Posolstvá od delfínov a veľrýb

Strážcovia holografických záznamov

Kráľovstvá delfínov a veľrýb cez Karen Danrich „Mila“


2. júna 2001

 

My, príslušníci druhu delfínov a veľrýb, zdravíme vás naši ľudskí bratia a sestry, ktorí ste tiež členmi druhu s úplným vedomím. Uplynula už veľmi dlhá doba odvtedy ako sme mohli komunikovať prostredníctvom dostatočne čistého kanála a priniesť naše posolstvá. A preto ďakujeme Mile za jej ochotu byť naším kanálom. Tento článok je prvý zo série asi 18 článkov, ktoré sa objavia v budúcom alebo ďalšom roku, aby oslovili vzostupujúcich ľudských majstrov. Naším najväčším želaním je aby sa viac našich ľudských príbuzných rozhodlo vzostúpiť a podporiť tak vzostup Zeme.

Kanál činí veľa vecí, keďže náš jazyk nielenže nie je anglický, ale ani ľudský. Reč delfínov a veľrýb je predovšetkým zvukovo orientovaná. Mnohí vaši vedci zaznamenali naše zvuky v snahe študovať ich a porozumieť im. Avšak bez pochopenia obrazov v pozadí týchto zvukov nemôže snáď žiadny človek pochopiť čo si my medzi sebou rozprávame ani podstatu nášho rozprávania. Mila porozumela delfínom a veľrybám a teraz pôsobí ako prekladateľka našich správ určených ľudstvu.


Prečo nám porozumela Mila keď nám nerozumejú iní v ľudskom tele? Spoznala voľnosť v našom jazyku a už dávno vytvorila systém prekladu, ktorý jej umožnil tlmočiť nášmu druhu jej lekcie, skúsenosti a karmické odhalenia počas jej vzostupu a takisto nám umožnil podeliť sa s ňou o naše skúsenosti. Členovia kráľovstiev delfínov a veľrýb, ktorí vás dnes oslovujú sa podobajú Mile - sú to tvorcovia mapy (plánu) vzostupu, ale skôr pre náš druh ako pre ľudskú formu.


Zdieľanie údajov a genetických informácií sa stalo najdôležitejším pre úspešný vzostup všetkých druhov na Zemi, ktoré sa rozhodli vzostúpiť. Práve z tohoto dôvodu bol vyvinutý Svetelný jazyk a ten je teraz spoločným jazykom, ktorý sa šíri medzi všetkými druhmi na Zemi a spája jazyk nášho Veľkého centrálneho slnka a Zdroj všetkého, ktorý spočíva mimo času, priestoru a formy. Ako takí, všetci začínajú chápať nepríjemnú situáciu Zeme pri vzostupe všetkých druhov, ktoré sa na nej nachádzajú. (Viac informácií o Svetelnom jazyku nájdete na našej www stránke.)


Svetelný jazyk je most medzi rozdelením a jednotou. V rámci Veľkého centrálneho slnka sa všetko nachádza v určitej fáze vývoja ešte ďalej ako je známa jednota a je ňou život v JEDNOM. Preto existuje ďalší jazyk vychádzajúci z JEDNÉHO, ktorý teraz prijímajú všetky druhy, ktoré počas ich osobného vývoja dosiahli úplné vedomie, alebo stelesnili 36 000 reťazcov DNA. Medzi delfínmi a veľrybami je na celej zemeguli vyše 900 stelesnení na tejto úrovni vývoja. Existuje len hŕstka ľudí, ktorí zvládli túto úroveň vývoja. Našou túžbou je prostredníctvom tejto komunikácie podnietiť viacerých ľudí aby začali svoju cestu „domov“.


V každom kráľovstve, t.j. v rastlinnom, živočíšnom a minerálnom kráľovstve a v každom druhu v nich, sú predstavitelia, ktorí rýchlo smerujú k úplnému vedomiu. Aj títo sú tvorcami mapy. Tvorcovia mapy žijú v blízkosti čakrových oblastí planéty a neustály pohyb energie v nich pomáha týmto príslušníkom každého druhu vytesať mapu pre ostatných členov druhu, aby ich mohli nasledovať. Mila si je dobre vedomá, že v zemi kde žije (Havaj-Nei) je veľa vtákov, zvierat, rýb, rastlín a stromov, ktoré nadobúdajú úplné vedomie. Mila má takisto kolekciu nerastov, ktoré jej pomáhajú pri vzostupe a ktoré tiež spolu s ňou prechádzajú k úplnému vedomiu. Mapy sú teda vyrezávané tak, aby mohol vzostúpiť každý druh na Zemi a na nič sa napokon nezabudlo.

Práve tvorcovia mapy často nesú plnú ťarchu uvoľňovania karmy za isté myšlienkové formy, ktoré nevychádzajú z jednoty v celom ich druhu. Z toho dôvodu je cesta tvorcu mapy často taká ťažká, zamotaná a namáhavá. Je často plná príchodov a odchodov iných členov jeho druhu, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vytesávať mapu. Práve keď sme boli svedkami Milinej požiadavky uvoľniť z jej organizácie tých, ktorí nemohli vytesávať mapu pre ľudí, museli sme prepustiť tých z nášho druhu, ktorí nemohli tesať mapu pre delfínov, alebo veľryby. Títo členovia môžu vzostúpiť, ale chápu dôležitosť práce tvorcov mapy, pretože bez tvorcu mapy sa neudeje vzostup v období vzostupu daného druhu. Preto takíto členovia našich skupín ustúpili vo väčšom pochopení potreby vytesávania mapy, čo si to vyžaduje a ako slúži väčšiemu dobru celého nášho druhu.

