DOBRO A ZLO A CESTA K SOUCITU

 

Natálie z Jednoho Zdroje a Matka Tereza prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

 

11. října 2001

 

Drahý milovaný vzestupující člověče,

 
 

Matka Tereza je první, kdo sdílí své myšlenky ohledně soucitu v souvislosti s nedávnou travestií nad New Yorkem. Ačkoli Matka Tereza nevzestoupila do další dimenze, dosáhla ve svém životě vývojové úrovně Bodhisattvy. Výsledkem toho způsob myšlení Matky Terezy, založený na soucitu, je globálním způsobem myšlení, který byl jejím životem ukotven, což krásně znázorňuje soucit v akci.

 
 

Žádný kanál nepřidává své vlastní myšlenky a zkušenosti do vyjádřeného psaného materiálu. Mila se v posledních týdnech dopracovala ve svém těle k vibraci Plného Vědomí. Její jasnozření a zkušenosti jsou v tomto prvním článku smíchány s myšlenkami Matky Terezy. Je nemožné zcela oddělit kanál od duše, která si přeje prostupovat tímto kanálem. Avšak z našeho bodu pohledu nebyly nikdy duše a forma navrženy pro to, aby byly oddělené; byly navrženy k tomu, aby byly spolupracujícími partnery v tvůrčím spolu-vyjadřování tkvícím v tanci života.

 
 

Lidský druh je multidimenzionálním plavidlem pro duši, aby zakoušela a vyjadřovala myšlenku. To byl vždycky účel lidského tance – umožnit duši zakoušet formu a tímto zakoušením se učit, růst, vyvíjet se a nakonec vzestoupit formu, když tato forma přestává být důležitou pro zakoušení duše. Při vzestupu se duše a forma stávají JEDNÍM. Toho se dosáhne prosáknutím duše, při němž se duše postupně vsakuje do buněčné struktury a rozvodné sítě, dokud – po velmi dlouhé době – nevypadá forma jako polo-hmotná. Pokračující prosakování duše postupuje tak dlouho, dokud forma prostě úplně neopustí fyzický tanec, kdy se duše a forma stávají JEDNÍM.

 
 

Cílem Mily a jejího milovaného Oy je dosáhnout toho v tomto životě. Předpokládá se, že mohou být nejmladšími vzestoupenými mistry v celém jejich rodu s věkem pro vzestup 100 let nebo méně; neboť všichni ostatní vzestoupili v pozdější části dlouhé existence na fyzické rovině v 1500 letech nebo více.

 
 

Smyslem tohoto článku je prozkoumat mnoho duchovních představ spoluprací mezi dušemi, které vzestoupily lidskou formu v minulosti – Mily a Natálie. Každá z těchto duší toho má mnoho co říci lidstvu o určitém předmětu, který byl její „specializací“ na duchovní cestě. Podobně, jako je soucit oblastí Matky Terezy, která jím byla nejvíce obdařena v jeho vyjadřování jako vzestupující mistr, každý, kdo si vybral hovořit, bude sdílet své určité zření, moudrost, naučené lekce a lekce k poučení pro všechny v lidské formě, kteří se o to zajímají.

 
 

Namaste

 
 

Natálie z Jednoho Zdroje

 

 

DOBRO A ZLO A CESTA K SOUCITU

 
 

Teď je to měsíc od data zdánlivé travestie neboli „zlé“ události, která se stala nad New Yorkem. Lidstvo se zpolarizovalo s mnoha lidmi na Západě, kteří vnímají ty, kteří jsou na Východě, jako zlo. Východ se na oplátku zpolarizoval a sešlo se mnoho takových, kteří skandují „smrt Americe!“. Ti na Západě skandují, ale ne tak veřejně. „smrt těm, kteří za to můžou“. Taková je podstata polarity, při níž se extrémy vyjadřují zároveň. Stejnou měrou, jakou jeden pól dává najevo „smrt těm, kteří za to můžou“, musí se druhým pólem vyjadřovat „smrt Americe“. Taková je podstata energie, která vždy bude vyjadřovat sebe samu ve stejném množství v každém specifickém způsobu myšlení.

 

Co má člověk na duchovní cestě dělat pod těmito okolnostmi; podporovat Východ nebo podporovat Západ? Ať už tak, nebo onak, člověk vyrovnává sílu svého vzestupujícího způsobu myšlení s jedním ze dvou pólů, čímž zhoršuje tento problém, protože více energie pak musí zrodit kvůli rovnováhy protikladný pól. Když ti, kteří vzestupují v USA skandují „odplatu těm, kteří za to můžou“, pak tito lidé najdou stejně velkou energii, která vstupuje do popředí jako protikladná polarita „svatou válku Americe“. To vytvoří více terorizmu, než když se člověk prostě nepřidá vůbec k žádné straně a zvolí si nevyrovnávat se s žádným z těchto dvou pólů.

 

Polarita je asi nejhůře pochopitelná v omezení současného lidského způsobu myšlení. V polaritě musí být vyjádřeny všechny strany každého způsobu myšlení. Každé trvání na jedné straně způsobí stejně pevné stanovisko na straně druhé. Z tohoto důvodu ti, kteří si přejí zakázat „zbraně“ ve Spojených státech, budou vyvozovat rovnocenné stanovisko pro odvrácenou stranu mince, neboli ty, kteří budou chtít dovolit volný prodej zbraní. Ti, kteří se staví proti cigaretám, najdou rovnocenný postoj na druhé straně pólu pro jejich používání. Možná z tohoto důvodu je prodej cigaret stále vysoký, protože již bylo vynaloženo tolik energie v souvislosti s proti-cigaretovými kampaněmi, že to jako odpověď a rovnováha na to, vyvolalo zvýšené užívání cigaret. Stejně to platí pro proti-drogové kampaně; více energie vynaložené pro tuto polaritu způsobu myšlení vyvolá na druhé straně rovnocenný způsob myšlení a skutečně způsobuje zvýšené užívání drog místo původního cíle užívání drog snížit.

 
 

Co dělat, co dělat, jak by řekl Rosareo? Rosareo je mužský protějšek Natálie, ukotvený v poli Milina milovaného Oy. Postavit se pro to nebo pro ono není správné. Někdy je postavení se na jednu stranu jedním ze způsobů, jakým přicházejí hlavní změny v civilizaci. Skutečně, netrval Gandhi na něčem, aby časem vyhrál nezávislost pro Indii od britské pravomoci? Avšak stala se tam bitva, o níž mnozí nevěděli. Tato bitva málem několikrát zabila Gandhiho dlouho před tím, než byl zavražděn. Proč? On soustředil tuto bitvu tak, aby bylo zraněno méně lidí, díky čemuž se stal slabý a mnohokrát byl nemocný. Avšak Gandhi v tomto záměru uspěl a nenásilnými demonstracemi srazil Brity na kolena. To je příklad zhoupnutí polarity způsobu myšlení, které vyvolává změnu.

 

Jak takové zhoupnutí vyvolává změnu? Tanec polarity se houpe z jednoho extrému do druhého. Po dlouhou dobu byla Indie známá útiskem britského dominia. Gandhi vytlačil pól z britského dominia do svobody a nezávislosti. Toho se docílilo, když se Indové hromadně soustředili na svobodu a nezávislost, což vytlačilo pól z jednoho extrému do druhého. Kdyby se všichni v Anglii soustředili stejnou měrou na udržení si dominia nad Indií, mohli protitlak odrazit a vůbec žádná změna by se neodehrála. Ne každý v Anglii měl náhled ohledně toho, zda by měla či neměla být Indie nezávislá a díky tomu, že se nepřiklonili k žádné straně, uspěli Indové ve svém cíli svobody opačnou polaritou jejich národa díky tomu, že byli silnější z těch dvou způsobů myšlení.

