľneniu slnečnej karmy a kvôli získaniu správneho vzoru ľudskej genetiky 5. dimenzie. Lord a Lady Holorama si tiež želajú, aby ľudia pochopili, že vystavenie sa slnečnému svetlu lieči éterické telo a fyzickému dopravnému prostriedku umožňuje veľmi rýchlo prijímať tento nový genetický vzor.
 
 
Solárny Kronan 18. lúča:
 
Lord a Lady Mikial
 
nesú osemnásty lúč v našej slnečnej sústave, ktorý vibruje jasnobielou farbou a ovláda "to čo prináša do života Bezpodmienečné uznanie". Ašram pre osemnásty lúč sa nachádza v strede slnka. Prostredníctvom 18. lúča a Lorda a Lady Mikiala bol postavený most medzi Solárnou hierarchiou a Duchovnou hierarchiou Zeme. Odporúčame zasvätencom navštíviť tento Ašram kvôli liečeniu a duchovnému vedeniu. Okrem posunov vo vládnych orgánoch našej planéty a slnečnej sústavy, planéta Zem sa dostáva pod jurisdikciu nového Vesmíru.
 
Rovnako ako Hierarchia Zeme v tretej dimenzii, prežili "pád" aj vládne orgány Melchizedekovho Vesmíru a Melchizedekov rád. Melchizedek a Melchizedekov rád, pre tých, ktorí to nevedia, ovláda a obsahuje celú realitu tretej dimenzie. "Pád" Melchizedekovho Vesmíru sa udial pred miliónom rokov a vyústil do nerovnováhy medzi mužskými a ženskými frekvenciami vo všetkých formách (telách) tretej dimenzie. Aby Zem a ľudstvo vzostúpili, musí sa napraviť táto nerovnováha. Pretože Melchizedek a jeho rád sami nemajú informácie nutné k vyváženiu týchto dvoch polarizovaných vibrácií, Zem sa presúva pod jurisdikciou nového Vesmírneho Logosa.
 
 
Vesmírny Logos: Lord a Lady Adoni
 
vládne Vesmíru Šiesteho lúča, ktorý obopína hviezdny systém známy ako Sírius a šesť ďalších hviezdnych systémov. Lord a lady Adoni prostredníctvo svojho vývoja sa ujali vedenia a vlády Vesmírneho rádu spočívajúceho na bezpodmienečnej láske, bezpodmienečnom uznaní a vyváženej mužskej a ženskej vibrácie. Lord a Lady Adoni sú nielen Vesmírnym Logosom piatej dimenzie, ale objímajú jediný vesmír, ktorý prežíva polarizovaný prejav života, t.j. mužskú a ženskú podobu. Všetky ostatné Vesmíry v živote piatej dimenzie obsahujú obojpohlavnú formu. Preto sú Lord a Lady Adoni považovaní za najkvalifikovanejších pre pomoc Zemi pri jej Vzostupe do piatej dimenzie a pre pomoc pri prestavbe civilizácie na Zemi. Lord a Lady Adoni zriadili dočasný Ašram v strede nášho Slnka, ktorý bude presťahovaný po Vzostupe našej planéty a slnka. Odporúčame zasvätencom navštíviť tento Ašram kvôli liečbe súvisiacej s jeho duchovným vývojom.
 

 

SRDEČNÁ VĎAKA!
 
My, Kozmická hierarchia vrelo vítame a srdečne ďakujeme týmto úžasným bytostiam, ktoré súhlasili s pomocou Zemi a našej slnečnej sústave počas tohoto monumentálneho prechodu. Volanie na lúče 8 až 18 uľahčí všetkým, ktorí sú na duchovnej ceste, rýchly posun k zvedomeniu piatej dimenzie. Prosíme vás, používajte tieto vibrácie pre váš osobný vývoj a rast, na liečenie druhých a na pomoc skupinám, alebo organizáciám k novému stavu zvedomenia.
 
Ďakujeme tiež našej milovanej Hierarchii tretej dimenzie za ich mnohoročnú službu. Budete nám chýbať a želáme vám všetko dobré!
 
Nakoniec ďakujeme vám, naši čitatelia. Vďaka obrovskej usilovnosti všetkých služobníkov svetla na svojom duchovnom vývoji, je v tejto dobe možný taký prudký presun do piatej dimenzie
 
Kým sa stretneme nabudúce, želáme vám bezpečnú a radostnú cestu! Namaste