Podstata našej reality

Naše skupiny tvorcov mapy obsahujú ostatné delfíny a veľryby s nižšími vibráciami a nižším stupňom zasvätenia. Rovnako ako organizácia, ktorú riadi Mila, každý pár delfínov alebo veľrýb s úplným vedomím, ktorým je niekedy samec a samica, niekedy dve samice alebo dva samce, udržuje väčší zväzok energie než 30 iných. Každá skupina sa rozhoduje vzostúpiť spolu v skupinových zasväteniach. Skupinové zasvätenia v rámci skúsenosti delfínov a veľrýb umožňujú vytesávať cestu v skupinových vzťahoch od rozdelenia po jednotu.


Tí, ktorí sú zapojení do Milinej organizácie sa stretávajú s mnohými ťažkosťami - s viacerými ťažkosťami než delfíny a veľryby v ich skupinových zasväteniach. Snáď to vyjadruje ako ďaleko sa ľudstvo vzdialilo od jednoty. Snáď to vyjadruje aj rozdiel v štýle nášho života, lebo bez rúk nám zostáva len veľmi jednoduchý život, ktorý sa vinie okolo narodenia, smrti, jedenia, párenia a tanca vzťahov vychádzajúcich zo vzájomnej lásky. Akokoľvek jednoducho môžu pôsobiť naše životy po fyzickej stránke, je medzi nami neustále telepatické spojenie a verbálna komunikácia zvukmi, ktoré nám umožňujú vzájomne sa chápať a vedome prežívať čas nášho spánku. Delfíny a veľryby sú vedomými spáčmi a svoje vzťahy prežívame na fyzickej aj nefyzickej úrovni, vďaka čomu neprežívame rozdelenie medzi telom a dušou. S veľkým smútkom sme pochopili rozdelenie a hrozný strach zo smrti, ktorý sa v ňom skrýva a ktoré pozná ľudstvo. My sa smrti nebojíme, pretože smrť chápeme ako prostý fyzický jav a že duch prejavujúci sa v danej inkarnácii sa často narodí v kŕdli skrze presne vybraných rodičov z rovnakej skupiny.


Pracujeme ruka v ruke so všetkými ostatnými kráľovstvami oceánu. Podporujeme tieto kráľovstvá v ich rozhodnutí vzostúpiť. Za to nám tieto kráľovstvá poskytujú výživu potrebnú na vzostup, čo často znamená konzumáciu primeranej časti kráľovstva tuniakov, alebo lososov. Ctíme si tuniaky aj lososy a hody sú kontaktom a radosťou pre všetky zúčastnené strany. Len v uplynulom storočí, keď ľudstvo začalo loviť tuniaky a lososy, sa natoľko vyčerpali zdroje našej potravy, že sa naše skupiny zmenšili celkovo o jednu tretinu. Je to preto, že ľudstvo si nectí kráľovstvá tuniakov a veľrýb, a ani im nevracia čchi.


Keď sa stýkame s tuniakmi a lososmi, dochádza ku spoločnému tancu energií. Tanec energií spôsobuje, že sa tuniaky a lososy reprodukujú v dostatočnom množstve, aby obnovili svoje kŕdle. Tým, že sa to deje, majú všetci dostatok.


Keď človek začal loviť tuniaky a lososy, nedochádzalo za to k poskytovaniu čchi, čo spôsobilo postupné zmenšovanie kŕdľov tuniakov a lososov. Z nedostatku nevyhnutného zdroja obživy sa následne naše skupiny rozhodli nedovoliť našim samiciam rozmnožovať sa každý rok. Takto sa časom znížil počet delfínov a veľrýb na celej Zemi o 33 percent.


Teraz to meníme. Zisťujeme, že Zem si žiada našu prítomnosť vo väčších množstvách, aby sme podporili jej vzostup. Ako odpoveď na našu ťažkú situáciu, Mila a jej milý Oa začali žehnať ryby na Havaji zakaždým keď jedli tuniaky, alebo lososy v sushi. Postupne bola v priebehu jedného roka uvoľnená karma medzi ľudstvom a kráľovstvom rýb. Mila a Oa naďalej poskytujú čchi všetkým kráľovstvám rýb, ktorými sa živí náš druh, čo umožňuje, že máme dostatok výživy. Následkom toho ryby kladú viac ikier a majú viac potomkov, čo je nutné kvôli rozrastaniu našej populácie. Možno sa i vy rozhodnete začať žehnať nielen ryby, ktoré konzumujete, ale tiež všetky zdroje potravín. Takto budete žehnať všetkým kráľovstvám a zaistíte, že všetky kráľovstvá poskytnú všetkým ostatným kráľovstvám dostatok zdrojov potravy na to aby mohli vzostúpiť.


Vzostup si vyžaduje určité zložky výživy. My sme v našej strave pridali k rybám malé množstvá chalúh. Našej meniacej sa stavbe kostí to dodáva isté minerály. V pravý čas a s rozvojom plne vedomej formy (tela) nebude potrebná konzumácia jedla. Takýto posun si vyžaduje telo, ktoré môže vytvárať všetky živiny potrebné na pokračovanie vzostupu a čistiť všetky odpady v recyklačnom systéme, v ktorom sa nič nevyhadzuje. My, tvorcovia mapy druhu veľrýb a delfínov sa usilujeme o tento typ fyzického tela z ďalšej fázy vzostupu. Z Mily a Ou sa prednedávnom stali vegetariáni, pretože pochopili, že zabitie ľubovoľného zvieraťa vytvára v tele hormón smrti. Keď sa hormón smrti dostane do tela spôsobí zvýšenie hladiny hormónu smrti v tele, čo má za následok odumieranie buniek a nie ich regeneráciu. Po dosiahnutí úplného vedomia to neslúži vzostupu ani telu vzostupujúceho, keďže telo s úplným vedomím prestáva vytvárať hormón smrti. Ale dovtedy potreba proteínov nutných pri vzostupe vyváži malé množstvo hormónu smrti konzumovaného s mŕtvym mäsom. Aj my dospievame k takémuto pochopeniu.