 
 

Po dlouhou dobu bylo mnoho bojů mezi demonstranty a britskou armádou. Mnoho lidí zemřelo. Ale Indové pokračovali se svým soustředěním se na svobodu, dokud tato energie nebyla silnější než protikladné britské vlastnictví země, což vrhlo polaritu z extrému tlaku do extrému svobody. Soustředění se zde bylo klíčem. Když člověk setrvává v soustředění se a když se spojí mnoho lidí se stejným soustředěním se, mohou obrátit póly z jednoho extrému do druhého v každém lidském tanci. Co se týče těch, kteří vzestupují, zamýšlení vzestupovat má vliv na nekončící obracení pólů v podporování jedincova vzestupu. Při zamýšlení světového míru se člověk svým soustředěním přidává ke způsobu myšlení světového míru a jakmile tento způsob myšlení získá dostatečnou sílu, bude výsledkem zastavená palba.

 

Země vyhrála svou svobodu z temna, právě když Gandhi vytvořil dostatečné soustředění se na svobodu Indie. Země se zpolarizovala proti temnu. Následovala bitva za bitvou pro nefyzickou nadvládu, což nepřetržitě zuřilo celé minulé desetiletí. Většina v lidské formě si není vědoma těchto bojů, protože se vyskytují v dimenzích, které neznají lidský kontakt před smrtí Velkých Mistrů před nějakými 42.000 lety. Země pokračovala v soustředění se na svobodu, dokud nevytlačila polaritu nadvlády do jejího protikladu nezávislosti a dokud nevyhrála. Pro Zemi to nebylo o nic snazší, než pro Gandhiho nebo Indy.

 

 

 

UKOTVENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU VE FYZICKÉM

 
 

Aby se přetlačila polarita z války do míru, je třeba, aby bylo více soustředění se na mír, než na válku. Když ti, kteří vzestupují, pokračují v zaměření se na mír, válka teroristů, která vypukla, bude muset v pravý čas přestat a lidstvo bude opět dotlačeno do polarity míru. A to vyžaduje, aby se každý, kdo vzestupuje, soustředil každý den na světový mír. Zveme každého, aby zamýšlel světový mír při každodenní meditaci nebo na svých procházkách do přírody nebo když jede do a z práce. Toto soustředění se s dostatečnou silou vzestupujících polí v pravý čas vytlačí polaritu z války do míru.

 
 

Člověk se však nesmí nechat chytit do pastí médií, přejících si dotlačit lidi, aby se postavili na stranu Východu nebo Západu. Člověk si musí udržovat střed a prostě se nestavět na ničí stranu. Jak se toho dosáhne? Jedním ze způsobů je prostě stranit se médií, která jsou navržena, aby programovala ty, kteří je sledují ať tak, či onak. Při nedávné Intenzitě mezi těmi, kteří jsou v naší skupině kanálů v programu Skupinového Mistrovství, se poukazovalo na to, že televize používá vibrace antihmoty, aby udržovala lidi v dogma. Dogma sídlí ve vibracích antihmoty a je to tato vibrace, která zrychluje jednu polaritu, aby se udržovala v extrému, který pak vyvolává protichůdnou polaritu, aby byla také v extrému kvůli rovnováhy.

 
 

Ve vzestupujícím poli antihmota vypaluje díry v hmotě. Zabývání se televizí proto vypaluje díry skrze buněčnou strukturu, a když se jí člověk zabývá hodně, bude podobný děravému řešetu, které ztratí více energie, než může udržet. Když je přítomno dostatečné množství děr, nebude člověk vůbec schopný vzestupovat, protože bude ztrácet více chi, než kolik může udržet a může dokonce upadnout ve vibraci a iniciaci. Noviny, časopisy a další typy médií dělají totéž, člověk se zabývá skupinou energií, která je založena na antihmotě. Iniciáti závislí na televizi, kteří jsou v programu Mily a Oy, si pak zvolili vyhodit televizi a noviny ve větším porozumění jejich škodlivosti na jejich pole na opakující se bázi.

 
 

Stranění se médiím také pomáhá vzestupujícím iniciátům v soustředění se na světový mír. Ještě nejste mimo nebezpečí, neboli jinými slovy mimo možnost III. Světové války, milovaní a to je důvod, proč na to poukazujeme. Pouze tehdy, až zcela ustane palba, můžeme říci, že lidská civilizace překročila potřebu válčit. To se ještě mnoho let nestane, protože Země sama vidí, že útoky na Střední Východ mohou být podobné podstaty, jako ve Vietnamu. Avšak nekončící soustředění se na světový mír tomu zamezí více a více na celé Zemi kvůli stavění se za mír a v pravý čas a s dostatečným soustředěním se na to, pomůžete v otočení pólů z války do míru a podaří se váš cíl světového míru.

 

 

 

PODSTATA ANTIKRISTA

 
 

Měli jsme iniciáty, kteří se ptali, zda ti ze Středního Východu, kteří vyvolali tuto událost, jsou antikristi. Pro vás, kteří jste si zvolili přečíst si všechny naše materiály, je koncept antikrista definován na mnoha místech. Kvůli přehledu s vámi budeme sdílet, co podle naší zkušenosti antikrist je. Antikrist je ztracená duše; ta, která nemá žádný zdroj, a proto takříkajíc žádné vedení shora. Takové duše jsou obvykle rozbité a oddělené a často rozbité v určitém způsobu myšlení. Některé duše antikrista budou vězet v myšlenkové formě dogma, včetně dogma, které se vynořilo na povrch v pozici Západu proti Východu „smrt těm, kteří za to můžou“ nebo Východu proti Západu „smrt Americe“. Takové duše jsou rozbity v podobném způsobu myšlení extrémní polarity, a proto vězí v takových vibracích. Ti, kteří se spojují s takovými dušemi, mají podobný způsob myšlení.

 
 

Nicméně jsou duše antikrista, které jsou tak velké, že mohou být považovány za Boha Bohyni, protože jsou z vyšších dimenzí Všeho, Co Je. Tyto duše antikrista jsou zrovna tak ztracené, jako ty menší rozbité, vězící v lidském dogma. Tyto duše nezřídka sestoupily na Zemi a vedly ji způsobem, který nepodporoval její vývoj. Země nedávno vytvořila pro tyto duše sousloví „falešní bohové“. Někteří falešní bohové pochází z jiného stvoření, známého jako Plejády, což je stvoření, které je z minulosti. Někteří falešní bohové jsou výsledkem falešného zásahu duší, které se staly ztracenými tak dávno, že to nemůže být měřeno časem, jaký znáte. Někteří falešní bozi byli výsledkem neúplných vzestupů, které se staly dávno v historii Země, a které zanechaly rozbité kousky duše. (Pro detailnější informace o falešných bozích a historii Země se podívejte do sekce Sdělení Velkého Centrálního Slunce.) Ve všech případech mohly být tyto duše považovány za antikristy, protože antikrist je definován jako duše bez zdroje nebo jako duše, která se oddělila od větší části sebe samé, neboli od „domova“.