Nato príroda a konkrétne kráľovstvá tuniakov a lososov, vytvorila formu tuniakov a lososov, ktorí zvládli úplné vedomie a už neprodukujú hormón smrti. Pre tých z nás, ktorí majú úplné vedomie, je to jediná forma tuniakov a lososov, ktorú môžeme konzumovať, pretože pridávanie hormónu smrti do nášho tela by spôsobilo skĺznutie späť v zasväteniach. Takéto tuniaky a lososy sú ďaleko na šírom mori a nie v blízkosti kontinentov a dokonca ani pri ostrovoch. To zaručuje, že takéto tuniaky a lososy nebudú konzumovať ľudia, ktorí to nepotrebujú vzhľadom na ich úroveň vývoja. Lososy sa tiež učia reprodukovať v plytčinách oceánov.


Informujeme o tom, pretože príroda bude spolupracovať s každým druhom s úplným vedomím tak aby mu poskytla výživu nutnú pre vzostup. Mila a Oa vedia, že nastane čas keď ich práca prestane byť podriadená hektickému programu zloženého z cestovania, vyučovania a organizovania kolektívnych akcií a nastúpi obdobie budovania spoločenstva, v ktorom sa bude testovať a následne rozširovať medzi ostatných ľudí, vedomé poľnohospodárstvo. Predpokladáme, že nastane doba keď ľudstvo celkom upustí od súčasných metód poľnohospodárstva a osvojí si nové formy vzťahov ku všetkým kráľovstvám, vrátane tých, ktoré konzumuje aby si zachovalo telesné zdravie a pohodu.


Pravdou je, že jedného dňa v nie príliš vzdialenej budúcnosti, prežijú iba tie rastliny a zvieratá, ktoré sú ctené, pretože príroda postupne vyčerpáva všetku životnú silu zo všetkých druhov chovaných nevedomým spôsobom, ktorým sa riadi poľnohospodárstvo ľudí. Časom bude vaša úroda chorá a poľnohospodárske zvieratá zomrú. To prinúti ľudstvo zaujať nový vzťah ku všetkým iným druhom, pretože inak nebude mať čo jesť a zomrie od hladu.


Ľudia môžu teraz začať meniť spôsob ktorým sa chovajú k iným kráľovstvám. Snáď vysadíte záhradu a budete si ctiť všetky rastliny ktoré v nej vyrastú. Možno budete chovať kurčatá, jesť ich vajcia a žehnať im za to, že s vami zdielajú tanec života. Ak to budete robiť, objavíte rastliny, ktoré chutia lepšie než čokoľvek z regálov v obchode a vajcia, ktoré sú také chutné, že by ste nechceli iné. Mila na to prichádza na Havaji kde sú vajcia znášané voľne na dvoroch a záhradách vzostupujúcich Havajanov a ktoré sú mimoriadne výživné. Vajcia poskytujú špecifickú zložku výživy dôležitú pre vzostup, látku ktorá spôsobuje rast a regeneráciu. Pretože vajcia, podobne ako plody rastlín a stromov, sa jedia v dobe ich rastu.


My, delfíny a veľryby, získavame úžitok z vajec konzumáciou tehotných tuniakov, alebo lososov. Aj to je dôležité pre náš vzostup. Tuniaky a lososy preto poskytujú oveľa viac tehotných samíc z ich kŕdľov. Toto je zasa príklad toho ako bude príroda ochotne spolupracovať so všetkými vedomými vzostupujúcimi druhmi tak, že im poskytne všetko potrebné pre pokračovanie ich vzostupu. Hovorí to o jednote všetkých druhov, ktoré vedia, že ak umožnia vzostúpiť svojim bratom a sestrám s úplným vedomím, zaistí sa vzostup celku.

Strážcovia holografických záznamov

Delfíny a veľryby sú strážcami holografických záznamov Zeme. To znamená, že náš druh drží záznamy všetkých skúseností na Zemi od počiatku nášho tanca vo vašich oceánoch. Službou tejto úlohe sme zvládli ťažkú lekciu, lebo zachovávaním záznamov pre ľudský druh a keď ľudský druh stratil schopnosť rozumieť nám a rozprávať sa s nami, ľudstvo stratilo svoju vlastnú históriu. Nikdy viac už nebudeme udržiavať záznamy akéhokoľvek iného druhu. Toto je tiež dôvod prečo si ľudstvo nepamätá na svoju starobylú minulosť, keďže všetky záznamy boli uložené v delfínoch a veľrybách.


Vrátili sme všetky záznamy ľudskému druhu. Tieto záznamy sa teraz udržiavajú v chrámoch osadených siedmimi kmeňmi vzostupujúcich ľudí z celého sveta. Tento prenos umožnilo množstvo práce Mily a duševnej skupiny Riza, pretože sme nemohli niesť bolesť v týchto záznamoch a vzostúpiť. Lebo vidíte, ľudstvo upadlo do takej veľkej bolesti, ale necítilo ju. Nedokázali ste cítiť svoju vlastnú bolesť, pretože my sme udržiavali všetky záznamy potrebné na to aby ste pochopili bolesť v ktorej sa nachádzate. Náš druh to už nikdy viac neurobí.


Bez pochopenia svojej vlastnej bolesti ľudský druh pokračuje vo vzájomnom spôsobovaní bolesti v podobe násilia a vojen. V posledných storočiach ste začali spôsobovať bolesť nášmu druhu tým, že nás lovíte. Teraz neprotestujeme proti konzumácii našich tiel, ak sa tak deje v úcte a vo väčšom pochopení účelu, ktorému slúži takáto spotreba. Existujú indiánske kmene, ktoré jedia mäso z našich tiel v úcte. Toto bol aj prostriedok prostredníctvom ktorého sme mohli preniesť ľudské záznamy späť na ľudský druh a preto vznikol obojstranný súhlas.