 
 

A co lidští hráči této události, prezident USA, vojenské síly na Středním Východě nebo ti, kteří byli chyceni, kvůli travestie nad New Yorkem? Je někdo z nich nebo všichni antikristem? Lidé se dávno oddělili od svého zdroje. Většina lidí nemá vůbec žádné spojení s duší, oduševňující formu, s výjimkou spánku. Výsledkem toho a díky nedostatku komunikace se svou duší, může být považován lidský druh za ztracený. Proto by člověk mohl také prohlásit, že celé lidstvo je podstaty antikrista, na základě definice antikrista, který je ztracený nebo oddělený od svého zdroje nebo duše. Jenže taková definice by byla použitelná pro většinu lidí, a proto by se neměla omezovat na mocné z USA nebo Středního Východu.

 
 

Je antikrist zlý? Není žádné dobro nebo zlo. Mnozí to slyšeli již dříve a asi v polaritě tance ve vašem lidském světě je to těžké pochopit. Duše, které jsou ztracené, jednají jedním způsobem. Někdy ze strachu kolem sebe mlátí a vzájemně si ubližují. Někdy se ze strachu spiknou, aby jim zůstala nadvláda neboli moc nad takovými místy, jako je Země. Tyto ztracené duše jsou natolik zmatené, že nedovedou chápat, kam půjdou, když Země uspěje se vzestupem a to takové duše tlačí do většího teroru. Kromě velkého teroru tyto duše zápasí se Zemí při její volbě vzestupovat a pokouší se zpozdit ji nebo zabránit jejímu úspěchu.

 
 

Nezkoušela Země uklidnit tyto duše a ukázat jim jejich budoucnost? Ano, ale pokaždé se na oplátku shledala roztříštěnou a po přiměřené době a dostatečném množství porážek, se rozhodla pokusit se vzdělávat takové duše, zatímco se staly natolik ztracenými, že bylo nemožné je vzdělávat nebo jinými slovy nemohly se učit a růst. V tom je pointa, že duše se stává natolik rozbitou, že přestává být schopná vyvíjet se. Všichni falešní bozi vstoupili do tohoto stavu. Každý z nich byl v nedávných měsících navrácen ke svému zdroji původu. Při opětovném sjednocení mezi rozbitou duší a jejím zdrojem je příležitost růstu. Tato příležitost přichází procesem známým jako přepracování (= přeobsazení).

 
 

Při přeobsazení je ztracená nebo rozbitá duše pojata svým zdrojem. Pak je zbavena všech záznamů ze všech zkušeností, které se staly v průběhu doby od bodu, kdy se duše stala rozbitou. Jsou zproštěny nejen rozbitou duší, ale také jejím zdrojem. Pokud duše zapříčiňovala druhým bolest, zakouší také bolest druhých. Proces přeobsazování asi víc, než kterýkoli jiný, učí duše soucitu, protože pouze bolestí, kterou někdo pocítí, se může naučit, že nemá ubližovat druhým, protože to zraňuje. Když je zakoušena bolest a je-li zakoušena dostatečná bolest, učí se duše už nikdy neničit.

 
 

Riza jednou Mile řekla, že její iniciační přepracovávání po dlouhé době, kdy sama byla antikristem, bylo nejbolestnější zkušeností, kterou kdy měla, a že by to nikdy neměla zapomenout. Protože zakoušela každé stvoření, které zničila a bolest, kterou způsobila druhým a plakala a plakala a plakala pro to, co bylo cítit eóny věků. Jenže se z přepracování naučila nikdy více ničit. Taková je základní lekce pro duši, obklopující stvoření a ničení, aby se naučila, že nemůže ničit druhé, bez zničení sebe sama a že ničení jakéhokoli druhu je pro duši bolestivé zakoušet.

 

 

 

ROZBITÍ PŘI TRAUMATU

 
 

Lidé nejsou nepodobní duši. Často se pouze při zakoušení bolestného tance člověk učí soucitu. Když někdo nezažije takové obtíže, jak to může přímo pochopit? A tady vidíme složitost rozdílů mezi Východem a Západem. Východ často existuje ve válce trhající národy. Tyto národy znají bombardování a incidenty, které se neodlišují od travestie v New Yorku, ale které se objevují znovu a znovu a znovu. Ztratili svého milovaného a mají svědky tisíců podrcených lidí v sutinách budov následkem bombardování a teroristických útoků. Plakali za ty, kteří zemřeli a pokračovali dál. Ve srovnání s tím v USA měli málo takových zážitků. Jak někdo může pochopit, jaké je to žít ve válečné oblasti, když v ní není? O co snazší je vnutit válku druhým, když člověk takovou věc přímo nezažije?

 
 

V USA a Evropě je málo lidí, kteří pamatují II. Světovou válku nebo Vietnam. Ti, kteří to pamatují, si pravděpodobně nepřejí už nikdy vidět takový tanec znovu, tak bolestivé to bylo. Lidé se lámou pod velkou travestií. Mnoho těch, kteří přežili zážitky z Vietnamu, jsou často mírně „vyšinutí“ nebo jsou pokládáni za „trochu pomatené“ podle současných lidských standardů. Proč? Při rozbíjení zakoušení zde bylo více méně stálé ničení pole a DNA. Toto ničení se však může obrátit při volbě vzestupovat.

 
 

Dokonce i ti, kteří žijí nedaleko události v New Yorku, se rozbili kvůli této zkušenosti. Při rozbití je zde časově zakódovaná vzpomínka původního incidentu, která nikdy neodejde, protože je zaznamenána v DNA každého člověka, který byl přítomným svědkem události, a protože jsou lidé holografičtí, v celém lidském druhu. Avšak je to nejnebezpečnější pro ty, kteří jsou přímými svědky nebo zakusili takovou událost nebo válku. To je důvod, proč lidé z válkou roztrhaných oblastí často mají noční můry nebo si jako ve zlém snu pamatují na zvuky helikoptér nebo přelétajících letadel nebo zvuky střílejících zbraní nebo raket. Tyto vzpomínky pocházejí z genetické paměti teroru války.

 
 

U těch, kteří vzestupují, může být jakékoli zranění z takového incidentu vyléčeno. Vy, kteří jste poblíž New Yorku a stále cítíte vnitřní rozbití, nebo vy, kteří jste z větší dáli, ale cítíte se rozbití z tohoto incidentu nebo se cítíte být rozbití z dřívějšího zakoušení války nebo traumatu jakéhokoli druhu, věnujte chvíli tomu, abyste šli do tohoto zranění. Seďte potichu se zavřenýma očima. Přejete-li si to, hrajte si nějakou lehkou hudbu nebo zapalte svíčky. Uklidněte se nebo se přikryjte plyšovou přikrývkou. A pak to znova prožijte, dělejte to jenom se záměrem uvolnit a vymazat tuto zkušenost navždy z vaší paměti. Základ incidentu v New Yorku nebo jiné travestie podobného druhu bude nespočetnými dědičnými zakoušeními paralelní podstaty. Umožněte i těmto vyplout na povrch a uvolnit je, milovaný. Přitom může být vyléčeno rozbití spolu s jinými podobnými rozbitími duše a formy ve vašem rodu.

 
 

To je asi největší dar vzestupu – schopnost překračovat. Překračování je způsob výmazu, při němž jsou uvolňovány záznamy určitého incidentu, aby byly pochopeny duší a zdrojem a pak úplně vymazány z formy. Při výmazu to vypadá, jako by se incident nikdy nestal a člověk může opět vstoupit do svého centra a stavu míru. Duše si pamatuje takovou zkušenost, a proto nikdy nezapomene, ale naučí se lekci vězící za touto zkušeností a při tomto poučení, může být tento zážitek vymazán z genetického zakódovaní formy.

 

 

KOMPLIKOVANÁ BOLEST

 
 

Hlavní lekcí války je bolest a ta, která ubližuje druhým, způsobuje bolest a pokud je člověku samému ublíženo, také vstupuje do stavu bolesti. Taky existuje bolest z žalu nad ztrátou milovaného kvůli válce nebo tragédií, jako byl ten nedávný incident nad New Yorkem. Dovolte všem chvílím, kdy jste truchlili nad ztrátou druhého ve svém rodu, aby také vypluly na povrch, zvláště pokud jste nyní ztratili někoho, kdo byl milován ve vašem životním tanci. Přitom můžete začít úplně překračovat vibraci žalu a opět se vrátit do radosti.

 
 

Cesta k soucitu není snadná. Cesta k soucitu vyžaduje, aby člověk cítil a aby cítil do hloubky, nejen pro bolest, kterou způsobil druhým, ale pro bolest zakoušenou v jeho vlastním životním tanci nebo v tanci rodového zakoušení. Tato bolest je velká a komplikovaná, podobně jako komplikovaná zlomenina kosti. Když člověk vstupuje do bolesti z přítomnosti, vyvolává to veškerou podobnou bolest z minulosti, komplikující bolest v někdy zdánlivě velké utrpení.

 
 

Po dobu více než 38.000 let většina rodů nevzestupovala. Vzestup navozuje čištění utřením veškeré rodové bolesti. Člověk má 38.000 let (152.000 lidských let) bolesti ke zpracování ve volbě vzestupovat, milovaný a miliony životů, které skončily v žalu, nemoci, travestii, zničení, utrpení, ztrátě a tak dále. Člověk nebude zpracovávat mnoho bolesti najednou, protože ta je kolem pole podobně jako slupky kolem cibule. Avšak vzestupem může být jedna slupka v čase zpracována a přitom člověk postupně stoupá k novému základu vnitřního míru a radosti.

 
 

Jak dlouho taková věc trvá – vymazat veškerou rodovou bolest? Mila a Oa vzestupují přes deset let. Minulý rok byl těžký, ale základ se procesem posunul z žalu k jednotě. To vyžaduje pro všechny záměry a úmysly dosažení Plného vědomí (ztělesnění 36.000 řetězců DNA), aby bylo lze plně se posunout za žal a bolest. Nicméně člověk zjistí, že bolest je největší v počátečních stupních vzestupu a stává se stále méně převládající v pozdějších stupních vzestupu, směřujícím k Plnému vědomí. Mila sama plakala pro to, co vypadalo jako čtyři celé roky v jejím raném vzestupu ke 3000 řetězcům. Po 3000 byla hluboká bolest a žal mnohem menší s jen periodickými chvílemi hluboké úzkosti a bolesti z částečně bolestivé karmické paměti.

 

 

 

TANEC ZLOSTI

 
 

Bolest není jedinou reakcí vzestupu vzestupujících lidí. Zlost je také částí vibrací, které obklopují každé lidské pole. Hněv je často pro vzestupující iniciáty obtížnější emocí pro vypořádání se s ní, protože ve vaší civilizaci je příliš mnoho tabu proti vyjadřování zlosti. A přesto musí být zlost procítěna kvůli uvolnění, milovaný. Jděte do bolesti, uvolněte ji podobně jako sopka, stoupající a vybuchující z vrcholku vaší hlavy! Nejen, že se budete cítit lépe, ale také asi vyjádříte, co jste potřebovali vyjádřit po mnoho životů vašeho rodu.

 
 

Mnozí cítí větší zlost výsledkem zkušenosti v New Yorku. Jiní lidé z ještě jiných oblastí mohou cítit velkou zlost kvůli odlišným incidentům, poblíž nichž žili. Zlost je přirozenou odezvou na jakékoli ublížení a skutečně každá travestie je ublížením ve velkém měřítku. Je-li člověk poblíž takového incidentu nebo se jej dotkla ztráta někoho, kdo tam žil, bude vztek exponenciální. JAK SE OPOVAŽUJÍ? To může člověk cítit. Není to špatně, milovaný, protože to je přirozená odezva na každé ublížení. Vstupte do ublížení a umožněte mu vyléčit se a vymazat se.

 
 

Kolika vašim předkům bylo stejným způsobem ublíženo? Kolik vašich předků bylo slovně nebo fyzicky zprzněno, popraveno, zastrašováno, traumatizováno, rozpitváno, umučeno, neprávem uvězněno atd.? Umožněte všem předkům, kteří nikdy neměli povoleno vyjádřit svůj vztek, aby to udělali teď! A vy nejenže zpracujete tento hněv, ale budete se zároveň cítit lépe.

 
 

Hněv je nejkomplikovanější kvůli zapletení lidského druhu. Když člověk cítí zlost jiného, cítí se, jakoby zabil druhého nebo jakoby druhému ublížil. Když člověk cítí svou vlastní zlost, hovoří svou pravdu a zaujme stanovisko. Vidíte rozdíl? Člověk může použít uzemnění k Matce Zemi, aby se dostal z těch energií, které jsou druhých, a pak s tímto výběrem zpracovat zlost nebo bolest, která je pouze jeho vlastní.

 

 

 
 

UZEMNĚNÍ A PŘIPOJENÍ K ELEMENTŮM

1. Seďte potichu se zavřenýma očima, nejlépe na židli s nohama nezkříženýma a dotýkajícími se země. Zhluboka dýchejte. (Jemná hudba, svíčky, kadidlo a ztlumená světla mohou také pomoci.)

2. Představte si spojení k Auroře Země (slunce uvnitř Země, které jasně září a je známé jako polární záře). Přiveďte energii z Aurory vzhůru přes chodidla, do nohou, trupem a formou a polem. Můžete si představit tóny Světelného jazyka v krásných pastelových barvách, které koupou vaše pole, jak je Aurora naplněna Světelným jazykem. To je element ohně. Umožněte ohni, aby spálil to, co není vaše vlastní energie.

3. Přestavte si vzduch z oblohy, který sestupuje a odfoukává to, co není vaše vlastní. To je element vzduchu a vzduch pouze neposkytuje kyslík a životní sílu, kterou člověk potřebuje kvůli vzestupu, ale pomáhá s vytlačováním z jedincovy přítomnosti všeho, co již nadále neslouží jeho cestě vzestupu.

4. Představte si zleva element vody. Umožněte vodě, aby smyla to, co již dále neslouží, včetně bolesti nebo zlosti, kterou můžete cítit. Krev je taky ve vaší krvi. Dovolte vodě sobě vnější, aby se spojila s vodou sobě vnitřní a pocítíte vzájemné propojení a vzájemnou souvislost vaší formy se všemi formami na Zemi.

5. Představte si zprava element Země. Dovolte Zemi vyčistit vaše pole uzemněním zpět do Aurory všeho, co neslouží. Podobně, jako bahenní koupel, která pohlcuje jedy, umožňuje Země pohltit váš jedovatý způsob myšlení bolesti, zlosti nebo strachu, který uvolňujete.

 
6. Umožněte všem elementům připojit vás teď k většímu tělu, které je větší, než vy, jako lidská forma. Jste částí Země. Jste částí Boha Bohyně Všeho, Co Je. Dovolte JÁ JSEM a Zdroji, jehož jste částí, aby sestoupil a koupal vás nyní ve vibracích a lásce vaší vlastní duše.