Je zaujímavé, že zástancovia v ľudských telách protestovali proti túžbe jedného indiánskeho kmeňa jesť veľrybu, keď im ich vlastné vedenie povedalo, že je to nevyhnutné. Takéto vedenie prišlo od nášho druhu za účelom pomôcť pri prenose našich záznamov späť k ľudstvu. Našťastie vláda dovolila lov ako súčasť kmeňových tradícií a záznamy boli týmto spôsobom prenesené tak ako sme sa dohodli. Prosíme ochrancov nášho druhu aby pochopili prečo to bolo nutné a prestali tieto veci odsudzovať. Prosíme vás aj aby ste si vážili svojich červených bratov a sestry za to, že začuli naše volanie a reagovali naň.


Žiadame našich ľudských bratov a sestry aby si vzali späť svoje starodávne záznamy. Len keď pochopíte svoju vlastnú ľudskú históriu a plne jej odpustíte, budete môcť vzostúpiť. Takéto záznamy už neuchovávame my, ale iní ľudia, ktorí vzostupujú. Tieto záznamy budú poskytnuté na požiadanie, počas ciest v spánku, zástupcami v ľudských telách, ktorí spravujú tieto veci. Na týchto zástupcov dohliada duševná skupina Riza.

Zmena migrácie a vzťahov

Mnohé z našich migračných ciest sa menia. Do určitej miery je táto zmena dôsledkom toxického odpadu v blízkosti pobrežia, na ktorom žije ľudstvo. Takéto oceány sú príliš toxické na to aby mohli podporovať naše vzostupujúce telá a tak nachádzame nové a nezvyčajné miesta na pôrod a nezvyčajné migračné cesty. Aj toto je nevyhnutné a dúfame, že ľudský druh bude lepšie chápať čo vykonal a začne to v pravý čas naprávať.


Vyskytlo sa veľa ľudí, ktorí sa chceli s nami dostať do dôverného kontaktu. Ovšem že sme to dovolili a budeme v tom pokračovať kvôli podpore prebudenia ľudského druhu. Avšak žiadame našich ľudských druhov aby rešpektovali naše hranice. Objavili sa správy o útokoch niektorých príslušníkov nášho druhu. V skutku, ak prestúpite naše hranice alebo sa príliš priblížite k našim mladým, zabránime vám v interakcii. Naša mládež vzostupuje. Často sa rodia s oveľa vyššími frekvenciami než má skupina do ktorej patria. Malé a mladé telo sa učí ukotvovať dušu a pole, ktoré je veľmi veľké a vzostupuje. Interakcia s hustotou ľudskej energie trhá takéto krehké pole, čo niekedy spôsobí, že naši mladí ochorejú alebo zomrú. Preto ich mimoriadne chránime, keďže naši mladí podporujú Matku Zem v jej rozhodnutí vzostúpiť a preto sú veľmi dôležití pre celú Zem a pokračujúci vývoj nášho druhu.

História delfínov a veľrýb na Zemi

Ľudstvo nielenže stratilo svoju vlastnú históriu, ale nerozumie ani našej. Radi by sme venovali chvíľu vysvetleniu ako a prečo sme sa objavili na Zemi, aby ľudstvo lepšie pochopilo náš tanec. Kedysi veľmi dávno neboli na Zemi žiadne oceány. Oceány viseli vo forme ľadu vysoko v atmosfére a tvorili ochranný štít pred trvalým kozmickým žiarením pre suchozemské cicavce a ľudí. Ľadové štíty boli darom ľudí zo Síria, ktorí venovali čas a zdroje, prostredníctvom vedeckej pomoci, na to aby vliali do atmosféry Zeme dostatočné množstvo slanej vody a vytvorili štít. K tomuto došlo dávno pred osadením ľudstva na Zem pred zhruba 330 000 rokmi.


Tým, že Sírius pridal Zemi ľadové štíty, ovplyvnil teplotu na Zemi. Podobne ako v teráriu, z nerovnomerného rozdelenia teploty na Zemi, keď na póloch bola zima a na rovníku horúco, sa stalo 72 stupňov na celej Zemi. Tieto podmienky vytvárali na celej Zemi tropické prostredie, v ktorom mohli prosperovať všetky druhy rastlín, živočíchov a minerálov. Časom narástli svieže lesy okolo jazier, potokov, riek a horských vodopádov. Niektoré rieky a jazerá boli veľké ako malé oceány a boli pre náš druh miestom v ktorom sme na Zemi mohli žiť, rozmnožovať sa a vyvíjať.


Tieto jazerá a potoky boli sladkovodné. Oba naše druhy, to znamená delfíny a veľryby, boli na zemi prítomné vyše štyroch miliónov rokov, ale ako sladkovodné tvory. Preto sme boli svedkami dlhej histórie problémov na Zemi a uchovávame o tom všetky záznamy. Podobne ako je tomu dnes, pred vytvorení ľadových štítov, bola v blízkosti oboch pólov zmrznutá tundra a pri rovníku bujná vegetácia. Pred 330 000 rokmi náš druh žil vo veľkých sladkovodných masách pomerne blízko rovníka. Po tom čo začali pôsobiť ľadové štíty, vznikli vodné cesty do nových častí Zeme, ktoré nám umožnili migrovať viac na sever a juh než sme boli kedy predtým. Boli sme a vždy budeme vedomými ochrancami energetického toku Zeme a túto úlohu vykonávame od začiatku.