Když doděláte tohle jednoduché cvičení, zjistíte, že zlost nebo bolest nebo strach, které patřily jiným, jsou rozptýleny elementy Země. Přitom teď můžete cítit, co cítíte jako člověk v této chvíli historie a zpracováváte pouze své vlastní emoce.

 

Mnoho lidí přesunuje emoce na druhé, což je forma nevědomé manipulace. V současné době zostřeného trauma to potřebuje mnoho lidí, kvůli rozbití v zakoušení. V nouzi lidé hledají druhé, aby si z nich vzali chi a uložili si u nich svou bolest. Milovaný, jak se mohou tací lidé učit, když necítí svou vlastní bolest? Dovolte jim cítit a možná to spustí jejich vlastní probouzení a tanec vývoje.

 

 

 

NALEZENÍ SOUCITU V TANCI

 
 

Jak může člověk nalézt soucit s pachateli? Ó, to je obtížné, ale ne nemožné. Často se spustí chování antikrista. Neudeřily ve svém strachu také Spojené státy, bombardující domnělá teroristická místa? To je vzor antikrista. Ti, kteří jsou na Východě, také udeřili na Spojené státy napadením a zničením New Yorského Obchodního centra. Proto, co se stalo? Co se stalo, že to způsobilo, aby se Střední východ cítil tak ustrašeně, že tímto způsobem udeřil na Spojené státy a Západ?

 
 

Asi nikdy nebudeme znát skutečnou příčinu. Možná je příčinou policie Středního východu ve Spojených státech, nebo je to možná postavení CIA nebo FBI nebo jiných tajných organizací nebo možná něco, co souvisí s tajnou vládou. V každém případě se stalo něco, co způsobilo, že se Střední východ cítí tak bázlivý, tak zastrašený, že tato okolnost z jejich bodu pohledu ospravedlnila rozbití New Yorského Obchodního centra. Člověk nikdy nebude znát skutečné detaily, avšak kdyby znal, pak by možná pochopil.

 
 

Člověk možná může porozumět důvodům odplaty Spojených států. Nicméně pochopte, že oboje bylo způsobeno stejným souborem okolností, něčím, co zastrašovalo lidi, aby jednali. Je jeden soubor okolností spravedlivý a jiný ne? Milovaný, teror je teror, bez ohledu na příčinu. Kdo je k posuzování teroru? A co terorizuje jednoho, nemusí terorizovat druhého.

 

Při nedávném výletu do Austrálie četli Mila a Oa dokumenty od skupiny australských novinářů, kteří jeli do Afghánistánu a domů poslali tajné fotografie. Milovaný, Afghánci hladoví! Nemají žádné domovy a žijí v sutinách, jak válka trhá národ, který se ještě musí přestavět. Ženám je pod současným režimem zakázáno pracovat a musí si zakrývat obličej. Mnohé z těchto žen byly kdysi profesionálky, které pracovaly v nemocnicích, sociálních službách nebo byly součástí univerzit. Tyto ženy bez manželů jsou vyhnány na ulice, aby žebraly. Fotografie pořízené tajnými reportéry z Austrálie ukázaly ženy s dětmi, žebrající na ulicích s hlavami zcela zakrytími silnými klobouky. Jejich útoky jsou pláčem o pomoc, milovaný! Je to křik z ohromného teroru a bolesti.

 

V nedávných letech viděli lidé ze Západu lidi v útisku, dostatečném útisku, aby zastřelili cizince nebo spolužáky na vysoké škole. Co se stalo takovému jedinci, který byl v takovém stavu útisku, že si zvolil zastřelit druhého? Asi – podobně, jako pod okolnostmi Středního východu – člověk nikdy neví, protože by musel být mezi těmito jedinci, aby to pochopil. Možná, že něco způsobilo, že se tito jedinci rozštěpili natolik, že se zbláznili útiskem a pak si ze své pomatenosti zvolili zabít druhého nebo skupinu ostatních lidí. A není to to, co se stalo v New Yorku, milovaný? Něco utiskovalo Východ, že učinil takovou akci?

 
 

A co ten nespokojený zaměstnanec, který zastřelil svého šéfa nebo spolupracovníky? Nehrál se tento scénář na různých místech na celém světě? Co si takový zaměstnanec myslel? Nebyli jaksi na místě tak velké skleslosti a útisku, že cítili, že jediné řešení by byla smrt, smrt toho, kdo je ohrožoval a možná smrt jich samých sebevraždou? Jaké bylo myšlení takových lidí? Proč byli tak utiskováni? Asi vstoupili do formy šílenství a v útisku ze šílenosti vypadala volba zabít jako jediný vhodný čin.

 
 

Válka roztrhala místa vytvořená formou šílenství, protože zničení není pouze fyzické, ale také nefyzické, milovaný. Zničení nad New Yorkem bylo jak fyzické, tak nefyzické. V aurickém poli Země byla trhlina za trhlinou na více, než 1000 místech mezi New Yorkem a Bostonem, které se Země nedávno snažila opravit. Tyto trhliny a díry také trhají pole těch lidí, kteří poblíž nich žijí. Opravdu ti, kteří jsou ve vztahu k SSOA (Spiritual School Of Ascension = Duchovní škola vzestupu) a kteří žijí podél východního pobřeží, byli roztržení a rozbití pole způsobilo natolik nerovnováhu, že to vytvořilo panické záchvaty, bezesné noci a pocit, že se dusí, jsou trhaní nebo že umírají.

 
 

Je-li to tak z pouze jedné travestie, co se stane polím těm národů, které jsou roztrhané válkou? Nerovnováha pole způsobuje šílenství, milovaný. Možná, že šílenství těchto národů, je výsledkem takového pustošení fyzické a nefyzické podstaty. A z takového šílenství se projevil teroristický čin nad New Yorkem.

 
 

Země se snaží zhojit trhliny a díry ve všech oblastech potrhaných válkou, včetně New Yorku a Středního východu. Většina takových oblastí má více, než jednu událost, která se zde v průběhu doby podobným způsobem stala. Střední východ byl zamořen válkami v 18-ti různých údobích historie v době před 10.000 až 36.000 lety. Jak jsou všechny vrstvy karmy z těchto oblastí uvolněny, bude pole Země opraveno, jak budou pole takových lidí pobývat na těchto místech. Člověk také může požádat o pomoc s opravou těchto oblastí během času snění a pod vedením Země. To se stane během několika krátkých týdnů, milovaný.

 
 

Kolik se jedincových vlastních předků zbláznilo a páchalo takové zločiny? Jděte do svého nitra, milovaný, a uvidíte a my odhadujeme, že jich bude více, než si jste vědomi. Při vyšetřování vaší vlastní historie pravděpodobně pochopíte. V pochopení může člověk soucítit s pachatelem, protože člověk uvidí, jak se druzí mohou trápit na takových místech, kde páchali daný zločin, protože zločin se jevil být jediným řešením vnitřního teroru a šílenství, které existovalo v nitru.