Zem bola tropickou krajinou. Pri uvedení červenej rasy pred zhruba 50 000 rokmi, vznikol kontakt medzi našim druhom a ľudstvom. Veľké bytosti, alebo duchovná elita vedome spolupracovala s naším druhom pri udržiavaní komplexného toku energie obklopujúceho Zem pri príprave na jej Vzostup. Bola to doba mieru a radosti medzi naším druhom a ľudstvom. Odrazu sa to skončilo po náhlom vymretí duchovnej elity. Po veľmi dlhú dobu nikto nevedel čo spôsobilo ich náhlu smrť v časovom rozpätí 14 dní. Teraz je už zrejmé, že ľudia z iných hviezdnych systémov ovplyvnili tok energie Zeme tak, že to týchto ľudí natoľko ohrozilo, až náhle zomreli.


Táto zmena toku energie ovplyvnila aj náš druh. Spolu s ľudstvom a predtým ako bolo ľudstvo na Zemi, sme aj my vyvinuli postup vzostupu. Počas skoro 50 000 rokov pred príchodom človeka na Zem, delfíny a veľryby vykonávali každých 3000 rokov jeden skupinový vzostup zhruba 1000 jedincov. Týmto sme postupne zvyšovali vibrácie Zeme, vyťahujúc ju z veľmi dlhej ľadovej doby vyvolanej Arktúranmi. Táto ľadová doba bola privodená vedeckou manipuláciou bez súhlasu nášho druhu a bez súhlasu celej Zeme. Na základe tejto interpretácie nesie Arktúr a humanoidný druh z neho obrovskú karmu. (Viac informácií nájdete v článku „Earth transits reign of the dark zo sekcie „Posolstvá od Veľkého centrálneho slnka“.)


Elektrická sila sa objavila v biosfére Zeme dávno pred vznikom vašich oceánov. Po zavedení elektrickej posvätnej geometrie na zemi prostredníctvom vedeckého zásahu ľudí, začal náš druh starnúť a zomierať a dĺžka nášho života sa neustále skracovala. Náš druh kedysi poznal život trvajúci 3000 rokov. Po zavedení elektrickej energie sa dĺžka nášho života postupne skrátila na menej než 500 rokov. To bolo však pred výbuchom prvých atómových bômb na Zemi. Nikto z nášho druhu nechápal prečo sa náš počet znižuje a prečo nemôžeme žiť tak dlho ako predtým. Vzostupy boli ohrozené. Vlastne natoľko ohrozené, že sme celkom prestali mať vzostupujúce skupiny. K tomuto došlo niekoľko tisíc rokov pred zvrhnutím týchto dvoch bômb a pred atómovým holokaustom Zeme zo strany Plejáďanov (asi pred 30 000 rokmi).


Vytvorenie našich oceánov zabíjalo náš druh po státisícoch. Náš druh bol sladkovodný. Neboli sme uspôsobení zvládnuť vysoký obsah soli, ktorá bola potrebná na udržanie vody v atmosfére vo forme ľadových štítov. Teraz už vieme, že práve ľudský zásah a trvalý výmenný obchod s veľkými blokmi kryštálov bol dôvodom prečo sa neudržali ľadové štíty, rozpadli sa a zaplavili Zem. Po zaplavení Zeme zostalo len niekoľko tisíc príslušníkov nášho druhu v sladkovodných jazerách a potokoch, ktoré boli dostatočne veľké na to aby sme prežili. Väčšina z našich predchádzajúcich vedomostí zomrela spolu s tými, ktorí zomreli kvôli vysokému obsahu soli. Pretože rovnako ako vo veľkých prívaloch vody zomreli ľudskí majstri, zomreli aj naši veľkí majstri.


Plejáďania neboli harmonickí. Boli aj sebeckí. Rozhodli, že by bolo príliš nákladné opravovať ľadové štíty a že Zem prosto nechajú tak ako je. Avšak v priebehu nasledujúcich niekoľkých tisícov rokov napĺňali oceány životom a to nášmu druhu poskytlo príležitosť znova prosperovať na Zemi. A tiež tu bola vytvorená dohoda, že druh delfínov a veľrýb bude uchovávať ľudské záznamy.


Plejáďania importovali 8 rôznych druhov delfínov a veľrýb, ktoré boli chované v nádržiach so slanou vodou na Plejádach. Na dvoch miestach na Zemi sa pred zhruba 36 000 rokmi experimentovalo s morským životom. Jedno takéto miesto je známe ako „Great Barrier Reef“ a druhým je Grand Kaňon v Spojených Štátoch. Všetok morský život na Zemi pochádza z týchto dvoch chovných nádrží, z ktorých vyšli všetky druhy, ktoré dokázali prosperovať a osídlili všetky oceány.


Z týchto ôsmich importovaných druhov delfínov a veľrýb len tri prežili a začali mutovať do všetkých odrôd morských delfínov a veľrýb v súčasnosti na Zemi inkarnovaných. Morské delfíny a veľryby neniesli starodávne záznamy Zeme, avšak časom boli komunikáciou medzi sladkovodnými a morskými druhmi delfínov a veľrýb prenesené všetky záznamy na všetky naše druhy v súčasnosti inkarnované.


My, rovnako ako naši ľudskí partneri, ktorí majú genetiku z Plejád, sme napoly elektrickí a napoly magnetickí. Tento energetický prúd bol prinesený na Zem aby podporil elektrickú biosféru, ktorá tu bola ukotvená pomocou vedeckého zákroku ľudí. Na druhej strane, naši sladkovodní partneri sú výlučne magnetickí. Pomocou výmeny informácií sme my, morské a čiastočne elektrické bytosti, vytvorili pri našom vzostupe cestu k výlučne magnetickej forme. Rovnako ako u ľudí, si aj u nášho druhu vyžaduje táto cesta stelesnenie 36 000 segmentov genetického materiálu a dosiahnutie stavu úplného vedomia. Podobne ako v prípade našich ľudských partnerov, nie všetky rody sú vhodné pre vzostup a od tohoto roku sú postupne vyraďované pri zrode našich mladých. Tie rody, ktoré nemôžu vzostúpiť, v nadchádzajúcom desaťročí vymrú, podobne ako tomu bude aj v prípade ľudí.