 

 

 

POSTOJ SOUCITU

 
 

Někdo si může pomyslet, „Ó, já jsem normální, nikdy bych neudělal takovou věc – spáchat teroristický čin“. Dobrá, vy byste to možná neudělali, ale vaši předci ano. Pointa tohoto cvičení je, jít do sebe a pochopit a neposuzovat. Je to pochopení, které umožňuje neposuzovat a nalézt střední cestu, v níž může být člověk neutrální vůči všem věcem. V nestrannosti může člověk říci, „Rozumím. Mnoho mých předků bylo šílených v útisku a udělali podobné věci. Mám soucit, protože šílený stav bytí je pochopený z osobního a přímého předkova zážitku.“

 
 

Soucit je stav bytí, v němž je láska pro všechny ostatní. Ve stavu soucitu by měl mít člověk lásku pro teroristy, lásku pro ty, kteří žijí v takových válkou potrhaných a hrozných okolnostech a lásku pro oběti, které ztratily své životy v tom letadle nebo ve zničených věžích. Člověk by také měl mít lásku pro ty, kteří mohou za ty, kteří zůstali truchlící nad ztrátou svých milovaných, spolu s hasiči a policisty, kteří se zranili nebo zabili ve snaze zachránit ten den. Měl by mít lásku pro všechny poškozené, bez ohledu na roli.

 

Těžko? Možná. Když člověk dosahuje jednoty, je takový soucit přirozenou cestou bytí. Protože člověk chápe, že lidská forma je natolik omezená, že pro každý genetický balíček je předepsána role. Ti, kteří skončili své životy jako teroristé, se narodili, aby splnili takovou roli. Ti, kteří zemřeli ve zhroucených věžích nebo jako hasiči nebo policisté, zachraňující celý den, ti se také narodili, aby splnili takovou úlohu.

 
 

Jak to může být? V lidském tanci není svobodná vůle? Lidský tanec je tak omezený, milovaný, že nemůže jít jinou cestou, než jaké jsou genetické dispozice formy od narození, pokud si člověk nezvolí vzestupovat. Vzestupem může člověk upravit genetiku a tím upravit genetickou dispozici, která způsobuje určitý osud v jeho tanci. Tento osud půjde při volbě vzestupovat ze smrti ke vzestupu.

 
 

Když ti lidé neměli žádnou volbu, jakou roli budou hrát, kdo je vinen? Nikdo není vinen, milovaný. Avšak Mila zaujala postoj, že tento lidský tanec se musí změnit a mít příležitost změnit se vývojem. Vývojem se mohou stáhnout i rodové linie a genetiky, které by způsobily budoucí teroristy nebo znovu zrozené Hitlery, což dovoluje, aby svítalo na nový den lidské civilizace. Nový úsvit se objeví, jakmile všichni lidé vzájemně vstoupí do stavu jednoty, protože ve stavu jednoty budou mít všichni soucit a ze soucitu člověk nebude hledat, jak ze strachu ublížit nebo zničit druhého. To se stane, až již strach nebude součástí lidského tance; lidská forma vzestupem překročí vibrace strachu, hněvu, bolesti, žalu, utrpení, spolu se smrtí, nemocí a deformací.

 

 

PARALELNÍ ŽIVOTY

 
 

Soucit se naučí zkušeností. Člověk nezakouší takové věci jen v minulosti, ale také v přítomnosti ve svém paralelním (souběžném) životním tanci. Ke každé zkušenosti je jiná, která se objevila v paralelním životě. Co se týče těch v New Yorku, na fyzické rovině byli někteří při tomto incidentu zabiti, někteří byli na palubě letadla, které bylo uneseno, někteří byli sami únosci a někteří ztratili své milované. Ještě jiní pomáhali jako policisté nebo hasiči, z nichž také mnoho zemřelo při pokusu o záchranu ostatních.

 
 

V paralelním životě byl incident s obrácenou polaritou a ti, kteří zemřeli, přežili a ti, kteří přežili, zemřeli. Na ještě jiné paralelní rovině byl incident jen částečně úspěšný a zničila se jen jedna věž. Na jiné paralelní rovině se incident vůbec nestal, protože osádka a pasažéři se vzbouřili a únoscům zmařili jejich misi. Na ještě jiné rovině zařízení použité k únosu, bylo odchyceno na kontrole na letišti a žádné nože nebo perořízky nebyly dostupné pro stažení letadla. Taková je podstata paralelního životního tance; všechny póly musí být vyjádřeny, aby zůstala rovnováha energie obklopující lidskou formu a pole.

 
 

Člověk může jít do svých paralelních životů jako vzestupující bytost a vidět, co se stalo. Zemřeli jste při incidentu na paralelní rovině? Ztratili jste milovaného? Snažili jste se zachránit ostatní jako hasič nebo policista a zemřeli jste? Přežili jste, ale byli jste zraněni? Odrazili jste tuto událost zastavením únosců? Pro ty, kteří žijí poblíž New Yorku a blíže tomuto incidentu je více možných paralelních životů, které jsou propleteny s touto travestií, než si člověk může představit. Proto byl tento zážitek tak rozrušující, nejen pro ty, kteří si to neuvědomují a asi nevzestupují, ale také pro vzestupující iniciáty podél severovýchodního pobřeží Spojených států.

 
 

Protože všechny polarity musí být vyjádřeny, někteří z vás, kteří čtete tento materiál, jste možná v paralelním životě byli únosci nebo jste byli teroristy pro nějaký jiný incident, který se odehrál poblíž místa, kde žijete. Můžete vidět, že zakoušíte mnohem více, než si ve fyzickém myslíte a můžete toto pochopení použít k pomoci s překročením i způsobu myšlení, tvořícího takový zážitek v lidském tanci. Jakmile dostatečné množství lidí překročí způsob myšlení terorismu nebo válčení, zmizí takové zkušenosti hromadně z lidského vyjádření.

 

Práce čištění takových vzorů začíná s vámi, vzestupujícími iniciáty. Máte větší moc, než si myslíte. Když mohl Gandhi usměrnit Indii, aby dosáhla své svobody, můžete říci, že není mimo schopnost jednoho člověka přinést velkou změnu. A skutečně to je pravda. V této době vzestupu je změna, která je možná, exponenciální. Co se požaduje po vzestupujících iniciátech, je volba překračovat, volba překročit vnitřního ničitele, část sebe sama, která by chtěla zničit vás samé nebo druhé jakýmkoli způsobem. To je to, co se odrazilo při incidentu nad New Yorkem možná více, než si všichni byli vědomi, ničitel se vynořil napovrch natolik, že všichni v lidské formě si mohou zvolit překračovat.

 

 

 

ODPUŠTĚNÍ

 

Jak člověk překračuje? Člověk překračuje odpuštěním. Jak člověk odpouští? Jak člověk odpouští ostatním, kteří mu ublížili nebo poškodili jeho formu nebo přinesli utrpení do jeho života? Mila zjistila, že odpuštění přichází pochopením. Při pochopení, jak její předci ničili nebo si škodili, došla k pochopení, proč jeden člověk ubližuje druhému. Při tomto pochopení zásadní emocionální příčiny se Mila naučila, že může snáze odpouštět.

 
 

Co se týče těch, kteří zakusili trauma nad New Yorkem, jsou miliony a miliony jiných lidí, kteří zakusili rovnocenné trauma méně publikovaným způsobem. Tito lidé byli zdánlivě oběťmi krvesmilstva nebo sexuální sprostoty rodičů jejich formy. Sprostí rodiče, učitelé nebo spolužáci emocionálně traumatizují mnoho lidí. Mnoho lidí je sprostých na jiné, včetně jejich vlastních dětí ze strachu, zmatku nebo zklamání. Mnoho lidí bojuje, aby skoncovali s dluhy a zaplatili účty nebo našli milujícího partnera nebo překročili nemoc, zabíjející formu. A co s těmito lidmi?