Náš účel dnes

Delfíny a veľryby sú predurčené byť strážcami holografických záznamov v ľubovoľnej realite konsenzov1 v ktorej existujeme. Pretože toto je náš účel tak sme začali, snáď oveľa lepšie než ľudský druh, rozumieť zložitým a náročným dejinám Zeme. Pri našom vzostupe uvoľňujeme aj všetky dejinné záznamy Zeme, aby všetky ostatné druhy na Zemi mohli uvoľniť svoju karmu a prestúpiť myšlienkovú formu, ktorá spôsobila ich skúsenosť. Vážime si Milu za prepis tejto informácie z analýzy Veľkého centrálneho slnka, vďaka čomu väčší počet ľudí môže začať rozumieť dávnejšej histórii Zeme. (Viac informácií nájdete v sekcii „Great Central Sun Transmissions“ na www stránke http://www.ascendpress.org.)


Tým, že žijeme na Zemi v slanej vode, sme oveľa lepšie než ľudstvo chránení pred žiarením, ktoré dňom i nocou bombarduje atmosféru Zeme. Soľ v oceánoch pôsobí ako bariéra, ktorá pohlcuje 90% žiarenia. Iste, ľudia si stavajú obydlia, ktoré tiež pohltia väčšinu žiarenia zo slnka, ale nie žiarenie, ktoré pochádza zväčša z vášho vesmíru. Snáď práve vesmírne žiarenie najviac pustoší genetický materiál a je ďalším faktorom, ktorý prispieva k úpadku ľudského vedomia od prvotného osídlenia vášho druhu na Zemi. V dôsledku toho sme my ako druh nestratili vedomie až do takej veľkej miery ako ľudstvo. Túto skutočnosť dosvedčujú snáď veľké počty príslušníkov nášho druhu, ktorí za posledné mesiace dosiahli stav úplného vedomia.

 
Mila sa naučila transmutovať vesmírne žiarenie pomocou aplikácie nových tónov stvorenia na jej pole a telo. Obdivujeme jej statočné srdce a nezlomnosť, hoci určite musela zápasiť. Boli sme svedkami toho, že minulý rok takmer zomrela kvôli škodlivým útokom vychádzúcim z jej vlastnej organizácie. Bolo pre nás skutočne smutné byť toho svedkami, avšak ukazuje to nášmu druhu škodlivú povahu ľudského nevedomia. Nevedomie priemerného človeka radšej zničí tých, ktorí vzostupujú než by sa samé zmenilo. Až tak veľmi ľudia lipnú na ich obvyklom tanci.


Zo snahy pochopiť čo sa stalo s našimi ľudskými bratmi a sestrami, sa na prelome storočia mnohé delfínie a veľrybie duše rozhodli inkarnovať do ľudského tela. Celkove vyše 100 000 našich duší vzalo na seba ľudskú podobu s nádejou, že v ľudskom tele vzostúpia a potom sa spoja s naším druhom. Z týchto 100 000 duší sme sa spojili s menej než 2000 ľuďmi, ktorých duša vychádza z delfínov a veľrýb. Zostáva aby sme sa skontaktovali s 98 000 neznámych ľudí, ktorí majú pôvod medzi delfínmi a veľrybami. Práve z tohoto dôvodu sme sa s Milou dohodli na tejto sérii článkov v nádeji, že sa spojíme s tými dušami, ktoré sa statočne rozhodli opustiť tanec delfínieho a veľrybieho bytia a zakúsiť ľudský tanec.


Aký má zmysel vziať a seba ľudskú podobu? S väčším pochopením toho, že ľudia musia vzostúpiť a že ak žiadni ľudia nevzostúpia, nebudú môcť vzostúpiť ani ostatné druhy na Zemi, sme sa rozhodli uľahčiť ľudský vývoj prostredníctvom aktívnej voľby inkarnovať sa do ľudského tela. Ak je niekto súčasťou celku, robí všetko čo musí aby zaistil, že celok môže pokračovať v existencii a vyvíjať sa.


A tak žiadame všetkých, ktorí čítajú tieto materiály: choďte dovnútra. Pochádzate z delfínieho a veľrybieho tela? Pociťujete príťažlivosť k nášmu druhu a prajete si plávať a byť s nami? Poďte a a pobesedujte si s nami teraz prosto tak, že otvoríte svoje srdce a dovolíte nám spojiť sa s vami. Možno ste boli stratení a osamelí a nevedeli ste prečo. Náš druh vždy poznal spoločenstvo. Je ťažké opustiť spoločenstvo a vojsť do rozdelenia, ktoré je vlastné tancu ľudí. Milovaní, radujte sa s nami!


Vítame aj spoločenstvo tých, ktorí nie sú z nášho druhu. Vážime si vaše rozhodnutie vzostúpiť. Ctíme si ochotu tvorcov mapy brodiť sa ťažkými chvíľami, aby ste vykrajovali mapu po ktorej budú môcť ísť vaši ľudskí blížni. V ľudskej podobe sú veľké a nepríjemné clony, oveľa väčšie než v našom živote. Podporme využitie nášho sonaru na odokrytie clôn, ktoré vás obklopujú, aby ste jasnejšie mohli vnímať vašu pravdu. Túto možnosť ponúkame každému človeku, ktorý o to požiada a podporiť váš vzostup je naším darom.