 

Odpuštění je odpuštěním, ať už je nad publikovaným incidentem, či nikoli. Tito lidé mohou jít do sebe a zkoumat svůj vlastní rod. Neměl rod jedince, který byl sexuálně obětován, také obtěžované své vlastní děti v minulých životech? Neměl dítě, které bylo zneužíváno a nezneužíval své vlastní děti nebo rodiče později v životě? Není frustrující být dospělým, který je odpovědný za skoncování s obtížemi dluhů a není to pro dítě těžké pochopit? Člověk přichází k odpuštění zakoušením podobných situací, které učí jedince chápat.

 
 

Takové pochopení vyžaduje fyzické zakoušení těchto okolností. Člověk může získat výhodu zkoumáním záznamů svého vlastního rodu, abych pochopil. V každém člověku je houf předků, kteří se datují od doby před více než 50.000 pozemskými lety historie (200.000 lidských let). Je to více životů, než si člověk dokáže představit a jedincův vlastní rod už všechno tak říkajíc udělal.

 
 

Člověk byl prostitutkou a pasákem; byl homosexuálem a byl normální; pronásledoval společenství homosexuálů a sám byl pronásledován za své sexuální záliby; byl každé národnosti; také několikrát pronásledoval určité bezmocné národy a stejně tak byl pronásledován; byl zdravý a byl chabý; byl bezdomovcem na ulici žebrajícím o přežití; také chodil okolo takových žebráků s odporem; byl na válečných polích a vyhrál i prohrál; byl generálem nebo poručíkem a byl i vojákem udržujícím linii; byl zraněn ve válce nebo při nehodě a pak žil život zmrzačení; narodil se mrzákem a stal se placenou atrakcí v cirkuse; zakusil každou nemoc, kterou člověk zná; byl také zničen v nukleárním vyhlazení spolu se Zemí.

 
 

Člověk byl vším, milovaný. Při pronesení do přítomnosti jedincových rodových záznamů, může tento jedinec přijít k pochopení toho, co vnímá jako neodpustitelné druhým a zvolí si odpustit – odpustit pochopením. Odpuštění je vědomá volba. Odpuštění je také aktivním postojem. Odpuštění se nikdy nestane bez jedincovy vůle; člověk si musí zvolit odpustit.

 
 

Když si člověk zvolí odpustit a není toho schopný, vytvoří situaci, kdy pak může pochopit a potom v pochopení může odpustit. To Mila zjišťovala pokaždé znovu a znovu v jejím tanci vzestupu. Těm, které vnímala jako zradivší jí v tanci s temnem v její vlastní škole, nakonec bylo odpuštěno, když viděla větší představu a v této větší představě viděla, jak i oni byli pouze loutkami pro vyšší úroveň temna při ovládání neboli nadvládou nad všemi věcmi. Při manipulaci neměli studenti ve skutečnosti opravdu žádnou volbu. Když to Mila viděla, mohla odpustit.

 

 

 

VYUŽITÍ ODPUŠTĚNÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

 
 

Život je zrcadlo. Není tu jediná věc, kterou by k sobě nějaký člověk přitahoval, aby nezrcadlila nevědomou část jeho samého. Když člověk přitahuje sprostého partnera, je sprostý na paralelní rovině reality a byl sprostý ve svých minulých životech. Když člověk integruje hrubé nevědomí sebe sama a odpouští hrubým předkům, změní se buď hrubý partner, nebo jej opustí nebo možná si tento člověk ze své vlastní vůle zvolí opustit jej sám. Odpuštění je klíčem k takovým změnám a to všechno je odpuštění sobě.

 

Proč je to odpuštění sobě? Protože člověk je a byl každou věcí a je člověkem všech věcí. Na paralelní rovině je člověk právě všemi, které posuzuje nebo shledává odpornými ve fyzickém. Mimoto byl vším a dělal vše ve svých minulých životech, včetně něčeho podobného, jako byla teroristická akce nad New Yorkem. Člověk musí odpustit sobě a odpustit svým vlastním předkům a pak se toto odpuštění může rozšířit vně k ostatním bez podobného vyjádření ve formě.

 
 

Proto může člověk používat svůj život jako denní zrcadlo. Co vidí kolem sebe a nelíbí se mu to? Hledejte uvnitř sebe podobná vyjádření ve svém rodu nebo svém paralelním životě a odpouštějte. Co vidíte kolem a posuzujete to? Hledejte uvnitř sebe podobná vyjádření ve svém rodu nebo svém paralelním životě a odpouštějte. Co vidíte kolem sebe, co vám způsobuje zlost nebo touhu být k někomu násilný nebo někomu ublížit? Hledejte uvnitř sebe podobná vyjádření ve svém rodu nebo svém paralelním životě a odpouštějte. Není to kolem vás, milovaný, ačkoli někdy to vypadá, že ano. To je jeden velký závoj iluze, který obklopuje lidský tanec a asi je to i nejdůležitější věc k překročení pro ty, kteří jsou na cestě vzestupu.

 
 

Odpuštění rozpouští všechny emocionální reakce. Následování odpuštění a uvolnění karmických vzorů mezi předky, šéfem, který vás provokuje, nebude mít vůbec žádný vliv. Rodič, který člověka otravuje bude jen mírně znervózňující následující odpuštění, odpuštění sobě. Přítel, který jedince zrazuje je pouze zrcadlem pro všechna údobí, kdy jedincův rod zrazoval ostatní. Odpusťte takovému předkovi a odpustíte příteli a možná se již nebudete cítit tak zrazenými.

 
 

Je to pocit zrady, který staví do boje jednoho člověka nebo jednu skupinu lidí proti druhé. Zrada je ve skutečnosti přelud. Zrada je zradou pouze proto, že člověk vidí jen polovinu příčiny a důsledku, který je důsledkem. Když člověk vidí příčinu toho, proč byl tak a tak zrazen v tomto životě, také by měl vidět, že zradil tak a tak v minulosti. Člověk prostě zakouší důsledek své vlastní příčiny, třebaže jde o příčinu v minulosti. Neexistuje důsledek, jenž by neměl příčinu a není nic, co člověk zakouší teď, aby to nějak nezpůsobil k zakoušení druhým v minulosti.

 
 

Existuje tu jedna výjimka a ta je známa jako karmická manipulace. Karma může být poslána na někoho jiného nebo rod někoho jiného a pak bude člověk žít, aby zakoušel vinu druhého. Karmické manipulace se při vzestupu vrací a tento posun se stal částí plánu k Bodhisattvě. Avšak člověk může také jednoduše zamýšlet vrátit jakoukoli a veškerou karmu, která není jeho vlastní, ke zdroji původu a posbírat karmu, za níž je odpovědný on nebo jeho rod. Přitom bude mít přítomnu veškerou karmu v každém stupni vzestupu, aby se zaručil úplný vzestup. Protože pouze tehdy, kdy je uvolněna všechna karma jedincova rodu, může být vzestup kompletní.

 

 

 

KARMA A INCIDENT NAD NEW YORKEM

 
 

S tímto pochopením prozkoumejme incident nad New Yorkem. Země a její vláda spolu s karmickými výbory prohlásila tento incident částečně za karmu a částečně za manipulaci temna. Tato manipulace je výsledkem karmy přidané do New Yorku, která umožnila situaci podobnou válce při zdejším zřícení budov.