Dar sonaru

Náš sonar je mimoriadny dar, ktorý nám vynikajúco umožňuje pomáhať Zemi. Náš sonar dokáže rozsekať husté oblasti uviaznutej energie na povrchu Zeme a umožní, že sa znovu rozhýbe. Na našich migračných cestách často plávame podľa potrieb Zeme a čistíme lepkavosť a hustotu, aby sa aj ona dostala z bolestí. Aj vy ľudia môžete začať preháňať vašim poľom tóny sonaru. Ak to budete robiť, pomôžete pri očiste krajiny na ktorej sídlite, alebo kam cestujete na cestách. Tóny nášho sonaru vám tiež pomôžu pri odhŕňaní závojov ilúzie, ktoré vás obklopujú, takže budete môcť jasnejšie vidieť ďalší krok na neustávajúcej ceste vzostupu.


Mila experimentovala so sonarom. Naozaj, jej ľudským telom s úplným vedomím môže bez problémov prechádzať približne 90 percent tónov, ktoré používame a sú vlastné sonaru. Zostrojila most v Svetelnom jazyku, počnúc všetkými duálnymi tónmi a klenúci sa cez troj a štvortóny neustále mocnejúcich sonarových vibrácií. V mozgu sa nachádza žľaza, ktorá umožňuje tvorbu sonaru a jeho trvalé využívanie podľa potrieb poľa človeka v každej fáze vzostupu. Podľa ľudskej mapy vzostupu, táto žľaza začína rásť pri zasvätení 3000. Táto žľaza dovoľuje vysielať vysoké a nepočuteľné tóny celým poľom človeka, hlavne v okolí tela. Takéto tóny prerážajú cez hustotu vašej reality a ďalším ľuďom umožňujú prebudiť sa do ich pravdy a potreby vzostúpiť.


Mnohí sa zaujímajú o skúšanie sonaru vašou armádou. Áno, takéto zariadenia ubližujú našim poliam. Avšak vyvíjame alternatívny sonar, ktorého výsledkom je ochrana nášho poľa pred takýmito zariadeniami, čo nám umožňuje pokračovať vo vývoji a nebyť ovplyvnení takýmito vecami. Pri vzostupe bytosť presiahne hustotu vibrácií. Sonar používaný armádou generuje veľmi hustú a čiastočne elektrickú frekvenciu. Elektrické frekvencie sú zanechávané tým viac, čím ďalej jedinec vzostupuje, vďaka čomu sa vznáša nad takýmito fyzickými vibráciami. Ak sa niekto vznáša nad takýmito vibráciami, prestávajú ovplyvňovať pole aj telo. Takto sa Mila naučila existovať vo zvýšenej hustote a elektrickej povahe vašich miest. Nachádza sa dostatočne vysoko nad takýmito vibráciami, takže keď ňou prechádzajú, nemajú na ňu vôbec žiadny účinok. Ak to platí v jej prípade, potom to môže platiť aj pre nás aj vás. Nutný je len náš aj váš neustály vzostup.


A tak vás žiadame netrápiť sa nad týmito vecami. V príhodnú dobu zostanú len tí ľudia, ktorí prejdú do jednoty. Ostatní zahynú. Vibrácia Zeme sa zvyšuje a vzostupuje rýchlejšie než sama predpokladala. Drahí, čas veľkej očisty je na dosah a jedine touto očistou sa vyriešia všetky ľudské tance a zavŕši sa všetka karma privodená za 50 000 rokov vašej histórie na Zemi. Po vyčistení všetkej karmy sa skutočne vynorí nová éra, éra v ktorej delfíny, veľryby, ľudia a ostatné druhy budú môcť žiť spolu v zhode, radosti, mieri a jednote. A my sa rozhodne tešíme na túto dobu. Urobme pre to všetko čo sa dá, HO!

Prechod k súcitu

My, príslušníci kráľovstiev delfínov a veľrýb, sa učíme tolerovať. Už sa viac nehneváme na našich ľudských bratov a sestry za ukrutnosti ľudského tanca. Z našich vlastných, púhych 2000 duší v ľudských telách, sme pochopili aké ťažké je byť človekom. Možnože bez tohoto pochopenia by sme vás stále odsudzovali. Teraz môžeme úprimne povedať, že prestávame súdiť, pretože stav bytia v ktorom sa nachádza bežný človek je veľmi smutný, veľmi izolovaný, strašný a mechanický. Sme naplnení súcitom k našim ľudským bratom a sestrám a odpúšťame vám za celý tanec vašej histórie. A teraz vás prosíme aby ste šli dovnútra, vzostúpili a urobili to isté - odpustite svojim predkom.


Čím ďalej vzostúpite, tým viac tónov súcitu budete stelesňovať a vyžarovať. Práve tóny súcitu umožňujú jedincovi dostať sa do tanca jednoty so všetkými druhmi. Mila sa dostala do vibrácie súcitu v minulom roku a v dôsledku toho sa stále zväčšuje jej skúsenosť trvalého spojenia s prírodou. A sme svedkami stále sa zväčšujúcej radosti v jej živote. Ak môže takýto stav dosiahnuť Mila, tak ho môže dosiahnuť oveľa viac ľudí. A tak vás pozývame do tanca. Žiadame vás o rozhodnutie vzostúpiť a pokračujúci vzostup až pokým sa nestane vašim základom súcit.


So súcitom ako základom začne jedinec chápať všetky tance, ktoré sú. Práve v bezpodmienečnom uznaní všetkého života sa život stáva pokojnou riekou vedúcou ku každej fáze pokračujúceho vývoja. Súcit ako základ sa nemá podceňovať, pretože mení samotnú zásadu vnímania seba samého. Platí to pre človeka, delfína aj veľrybu. Lebo aj keď sme nestratili vedomie ako naši ľudskí bratia a sestry, upadli sme do odsudzovania. Odsudzovanie bolo dôsledkom elektrického prúdu prevládajúceho na Zemi a v ľudských záznamoch, ktoré sme niesli.


Po vrátení záznamov ľudstvu sa v našom druhu objavil stav neodsudzovania. Po nedávnom ukončení funkcie elektrickej posvätnej geometrie v poli zemského glóbu, sa náš druh dostal do stavu súcitu. Súcit sa z nášho druhu vytratil po nástupe elektrickej energie. Prečo? Drahí bratia a sestry, v našej sladkovodnej podobe sme magnetickí. Elektrická energia v magnetickom systéme vytvára hanbu a hanba sa transformuje do myšlienkových foriem odsudzovania, obviňovania, ponižovania, povyšovania, podriadenosti a pod. Aj my (aj sladkovodné druhy), sme upadli do takýchto myšlienkových foriem a boli sme do nich vtiahnutí výkyvmi zmien v biosfére Zeme spôsobenými vedeckým zásahom ľudí.


Zem je očisťovaná od elektrického prúdu. Oceány vášho sveta už obsahujú o 30 percent menej elektriny než pred púhymi šiestimi mesiacmi. V nadchádzajúcej dekáde bude existovať tak malé množstvo elektriny, že energetický zdroj na ktorý sa ľudia spoliehajú, nebude fungovať. Snáď to dodá ľuďom odvahu vyvinúť iné prostriedky energie, ktoré podporujú a pomáhajú Zemi vo vývoji a podporujú tok jej energie.


Nemáme nič proti vašej technike. Vidíme ako táto technika umožnila rozširovanie informácií prostredníctvom nášho kanála, Mily. Avšak chceli by sme upozorniť na to, že náš druh nepotrebuje takúto techniku, keďže telepaticky a v spánku neustále komunikujeme s ostatnými a so všetkými ostatnými druhmi na Zemi a na všetkých dimenziách s ktorými je Zem spriaznená, vrátane Veľkého centrálneho slnka. Snáď ty ako náš vzostupujúci brat a sestra odokryješ takéto schopnosti, ani ty už viac nebudeš potrebovať takúto techniku na to aby si zostal v kontakte. A my vidíme, že ľudský druh je takto nasmerovaný. Skutočne je nakreslená mapa, ktorá počas menej než ôsmich generácií povedie ľudský druh od nevedomia k úplnému vedomiu. To znamená, že po roku 2050 sa budú všetci rodiť s úplným vedomím a budú mať geneticky vrodené všetky schopnosti potrebné na komunikáciu s ostatnými druhmi a dimenziami. Pre celú zem to ukončí tanec nevedomia. A náš druh sa na tento čas skutočne teší.


Prosíme vás aby ste neľutovali tých, ktorí jednoducho vymrú. Smrťou nezomrú ani neprestanú existovať. Takíto ľudia budú pokračovať v tanci v budúcich generáciách ako žijúci predkovia. Požehnanie úplného vedomia budú prežívať v budúcich generáciách. S pochopením, že pri smrti nie je nič stratené, môže jedinec prekročiť strach zo smrti a túžbu viesť ostatných po jeho ceste vzostupu. Do takej miery ako vediete iných, do takej miery nevzostúpite. Aj my sme to pochopili a prestali sme viesť našich ľudských bratov a sestry. Z tohoto dôvodu sme kompletne vrátili holografické záznamy vašich dejín.

Tentokrát vás zdravíme aloha. Aloha sa premieňa na nádhernú melódiu, ktorú vám budeme spievať ak sa naladíte a budete počúvať. Vyzývame vás spojiť sa s nami a nechať nás pomôcť vám našou múdrosťou vo vašom vývoji. Vážime si vás, náš spoluvzostupujúci druh známy ako ľudská rasa. Kiež sa znovu naučíme žiť ako JEDEN.


Kým budeme spolu komunikovať nabudúce, Namaste

Kráľovstvá delfínov a veľrýb

 

 

PS: Tých, ktorí cítia volanie, pozývame na Konklávu majstrov, ktorú organizujú naše kanály na Maui v októbri tohoto roku. Koniec októbra je časom kedy Matka Zem zavŕši zasvätenie 3000 vo fyzickej rovine a zasvätenie 3500 v nefyzickej rovine. Spoluvzostupujúci ľudia sú vyzývaní na stretnutie a uvoľnenie zvyšnej karmy vojen vo vašich dejinách na Zemi. Po úspešnom vykonaní tohoto bude na Zemi zaručený mier. Náš druh často navštevuje Havaj pri rodení mláďat a na našich migračných cestách. Robíme tak aby sme podporili srdcovú čakru Zeme, ktorá sa nachádza na Havajských ostrovoch. Budeme vám pomáhať z mora, aby sme zaručili úspech vášho snaženia počas tejto udalosti.

Vysvetlivky

1. Realita konsenzov


Pozrite sa na obraz. Čo je na obraze? Pozerajte sa pozorne a snažte sa zachytiť všetko čo na ňom je.


Vaše vnímanie obrazu je ovplyvnené vaším dohodnutým obrazom (vašou interpretáciou toho čo vidíte a prežívate). Je to podmienené kultúrou. Spoločný, všeobecný dohodnutý obraz sa nazýva „realita konsenzov“.


Realita konsenzov vystupuje do popredia vtedy keď iní súhlasia s našimi dominantnými dohodnutými obrazmi a všetci zabúdame, že sa zapodievame len našimi natrénovanými interpretáciami a nie so samotnou realitou. Dokonca aj keď iní zdieľajú naše dohodnuté obrazy a súhlasia s našimi interpretáciami, to z nich ešte stále nerobí realitu. Znamená to len, že sa my všetci delíme o tú istú ilúziu. (Preložené podľa článku Steven Liebowitz: Consensus Reality.

http://www.innerself.com/Creating_Realities/Consensus_Reality.htm)

 

 

Zdroj: http://vzestup.webpark.cz/karen/ca_dol1.htm

Domovská stránka: SSOA