 
 

Půda New Yorku nikdy v minulosti nepoznala válku. New York byl centrem pro exekuci otroků od Annanuki. Když se populace otroků stala příliš velkou a ohrožovala nadvládu Annanuki, byli tito otroci po stovkách až tisících zabíjeni. New York a oblast Chicaga proto udržuje karmu v zemi podobnější více Auschwitzu než válečné oblasti. Někdy byli otroci utopeni, někdy zaživa pohřbeni a někdy zaživa upáleni. New York proto nenese karmu patřící k válčení, ačkoli masové vraždění tohoto způsobu se může objevovat v tanci války, právě tak, jako se to stalo v Německu během II. Světové války.

 
 

Nicméně mezi Východem a Západem byla karma, která byla znovu prožita při tomto incidentu, i přes karmickou manipulaci, umožňující, aby se takový tanec objevil na New Yorské půdě. Tato karma zahrnovala dávný konflikt mezi Rudou vysazenou duchovní elitou a Plejádskými Annanuki. Časem a díky dostatku zdejších konfliktů a pokračující destrukci a ničení Země technologií Annanuki, která se začala dotýkat Rudého životního stylu, rozhodla se Rudá rasa na zemském povrchu pro výpad. To znamenalo rozbití několika oblíbených chrámů Annanuki, ačkoli ty existovaly blíže k Londýnu, než k New Yorku.

 
 

Dalo by se po tom všem říci, že celý incident je karmickou odvetou starého vzoru, který není zaznamenán jen v DNA, ale v zemi. Karma na zemi byla přestěhována z Londýna do New Yorku, což způsobilo, že se ten incident stal ve Spojených státech, místo v Británii. Nicméně výsledek by měl být stejný, bez ohledu na místo činu z bodu pohledu Země a měl by přesto vést k paralelnímu tanci války mezi Východem a Západem.

 
 

Veškerá karma se zemí související s válčením je v současné době uvolňována vědomým záměrem Země. Takové záznamy se ze země mažou. Zahrnuje to záznamy v New Yorku z této nejbližší travestie, protože Země si nepřeje vidět, aby se znovu vyskytl další incident této podstaty nejen v New Yorku, ale také kdekoli jinde na Zemi. Mimoto kolektivní nevědomí lidstva uvolnilo všechnu karmu válčení a to se nedávno stalo prostřednictvím vzestupujících lidí na celém světě. Karma, která zůstává neuvolněná, končí nekonečně jakoby rozbitým záznamem. Při uvolňování karmy přichází možnost pro jinou budoucnost.

 
 

Taková budoucnost musí být stále zamýšlena, milovaný. Proto ti, kteří vzestupují, by teď neměli chtít zamýšlet pouze světový mír na nekončící bázi, ale také zamýšlet zrození nového zlatého údobí pro lidstvo založeného na jednotě a úctě.

 
 

Člověk uvidí při prohlížení incidenty vedoucí ke Světové válce v Atlantidě před nějakými 10.000 lety, začátkem této Světové války byl podobný incident, jaký se stal v New Yorku. Proto Země ví, že to je začátek konce, jestliže by se uvolněním karmy neodklonil globální výsledek. Tohle odklonění konce jakým je Světová válka se nikdy dříve nedokončilo v historii vašeho stvoření. Je to experiment, nicméně, když dost lidí zaujme stanovisko pro světový mír, přetlačí způsob myšlení míru způsob myšlení války a válka ustane. To je naděje, jíž má Země pro vaši lidskou budoucnost a může-li být dosaženo tohoto výsledku, pak je vzestup budoucností Země, spolu se zlatým údobím pro lidstvo.

 

 

 

ZMĚNY V ZAMĚŘENÍ POZORNOSTI PRO SSOA

 
 

I když kolektivní nevědomý sklon pro válku byl uvolněn pro lidský druh jako celek vzestupujícími iniciáty, neodstraňuje to potřebu každého jedince zpracovat své vlastní dědičné (rodové) válečné vzpomínky. Neboť každý iniciát má mnoho vzpomínek z války a vyhlazení, které musí být uvolněny na individuální podstatě, kvůli překročení ničivého způsobu myšlení. Každý celosvětový případ, jakým byla New Yorská travestie, je proto z pohledu Mily a Oy příležitostí vzestupu. Člověk může použít uvedené zrcadlo, aby se do sebe ponořil a vyléčil všechny případné podobné vzory, které v sobě má. Přitom může vnitřně překročit potřebu ničit zevně.

 
 

Jsou dva typy ničitelů. Jeden je vnitřní a způsobuje nemoc, když je extrémně vyjádřen. Druhý je vnější a způsobuje činy, jako je terorismus a válka, je-li vyjádřen do extrému. Mnoho lidí vidí vnitřní ničení, jako lepší, než vnější, avšak je to jedno a totéž. V polaritě do bodu, kdy jde o nemoc, pak půjde do téhož bodu také o válku. Když nemoc ustává, ustává rovněž válka.

 
 

Zaměření se pro náš další rok na Konkláve a s SSOA se proto změnilo a budeme se soustředit na karmu nemoci, zmrzačení a smrti. Protože nestačí uvolnit samotné vnější destruktivní vzory, musí teď být prozkoumaný také vnitřní ničitel, musí být pochopený, uvolněný a překročený. Protože ve skutečnosti je vše JEDNO a jak vnější, tak vnitřní ničení jsou výsledkem téhož způsobu myšlení.

 
 

Původní plán pro SSOA bylo soustředit se v roce 2002 na karmu chudoby, hladu a bezdomovectví. Změnilo se to, když se přes Zemi vidí, že selhání v oslovení vnitřního ničitele bude dále pokračovat donucením protichůdné polarity do akce, což je vnější ničitel, jímž je ve skutečnosti ve fyzickém vyjádření terorismu a válka. Když je uvolněna karma pro nemoc, pak ničivý způsob myšlení v kolektivním lidském myšlení bude také zcela uvolněn. To proto umožní, aby byla plněji ukotvena příležitost pro světový mír v lidském tanci.

 
 

Pro ty, kteří jsou nemocní je příští rok příležitost překročit onemocnění vědomou volbou vzestupovat. Zveme ty, kteří se cítí být voláni k připojení se k nám buď na Konkláve, nebo v našem Programu skupinového mistrovství. Cesta z nemoci vzestupem k vyléčení bude přidána do již vyřezaného plánu k Bodhisattvě pro zdravou a nezatíženou formu.

 
 

Vskutku to bude velký dar a posun, protože rodové linie, které vytváří nemoc v lidském tanci, mohou být staženy po roce 2002 pro všechny v budoucnu narozené lidi. V té době žádná rodová linie, která vytváří lidi, kteří válčí nebo terorizují ostatní, nebude zrozena v roce 2002 a dál, protože takové rodové linie budou staženy kvůli uvolnění veškeré karmy války a nejsou už dostupnou volbou pro přicházející děti. To je opravdu velký posun a proto blahopřejeme všem, kteří podrželi záměr čištění lidské karmy války pro tento kalendářní rok 2001.

 
 

Země děkuje všem a každému z vás z hloubi srdce. Můžeme pokračovat a naplnit náš další cíl, což je uvolnění veškeré lidské karmy, která vytváří nemoc, stárnutí, smrt a mrzačení v lidském tanci. A může to přijít, aby to tak bylo, hej! A může světový mír přinést své ovoce pro všechny lidi na celém světě.

 

 

Do naší další komunikace,

 

Namaste

 

Natálie z Jednoho Zdroje

 

Matka Tereza

 

 

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Domovská stránka: SSOA